Prevencia konzumácie alkoholu u detí začína u rodičov. Deťom je potrebné ísť príkladom

0
1323
Sad little child listening to music alone while addicted parents drinking alcohol at home. Family Alcoholism problem

Podľa štúdií veľa detí začína s konzumáciou alkoholu medzi 12. až 16. rokom života. Ako im vysvetliť negatíva spojená s alkoholom, kedy sa s nimi o tejto téme rozprávať a aké varovné signály u dieťaťa neprehliadať? Odpovedá terénny sociálny pracovník Michal Berta z OZ Kaspian.

Pri vašej práci terénneho pracovníka sa často stretávate s deťmi, ktoré prišli do kontakt s alkoholom. Prečo z vášho pohľadu mladistvý, ktorý ešte ani nedovŕšil 18 rokov, vôbec siahne po alkohole? Kde hľadať príčiny?

Príčiny sú rôzne. Súčasťou dospievania človeka je potreba socializácie, teda potreba niekam patriť, zapadnúť. Na dieťa v takomto prípade majú vplyv rovesníci a rovesnícke partie, kde môže dôjsť ku konzumu alkoholu z dôvodu ich tzv. skupinovej normy, ktorej však často predchádza negatívny vzor rodiča alebo všeobecne dospelej osoby. Príčinou tak môžu byť samotní rodičia, ktorí konzumujú alkohol pred deťmi. Môže ísť aj o genetickú predispozíciu. Dieťa konzumáciou alkoholu môže testovať svoje vlastné hranice a pravidlá v domácnosti. Môžu sa tiež u neho vyskytnúť rôzne skryté problémy a v alkohole mylne vidí možné riešenie, čo mohlo odsledovať u rodičov alebo aj masmédiách. Aktuálne obdobie sa vyznačuje neorganizovaným trávením času, čo so sebou prináša nudu a tá vytvára priestor pre experimentovanie. Vo väčšine prípadov je príčinou konzumu alkoholu kombinácia menovaných faktorov.

Teen girl in hood holding a beer bottle and smoking the cigarette on the steps in the alley

Podľa niektorých štúdii až 25% detí vyskúšalo alkohol v 13 rokoch a skôr. Ako hodnotíte tento alarmujúci fakt? Máte v rámci OZ Kaspian podobnú skúsenosť s maloletými?

Jedná sa o extrémne percento, no posledné roky, respektíve výsledky výskumov poukázali na to, že tento počet klesá aj vďaka osvete, a teda podpore informovanosti. Na základe skúseností z praxe, viem potvrdiť, že v niektorých prípadoch ide o mladšie deti ako 13 rokov, čo úzko súvisí so socializáciou človeka alebo prenesených vzorov správania sa z domáceho prostredia.

Dá sa špecifikovať, ktoré deti sú najviac ohrozené?

V podstate môžeme konštatovať, že všetky, ktoré prídu do kontaktu s touto látkou. Z pohľadu fyzického a mentálneho vývinu sú najviac ohrozené deti do 15. roku života.

Čo je podľa vás prvým varovným signálom, že niečo nie je v poriadku a treba konať? 

Po vizuálnej stránke môže dôjsť u dieťaťa alebo mladistvého k zanedbaniu starostlivosti o svoj zovňajšok. Ďalšími varovnými signálmi sú absencia a zhoršený prospech v škole. Taktiež môže dôjsť k manifestácii náladovosti, vzdoru proti pravidlám v domácnosti. Dieťa môže odmietať hovoriť o jeho partii kamarátov, v ktorej sa pohybuje. Objaviť sa môže aj pasivita a nezáujem o dovtedajšie záujmy, ako je šport.

Čo by ste odporučili rodičom, ako majú viesť svoje dieťa k zodpovednému správaniu? Tínedžerovi je asi zbytočne povedať len obyčajné „nepi!“ alebo sa mýlim?

Začať od seba a byť pre dieťa pozitívnym vzorom. Otvorene sa zhovárať s dieťaťom o alkohole a brať ho v diskusii ako seberovného. Poskytnúť mu informácie, prečo je konzumovanie alkoholu v jeho veku pre tak mladý organizmus nebezpečné a aké to môže mať pre jeho život následky. Vytvára sa tak bezpečné prostredie pre dieťa a vzťah dôvery, čím sa predíde možným patologickým javov. Viac informácií k tejto téme, ako aj možnosť poradiť sa s odborníkom od nás z Kaspian-u, nájdu rodičia na stránke www.rozumne.sk.

Caring mother and dad supporting sad teen son sitting on bench in park, crisis

Existuje vek dieťaťa alebo konkrétne obdobie, kedy by rodičia mali otvorene hovoriť s deťmi o alkohole?

Výskumy poukazujú na fakt, že dieťa prichádza prvýkrát do kontaktu s alkoholom okolo 10. roku života. Z tohto dôvodu je vhodné, aby rodičia začali s komunikáciou na túto tému ešte okolo 8. až 9. roku života dieťaťa. Je vhodné vybaviť ho aspoň základnými informáciami o alkohole a problémoch súvisiacich s jeho konzumom. Samozrejme, všetko závisí od rodičov, od situácie v rodine a od konkrétneho dieťaťa. Dôležité je, aby sa rodičia s deťmi rozprávali – vždy, keď majú pocit, že je to potrebné alebo nevyhnutné. Najlepšie je, keď dieťa príde samo s otázkami na túto tému, prípadne je možné reagovať aj na iný podnet, ako je stretnutie opitej osoby, masmédium a podobne.

Zohráva vôbec rodina a príbuzní stále dosť silnú rolu, aby ich deti rešpektovali? Alebo skutočne žijeme v dobe, keď sa snažia deti rýchlejšie dospievať a akosi skôr vyhľadávajú – nazvime to – dospelácke situácie?

Rodičia a ďalšie blízke osoby zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v socializácii človeka v jeho mladom veku, pretože ich veľmi intenzívne vníma a preberá ich vzorce správania sa. Svojím prístupom môžu do značnej miery ovplyvniť aj vzťah k alkoholu, a teda jeho život. Všeobecne žijeme v dobe postmoderny, ktorá sa vyznačuje informačným zahltením. Deti sa prostredníctvom informačných technológií dostávajú k množstvu informácií oveľa skôr, ako predchádzajúce generácie. Rodič je osobou, ktorá dieťaťu má pomôcť sa v tomto toku informácií zorientovať a hlavne poskytnúť tie objektívne.

Ako to funguje v reálnom živote – ak má dieťa problém s alkoholom stále si mnoho rodičov nechce pripustiť, že sa to u nich deje alebo naopak vidíte ochotu na strane rodín a škôl venovať sa tejto téme?

Áno, stáva sa, že rodičia zatvárajú oči v takýchto prípadoch, bagatelizujú konzum alkoholu u dieťaťa, keďže to robia aj jeho rovesníci. Žijú však v mylnej predstave, pretože daný problém sa sám od seba nevyrieši. Jeho ignorovanie ho iba prehlbuje a znásobuje možné negatívne následky. To isté platí o školskom prostredí. Stretol som sa s veľmi zodpovedným prístupom zo strany škôl, no vyskytli sa aj výnimky, kedy sa zástupcovia týchto vzdelávacích inštitúcií tvárili, ako keby sa ich to vôbec netýkalo. Viac informácií na tému mladiství a alkohol, o prevencii aj možnosť pýtať sa odborníkov nájdete na stránke www.rozumne.sk.

foto: AdobeStock

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu