Purpurové Srdce

0
2301

Občianske združenie Malíček už 8. rok pripravuje slávnostný koncert pri príležitosti Svetového dňa predčasne nardenýchd detí. Neodmysliteľnou súčasťou večera je aj odovzdávanie ocenení Purpurové srdce osobnostiam, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti, osvety o predčasných pôrodoch a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti.

Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Narodenie bábätka sprevádzajú úsmevy, gratulácie širokého príbuzenstva a predovšetkým radosť z nového života. Keď sa Vám však bábätko narodí predčasne, je nesmierne ťažké prežívať radosť. Zrazu sa jeden z okamihov, ktoré majú byť v živote najkrajšie, zmení na skľučujúci zápas strachu, ľútosti, osamelosti a úzkosti, či to drobček vôbec zvládne a prežije.

Myšlienka Preemie Hearts “Srdce predčasniatka” vznikla ako snaha vyplniť prázdno, ktoré mnohí počas tohto obdobia strachu, chvíľ striedania sa nádeje s beznádejou pociťovali a pociťujú. Tento symbol malinkého srdca sfarbeného do purpurova, teda farby predčasniatok, spája po celom svete životné osudy rodín predčasne narodených detí. Sklo predstavuje ich silu a zároveň krehkosť, purpur ich kráľovský obdiv, jedinečnosť vlákien štruktúry každého srdca znamená neopakovateľnosť osudov predčasniatok, slza z neho stekajúca pripomína slzy matiek a najbližších, slzy strachu a radosti, ľútosti i nádeje. No každé z nich spája srdce, symbol života, nádeje, no predovšetkým lásky a vďaky.

A práve ocenenie “Purpurové srdce” je tým najúprimnejším vyjadrením obdivu a vďaky za nezištnú, obetavú a častokrát nedocenenú pomoc rodinám.

Súčasťou slávnostného večera bol aj krst audio verzie príručky pre rodičov predčasne narodeného dieťaťa, ktorý vytvorila spoločne s odborníkmi a OZ malíček spoločnosť AbbVie, ktorá sa stala aj jedným z ocenených. Príručku nahovorili rodičia predčasniatok herečka Kristína Tormová a herec Marek Koleno. Krstnou mamou sa stala jedna zo zakladateliek neonatológie na Slovensku MUDr. Viera Halamová.

1. Ocenenie pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti Ocenený: MUDr. Milada Mošková, z Kliniky neonatológie vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta.

Doktorka Mošková väčšiu časť svojho medicínskeho života prežila vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Od roku 2000 sa stala zástupkyňou primára novorodeneckého oddelenia FNsP F. D. Roosevelta a od roku 2005 do 2014 bola primárkou Novorodenenckého oddelenia. V súčasnosti pôsobí ako lekárka Neonatologickej kliniky SZU FNsP F. D. Roosevelta a svoje skúsenosti s láskou odovzdáva svojim mladším kolegom a kolegyniam. Kolegovia si doktorku Moškovú vážia pre jej otvorené srdce, kvalifikovaný a ľudský prístup. Vďaka doktorke Moškovej v Banskej Bystrici, ale aj na

celom Slovensku vedia, že pomáhať sa oplatí a tým najmenším najviac. Osobnosť neonatologickej sekcie za jej prínos v oblasti Slovenskej neonatológie jej právom patrí.

2. Ocenenie pre osobnosť verejného života,
Ocenený: kolektív Detského kardiocentra Národného ústavu srdcových chorôb, cenu prevezme pán Marián Hrebík.

Na Slovensku sa narodí okolo 450 detí s vrodenou chybou srdca (VCHS). Z toho sa asi tretina radí medzi kritické srdcové chyby, ktoré sa musia riešiť už v novorodeneckom veku. To vyžaduje úzku spoluprácu novorodeneckých oddelení s Detským kardiocentrom, aby tieto deti boli po stanovení diagnózy čo najrýchlejšie transportované do Detského kardiocentra. Tu im poskytnú príslušné diagnostické a terapeutické výkony, ktoré zabránia kardiálnemu zlyhaniu, resp. úmrtiu. Taktiež spolupracujú aj pri nedonosených novorodencoch, ktorí sú kardiopulmonálne pre nezrelosť veľmi cirkulačne labilní a vyžadujú niekedy nielen konziliárne diagnostické výkony a kardiologickú liečbu, ale v niektorých prípadoch aj operačný výkon. Niektorí novorodenci sa nemôžu pre nízku hmotnosť a nezrelosť operovať a v úzkej spolupráci s novorodeneckým oddelením sa čaká, kým sa bábätko vypiple na určitú hmotnosť, aby sa operačný výkon uskutočnil. A to je veľmi náročná úloha pre oba tímy. Lekári aj sestry sa stretávajú na mnohých konferenciách, vymieňajú odborné skúsenosti a poznatky z kardiológie i neonatológie. Takýmto spôsobom sa tiež zlepšuje zdravotná starostlivosť o deti s VCHS. Všetkým zamestnancom k ich srdciam pribudne dnes aj to „purpurové“.

3. Ocenenie pre osobnosť malíčka
Ocenený: Spoločnosť ABBVIE, cenu prevezme pán Branislav Trutz, generálny riaditeľ spoločnosti.

AbbVie je medzinárodná biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj inovatívnych liekov vo štyroch terapeutických oblastiach: v imunológii, onkológii, virológii a neurológii. Celosvetovo zamestnáva viac ako 30 000 ľudí a svoje lieky predáva vo 175 krajinách sveta. Cieľom spoločnosti je pomáhať pacientom žiť zdravšie, podieľať sa na udržateľných riešeniach pre zdravotníctvo a byť spoľahlivým partnerom pre zdravotnícku verejnosť, pacientske organizácie, pacientov a zdravotnícke inštitúcie.

Na Slovensku AbbVie dlhodobo spolupracuje s pacientskymi organizáciami, okrem iného aj s malíčkom, a podporuje ich projekty zamerané predovšetkým na edukáciu a zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť opakovane získala titul Najlepší zamestnávateľ Slovenska udeľovaný za základe výsledkov štúdie Best Employer. Ocenenie Purpurové srdce udeľuje malíček ľuďom v AbbVie za výraznú podporu k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti.

Spoločnosť Abbvie, spoločne s obdorníkmi a OZ malíček vytvorili na Sovensku Príručku pre rodičov predčasne narodených detí, ktorá bola inšpirovaná obdobnou zahraničnou publikáciou. Jej cieľom je zefektívniť komunikáciu zdravotného personálu s rodičmi a poskytnúť im tak čas na absorbovanie množstva informácií, ktoré súvisia s predčasným pôrodom ich dieťatka.

4. Ocenenie pre osobnosť malíčka

Ocenený: kolektív Ambulancie pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, Novorodeneckej kliniky Mikuláša Rusnáka Lekárskej Fakulty Slovenskej Zdravotníckej univerzity a v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Cenu prevezme pani Ľubica Pejhovská, primárka Novorodeneckej kliniky

Ambulancia bola založená v roku 1965, súčasne popri prvom špičkovom novorodeneckom oddelení v Československu so zameraním na starostlivosť o nedonosené deti. Pracovisko bolo založené ako (Stanica pre nedonosené deti – Bezručova ul. č. 5). Zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť a systematické sledovanie. Náplňou ich práce je včasné odhalenie porúch vývinu a včasná diagnostika u pôvodne rizikových a chorých novorodencov do ukončeného 3. roku života. Účelom celého snaženia je minimalizácia až eliminácia dlhodobých následkov, ako i zníženie dojčenskej a detskej úmrtnosti. Špecializovaná dlhodobá starostlivosť o túto populáciu detí je logickým pokračovaním komplexnej liečby počas hospitalizácie. Aby mohla zlepšiť kvalitu života chorých a rizikových detí, vyžaduje tímovú spoluprácu viacerých odborníkov pod vedením skúseného neonatológa pracujúceho práve v tejto ambulancii. Je zrkadlom práce kliniky.Túto mimoriadnu cenu venujú bývalému i terajšiemu kolektívu rodičia predčasne narodených detí, ktorí na všetkých s vďakou spomínajú.

foto: Malíček, o.z.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu