Prieskum potvrdil, že na preventívne prehliadky chceme chodiť. Ľudí na Slovensku neodrádza ani COVID-19.

0
1023

Za posledné dva roky uviedlo účasť na preventívnej prehliadke viac ako 73 % ľudí na Slovensku Za hlavné dôvody pravidelnej návštevy lekára považujú dôležitosť pre zdravie (64 %) a včasnú liečbu ochorení (43 %). Na plánovanú preventívnu prehliadku počas súčasnej pandémie by išla viac ako polovica opýtaných. Tieto závery prináša novembrová vlna kontinuálneho prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od vypuknutia pandémie koronavírusu v marci tohto roku.

Prevenciu považujeme za dôležitú

Prieskum „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý realizuje prieskumná spoločnosť MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, a v novembrovej vlne aj s Ústavom sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, sa na prelome októbra a novembra 2020 pýtal ľudí na Slovensku nielen na pravidelnú účasť na preventívnych prehliadkach, ale aj na ich motivácie.

Pravidelnú návštevu u lekára 64 % respondentov odôvodňuje jej dôležitosťou pre ich zdravie. Viac ako 66 % z nich uviedlo, že preventívne prehliadky odhaľujú rizikové faktory ochorení. Takmer 67 % verí, že preventívne prehliadky odhalia včasné štádiá ochorení. Viac ako polovica tiež tvrdí, že preventívne prehliadky môžu motivovať k zmene životného štýlu.

Výsledky prieskumu pozitívne hodnotí aj Ministerstvo zdravotníctva. „Je povzbudivé vidieť, že Slovenky a Slováci vnímajú potrebu starať sa o vlastné zdravie. Úlohou Ministerstva zdravotníctva je maximálne ich v tom podporovať. Prevencia je preto aj jednou z našich priorít, a to nielen v rámci programového vyhlásenia vlády, ale aj Národného integrovaného programu reforiem. Chceme spolupracovať so všetkými organizáciami, ktoré podporujú vzdelávanie a informovanosť verejnosti,“ hodnotí výsledky Jana Ježíková, štátna tajomníčka rezortu.

„Za tri roky pozorujeme nárast v miere absolvovania preventívnych prehliadok, čo naznačuje, že ľudia začínajú vnímať dôležitosť prevencie a uvedomujú si, že nárok na ňu neudáva zdravotný stav ani vek,“

komentuje výsledky prieskumu Miroslav Dedík zo spoločnosti MSD, jedného z iniciátorov platformy Fórum prevencie, ktorá od roku 2017 úspešne spája kľúčových aktérov, ktorým záleží na zlepšení zdravia a prevencie chorôb na Slovensku. Viac ako polovica respondentov sa vyhradila voči tvrdeniam, že prevencia je len pre tých, čo majú zdravotné problémy, alebo že je hlavne pre ľudí starších ako 50 rokov. „Ide o pozitívny signál o účinnosti informačných kampaní a projektov zameraných na podporu primárnej prevencie chorôb,“ vysvetľuje zmysel iniciatívy Dedík.

COVID-19 by nemal byť prekážkou v starostlivosti o zdravie

Od prevencie Slovákov neodrádza ani pretrvávajúca pandémia koronavírusu. Viac ako polovicarespondentov uvádza, že ak by mala istotu, že nestretne v čakárni chorých ľudí, išli by na preventívnuprehliadku aj počas pandémie. Podľa ľudí je kľúčom možnosť objednať sa na presný termína dodržiavanie epidemiologických nariadení.

„Ľudia nechcú čakať. Viac ako 40 % respondentov hovorí, že by privítalo presné načasovanie preventívnej prehliadky nielen počas pandémie COVID-19, ale za každých okolností,“ komentuje výsledky MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. „Viac ako tretina opýtaných (34 %) by tiež privítala, ak by mohla preventívnu prehliadku a následné vyšetrenia absolvovať na jednom mieste, alebo, ak by dostali pozvanie na preventívnu prehliadku priamo od lekára,“ dodáva Katreniaková.

Okrem čakania sa môžeme zlepšiť aj v informovanosti

Iba necelých 21 % respondentov prieskumu uviedlo, že v rámci preventívnej prehliadky bolo informovaných o potrebných očkovaniach a iba 15 % dostalo poradenstvo o zdravom spôsobe života.

Očkovanie je hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia, preto je dôležité sústrediť sa na zvýšenie informovanosti,  dôležitá je najmä edukácia verejnosti: „V tej by okrem lekárov či regionálnych úradov zdravotníctva, mali hrať dôležitú úlohu aj zamestnávatelia,“ tvrdí Katreniaková. Tento zámer potvrdzuje aj Martin Demčák zo spoločnosti Slovnaft, ktorý vníma popularizáciu prevencie prostredníctvom informačných kampaní ako jeden zo spôsobov ako motivovať k podpore zdravia zamestnancov. „Súkromný sektor sa chce podieľať na zvyšovaní účasti dospelých na preventívnych prehliadkach a viesť dialóg aj s verejným sektorom, ako to robiť čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.“

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., ktorá je zároveň odbornou garantkou Fóra prevencie, pripomína, že existuje viaceronástrojov, ktorými možno podporiť zdravý životný štýl a účasť na preventívnych programoch. „58 % opýtaných si myslí, že za pravidelnú účasť na preventívnych prehliadkach by ľudia mali byť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zvýhodnení. Naopak, iba 14 % súhlasí, že za neúčasť na preventívnych prehliadkach by mali byť pokuty. Preto by jednou z ciest mohla byť pozitívna motivácia ľudí, ktorou ich štát bude nabádať, aby upustili od zdraviu škodlivých návykov, alebo absolvovali preventívne prehliadky,“ uzatvára.

Použité výskumy (Ako sa máte, Slovensko?, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV) sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu