Ľudia zvyčajne najprv hľadajú sami seba a snažia sa prospieť komunite, až neskôr sa pragmatickejšie presadzujú v podnikateľskej či korporátnej sfére. Nájdu sa však aj výnimky, u ktorých je táto následnosť presne opačná.
Vyštudovaný prírodovedec Luboš Jagelek pôsobil dve desaťročia v biznise. Pracoval pre siete Carrefour, Metro a COOP Jednota v pozíciách vedúceho obchodného oddelenia, riaditeľa veľkoobchodu či šéfa obchodno-prevádzkovej sekcie.

Zvládanie záťažových situácií: viedol aj 450 ľudí
Venoval sa bežnej operatíve, ale tiež zákazníckym stratégiám, marketingu aj vzdelávacím programom pre zamestnancov. Dlhodobo viedol tímy s 200-450 ľuďmi. Nečudo, že priebežne na dennej báze naplno vnímal i rešpektoval potrebu zvládať záťažové situácie v profesijnom aj civilnom živote.
„Získané vedomosti a skúsenosti som si dopĺňal štúdiom literatúry z oblasti psychológie, neurobiológie či zdravého životného štýlu,“ hovorí Jagelek a nadväzuje: „Pridalo sa k tomu aj objavovanie techník reziliencie, ktorá má merateľný pozitívny vplyv na zvyšovanie angažovanosti, efektivity a spokojnosti zamestnancov, ale – samozrejme – aj manažérov, pričom harmonizuje vzájomné vzťahy po tejto vertikálnej línii.“


Životný štýl a filozofia na silnom vedeckom základe
Koncept reziliencie je zatiaľ na Slovensku pomerne málo známy. K propagovaniu jeho praktickej využiteľnosti a významu pre optimálne fungovanie jednotlivcov i celých kolektívov a spoločností sa Luboš Jagelek ako manažér pridal v apríli 2019, aby pomáhal aj druhým nájsť samých seba systematickým rozvíjaním rezilientných kompetencií, ku ktorým patria napríklad sebauvedomenie, sebaregulácia, kritické myslenie, empatická komunikácia, rozvoj dobrých vzťahov, realistický optimizmus alebo tzv. Grit, teda akási urputnosť.
„Téma reziliencie ma fascinuje, pretože ju môžeme vedome rozvíjať a jej prostredníctvom poskytovať konkrétne návody, ako využiť svoj potenciál v osobnej aj pracovnej oblasti,“ vyznáva sa Jagelek a dodáva: „Mne tento koncept pomohol pri sebamanažovaní. Reziliencia v mojom ponímaní je doslova životným štýlom a filozofiou. Je vhodná úplne pre každého a má silný vedecký background vychádzajúci z práce špičiek Pensylvánskej univerzity.“
Zjednodušene povedané, reziliencia je naša schopnosť poradiť si s neprajnými okolnosťami, opäť sa vzchopiť a neochvejne ísť za svojimi cieľmi, túžbami a snami. „Môžeme ju tiež charakterizovať ako húževnatosť, nezlomnosť, trpezlivosť, vytrvalosť a schopnosť jedinca adaptovať sa na zmeny,“ podotýka Jagelek.
Turbulentné časy si žiadajú jasne definovanú víziu, poslanie a hodnoty
Rezilientní lídri podľa odborníka na energy management Jageleka sú schopní s nadhľadom zvládať výzvy a problematické konštelácie, obracajú na prvý pohľad zdanlivo nepriaznivé situácie vo svoj prospech, neustále nachádzajú nové príležitosti, odbúravajú strach a stres z prípadného neúspechu, utvárajú pozitívne vízie, podmienky a vzťahy a v neposlednom rade kvalitný život pre seba, svojich podriadených a všetkých ďalších zainteresovaných – záujmové skupiny.
„V manažérskom prostredí je veľmi žiaduce a očakávané, že líder má jasne definovanú víziu, poslanie a hodnoty. Etické správanie demonštruje pri účinnom riešení  každodenných výziev. Doba je veľmi dynamická a uponáhľaná – žijeme v turbulentných časoch, v ktorých to lídri a manažéri vôbec nemajú jednoduché. Práve preto sa stáva ich schopnosť efektívne zvládať záťažové situácie jednou z kľúčových kompetencií, ktorá je dôležitá pri nadobúdaní a udržiavaní dôvery a pre udržateľný rozvoj nimi vedených organizácií,“ uzatvára Luboš Jagelek, ktorý bude jedným zo spíkrov na podujatí Festival reziliencie 6. novembra v Hotel Senec Lake Resort s podtitulom „Managment & HR konferencia trochu inak“. Ako atraktívna hostka nebude chýbať najúspešnejšia slovenská olympionička Anastasia Kuzminová.

foto: Archiv Ľ.J.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu