Vzduch znečistený smogom zhoršuje kvalitu života a zdravie detí. Tie pod jeho vplyvom častejšie trpia ochoreniami dýchacej sústavy vrátane alergií a astmy. Ak sú deti smogu vystavené dlhodobo, môže sa to odraziť na ich schopnosti myslieť a sústrediť sa. Potvrdil to rozsiahly výskum, ktorý realizovali vedci z Varšavskej univerzity s podporou spoločnosti Philips.

Vedci z Varšavskej univerzity Wojciech Feleszko a Artur Jerzy Badyda realizovali od novembra 2018 do marca 2019 unikátnu štúdiu o vplyve kvality ovzdušia na deti*. Sledovali spolu 1 475 detí vo veku 3 až 12 rokov v 255 poľských mestách s rôznou koncentráciou smogových častíc. Dopracovali sa k niekoľkým dôležitým zisteniam:

Účinky smogu sú viditeľné po dlhšom čase
Smog tvoria neviditeľné smogové častice s označením PM10 (menšie ako 10 mikrometrov) a PM2,5 (menšie ako 2,5 mikrometra). Ich koncentrácia v ovzduší závisí napríklad od hustoty automobilovej dopravy, prítomnosti priemyslu, ale objavujú sa aj pri vykurovaní nevhodným tuhým palivom. Vedci zistili, že po dlhšom pôsobení týchto smogových častíc sa u detí objavujú symptómy ochorení horných dýchacích ciest v podobe kašľa, nádchy a kýchania.

Astmatikom pre smog
Deti žijúce v oblastiach s vyššími koncentráciami smogových častíc majú z dlhodobého hľadiska až štvornásobne vyššie riziko vzniku astmy  než ich rovesníci žijúci v oblastiach s čistejším ovzduším. Riziko prepuknutia alergií je u týchto detí až dvojnásobné. Pri dlhodobej nadmernej koncentrácii PM2,5 sa u niektorých detí potvrdilo aj zhoršenie kognitívnych, čiže rozumových funkcií.

Škodlivý vzduch sa dá vyčistiť
Vyhýbať sa smogu nie je jednoduché. Zároveň je však dôležité vedieť o nebezpečenstvách, ktoré spôsobuje, a usilovať sa aspoň obmedziť jeho hromadenie každodenným konaním. Napríklad používaním hromadných alebo ekologických foriem dopravy vždy, keď je to možné, správnym vykurovaním, nespaľovaním biologického odpadu a podobne. Pre ochranu zdravia detí je tiež potrebné brániť prenikaniu smogových častíc do škôl, škôlok aj do domácností. Ak už častice do interiéru prenikli, je vhodné čistiť vzduch pomocou kvalitnej čističky.

Čo si všímať pri výbere čističky
Vzhľadom na to, že v interiéri trávime v priemere až 80 % času, môže mať vzduch v domácnosti rozhodujúci vplyv na zdravie všetkých jej členov. Pri výbere čističky vzduchu sa treba sústrediť na niekoľko zásadných funkcií. V prvom rade treba vziať do úvahy veľkosť priestoru, ktorý chceme vyčistiť. Ďalším dôležitým parametrom je veľkosť častíc, ktoré čistička dokáže zachytiť. Napríklad čistička Philips Dual Scan dokáže zachytiť častice až 800-krát menšie ako smog a také malé ako najmenší známy vírus. Testovanie, ktoré zrealizoval tím pod vedením RNDr. Jana Hovorku, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, potvrdil, že spomínaná čistička odstráni až 99,9 % častíc s veľkosťou 5 mikrometrov v režime turbo. Čistička Dual Scan má integrovaný HEPA filter, ktorý čistí vzduch trojfázovo. Výhodou HEPA filtra je aj fakt, že pri čistení na rozdiel od čističiek s ionizátormi neprodukuje ozón.

Výkonná čistička vzduchu s vhodnými parametrami môže výrazne prispieť k zlepšeniu kvality života ľuďom v oblastiach so zvýšenou koncentráciou smogu, astmatikom, alergikom a tiež rodinám s deťmi.

Čo by ste mali vedieť o smogu?
Smog tvoria drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 mikrometrov (PM10) alebo menším ako 2,5 mikrometra (PM2,5).
PM10 sa skladajú predovšetkým z ťažkých kovov, karcinogénnych benzo(a)pyrénov, dioxínov.
PM2,5 sú tvorené prevažne zo sekundárnych znečisťujúcich látok, ako je uhlie, drevo a biomasa, z priemyslu a automobilovej dopravy.
Čím sú častice menšie, tým hlbšie prenikajú do dýchacej sústavy.
V roku 2018 nameral Slovenský hydrometeorologický ústav prekročenie limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 na piatich meracích miestach: Košice, Banská Bystrica, Jelšava, Veľká Ida a Trenčín**.

Zdroje

Viac na www.philips.sk

foto: philips.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu