SMÚTOK je súčasťou prežívania pozostalých onkologických pacientov

0
922

Keď stratíme blízkeho, prechádzame náročným procesom smútenia. Aby došlo k zdravému spracovaniu straty, je nevyhnutné si smútkom prejsť, hoci je to náročné a bolestivé. Potláčanie nepríjemných pocitov vedie k predlžovaniu smútku, prípadne k tomu, že sa začne manifestovať inými problémami. 

Liga proti rakovine už druhý rok rozvíja projekt na pomoc ľuďom, ktorí stratili svojho príbuzného v dôsledku onkologického ochorenia.

Fázy smútenia

Proces smútenia je sprevádzaný širokou škálou reakcií, zvyčajne je to prvotný šok, výčitky, smútok, hnev, depresia, poruchy spánku, nechutenstvo, únava, apatia a pod. Spočiatku človek nedokáže prijať, že strata je definitívna a nezvratná. Pre zvládnutie situácie je to však nevyhnutný prvý krok: akceptovať realitu straty – blízka osoba tu už nie je. Až po pripustení si tejto reality môže nastať postupné vyrovnávanie sa so stratou, ktoré zahŕňa pripustiť si emócie, ktoré človek prežíva a vyjadriť ich. Plakať, vyrozprávať sa z toho, využiť kreatívne činnosti na vyjadrenie emócií. Veľmi dôležitým krokom je vyjadrenie možného hnevu. Na ľudí, ktorí odišli, sa snažíme spomínať len v dobrom, no často si nepripustíme, že je potrebné človeku odpustiť, pretože si zabraňujeme cítiť hnev. Práve neodpustenie často blokuje spracovanie straty.

Hlavnou úlohou v rámci spracovania straty: naučiť sa zmysluplnežiť aj bez milovanej osoby…

Na začiatku sa to môže zdať celkom nemožné. No skúsenosti mnohých ľudí hovoria, že postupom času dokázali pochopiť, že časť z ich blízkej osoby ostáva navždy žiť v ich srdci. To, čo sme si s milovanou osobou prežili, nás naďalej sprevádza v hľadaní nových životných perspektív. Po čase je možné pretvoriť život po strate na život so stratou,“ vysvetľuje Katarína Klincová, onkopsychologička a projektová manažérka Siete onkopsychológov Ligy proti rakovine.

Čo ak smútenie trvá dlho

Niekedy smútenie trvá dlho (trvá viac ako rok), alebo je problematické. Ďalším problémom môže byť aj to, že po istom čase začne okolie vytvárať na pozostalého akýsi tlak v zmysle „už by si nemal/a byť smutný/á, začni už žiť normálny život.“ Človek sa potom cíti opustený a izolovaný. Práve v takýchto situáciách môže byť obzvlášť nápomocná odborná pomoc. 

„Dlhoročná skúsenosť zo zahraničia, ale aj skúsenosti posledných rokov na Slovensku ukazujú, že jednou z najúčinnejších foriem pomoci pri prežívaní straty sú podporné skupiny pre pozostalých. Ide o pravidelné stretávanie sa ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej situácii,“ uvádza onkopsychologička Katarína Klincová. Vytvára sa tu priestor na zdieľanie pocitov v bezpečnomprostredí. Každý môže porozprávať svoj príbeh straty i to, ako sa s ňou vyrovnáva. Účastníci sa zároveň  vzájomne podporujú a inšpirujú. To všetko je doplnené o odborný pohľad psychologičky, ktorá členom skupiny pomáha porozumieť aktuálnej situácii, poskytuje im vhľad do situácie z odbornej stránky a zároveň stretnutia tematicky vedie. Už od roku 2019 takéto skupiny realizuje aj Liga proti rakovine, ktorá nepomáha len onkologickým pacientom, ale aj ich blízkym a takisto aj pozostalým, ktorí po onkologických pacientoch ostávajú. „V Lige proti rakovine neustále reflektujeme potreby tých, ktorí sa na nás obracajú. Na základe našich dlhoročných skúseností si uvedomujeme, že nielen samotní onkologickí pacienti potrebujú pomoc. Často sú to práve ich príbuzní, ktorí čelia veľkej záťaži z toho, že ich blízky človek trpí vážnou chorobou. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí v dôsledku rakoviny stratili svojho blízkeho,“ hovorí Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

PÍNIA – podporná skupina pre pozostalých 

V Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave zabezpečujeme pravidelné stretávanie sa pod vedením psychologičky Silvie Schmidtmayerovej pre ľudí, ktorí prežili stratu blízkeho z dôvodu onkologického ochorenia. „V októbri 2020 sme ukončili terapeutický proces s jednou skupinou, z ktorej máme skutočne pozitívne ohlasy.  V septembri tohto roka sa rozbehla ďalšia séria pravidelných stretávaní. Prihlásilo sa nám viacero záujemcov a preto sme otvorili dve skupiny. Jednu pre tých, ktorí stratili z dôvodu onkologickej diagnózy dieťa, či manžela a druhú pre tých, ktorí stratili rodiča. Stretnutia sa konajú 1 x mesačne. Do skupiny pre tých, ktorí stratili rodiča ešte stále pozývame nových členov,“ približuje Eva Kováčová. 

V prípade, že sa chcete prihlásiť na stretávanie sa v skupine PÍNIA,  je potrebné sa zaregistrovať. Účasť je bezplatná, hradená Ligou proti rakovine. Viac info: www.lpr.sk, alebo Katarína Klincová, klincova@lpr.sk, 02/5720 2907. K dispozícii sú aj bezplatné individuálne sedenia s onkopsychológmi, ktoré sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych.

Pripravila: Liga proti rakovine

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu