Bezpečie žien, ochrana ich zdravia a života je jedným zo základných poslaní Avonu. Dlhodobo sa celosvetovo angažuje v boji proti násiliu páchanému na ženách prostredníctvom projektu Avon proti domácemu násiliu. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť kvalitné a bezpečné podmienky pre ženy, aby mohli viesť život aký si zaslúžia. Aj tento rok sa Avon v rámci iniciatívy opätovne zapojí do 16 dní aktivizmu, ktoré vždy začínajú 25. novembrom – Medzinárodným dňom pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Navyše aktuálne vystupuje proti rodovo podmienenému násiliu a zavádza nový protokol rodového násilia. Prvá vlna pandémie COVID-19 so sebou priniesla mnohé negatíva, medzi ktoré jednoznačne patril aj nárast prípadov domáceho násilia. Odpoveďou Avonu na túto skutočnosť bola kampaň #IsolatedNotAlone, v rámci ktorej bol predstavený program núdzového grantu. Celosvetovo tak Avon Foundation venoval 1 miliónov dolárov spolu 50-tim organizáciám, ktoré sa zaoberajú problematikou domáceho násilia. Na Slovensku podporil sumou 8,000 dolárov Alianciu žien – Cesta späť. Celosvetovo sa pomoci dočkalo až 250 000 žien a detí, ktoré boli vystavené  zvýšenej hrozbe domáceho násilia.

Neľahká situácia sa znova opakuje, preto globálna kozmetická spoločnosť Avon vyzýva celosvetovú verejnosť, aby vystúpila a prelomila mlčanie v oblasti rodového násilia. Vyplýva to z obáv, že najnovšie spoločenské reštrikcie po celom svete vyvolajú opätovne nárast domáceho násilia, ako tomu bolo aj počas prvého lockdownu, kedy sa počet prípadov zvýšil o 20 %. Aktuálne sa Avon zameriava na problematiku nedostatočného nahlasovania prípadov domáceho násilia, nakoľko obete znova zostávajú izolované doma za zatvorenými dverami s agresormi. Podľa odhadov OSN za každé tri mesiace lockdownu pribudne ďalších 15 miliónov nových prípadov rodovo podmieneného násilia. Domáce násilie sa tak od zavedenia prvých opatrení spojených s lockdownom stalo „tieňovou pandémiou“. Cieľom Avonu je preto zvýšiť informovanosť o tejto problematike. 

Avon aktuálne predstavuje aj nový protokol rodového násilia a neprestáva apelovať na vlády, aby podporovali poskytovateľov nevyhnutných služieb v prednej línii, a to prostredníctvom svojej stále bežiacej kampane #IsolatedNotAlone. Protokol je určený na podporu zamestnankýň, ktorých sa týka rodovo podmienené násilie. Kladie si za cieľ zvýšiť vnímavosť zamestnancov k otázke rodového násilia, priniesť osvetu, prelomiť mlčanie a podporiť tých, čo to potrebujú.Na Slovensku Avon dlhodobo spolupracuje v rámci projektu Avon proti domácemu násiliu s organizáciou Aliancia žien. Najnovšie táto mimovládna organizácia zastrešuje projekt Svedectvá. Jeho cieľom je podporiť ženy, ktoré násilie zažívajú a ukázať im, že „v tom“ nie sú samé, že cesta von existuje. Druhým cieľom je priblížiť násilie páchané na ženách verejnosti pomocou príbehov skutočných žien so šťastným koncom. Svojim príbehom môže prispieť každá žena pomocou online formulára. Individuálnym prístupom k ženám a ich životným príbehom je známa aj spoločnosť Avon, preto bolo pre ňu prirodzené stať sa súčasťou tohto projektu ako partner. Na stránke Svedectva.sk sa nachádzajú aj kontakty na pomoc – telefonické kontakty na krízové linky alebo online formuláre.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu