Pripomeňme si 4. februára 2021 Svetový deň proti rakovine

0
1071

Liga proti rakovine je občianske združenie, ktorého primárnym cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Svoju činnosť vykonáva už viac ako 30 rokov v podobe realizácie množstva vlastných  projektov, ktoré stále rozširuje podľa aktuálnych potrieb tak onkologických pacientov, ako aj spoločnosti. Veľkú pozornosť venuje najmä informovanosti a edukácii verejnosti v oblasti predchádzania a včasného záchytu ochorenia.

Liga proti rakovine sa ako dlhoročný člen Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a Asociácie európskych líg proti rakovine (ECL) zapája počas 4. februára do Svetového dňa proti rakovine. Tento deň sa každoročne spája s osvetovými aktivitami v oblasti prevencie. Jej význam je nespochybniteľný, nakoľko len v rámci Slovenska pribúda každoročne vyše 30 000 ľudí s rakovinou. Podľa WHO, V Európe pribudne každý rok 3,7 milióna nových prípadov a 1,9 miliónov úmrtí v dôsledku rakoviny.

PREVENCIA

„Napriek obdobiu, kedy sa v dôsledku pandémie preventívne programy dostali do úzadia a inak to nie je ani v prípade prevencie pred onkologickými ochoreniami, ECL pripravilo novú aplikáciu. Jej cieľom je práve v rámci prevencie informovať o rizikových faktoroch a prevencii rakoviny.WASABY je vzdelávacia aplikácia, ktorá pomáha mladým ľuďom porozumieť posolstvám Európskeho kódexu proti rakovine a poskytuje kľúčové rady, ako dodržiavať zdravý životný štýl. Bola vyvinutá v rámci tretieho projektu programu EÚ v oblasti zdravia Asociáciou európskych líg proti rakovine (ECL),“ vysvetľuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine. 

WASABY – nová aplikácia

ECL predstavuje počas Svetového dňa proti rakovine prostredníctvom Ligy proti rakovine aplikáciu WASABY (Water And Soil contamination and Awareness of Breast cancer risk in Young women – wasabysite.it).  Aplikácia je dostupná na IOS aj ANDROID. Má edukatívny charakter, predstavuje rizikové faktory rôznych onkologických ochorení. Po informačnej časti nasleduje krátky QUIZ, kde sú vysvetlené správne aj nesprávne možnosti. Dostupná je i tabuľka, v ktorej sa porovnávajú výsledky všetkých zaregistrovaných. Cieľom je dostať sa na najvyššiu pozíciu v medzinárodnom rebríčku. Viac informácii o aplikácii WASABY nájdete od 4. februára 2021 na stránke Liga proti rakovine –  www.lpr.sk  a sociálnych sieťach.

Liga proti rakovine aj počas pandémie koronavírusu myslí na prevenciu

Aj v tomto náročnom období realizuje Liga proti rakovine pre zamestnancov firiem, ktoré prejavia záujem, online prednášky v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu.

Jednou z priorít LPR je aj informovanie verejnosti o rizikových faktoroch pri vzniku nádorového ochorenia a s tým súvisiaca výchova a vzdelávanie v oblasti prevencie. Všetky tieto informácie sú poskytované aj vo forme brožúr, publikácií a letákov, ktoré hradí zo zdrojov získaných v priebehu roka od verejnosti. Vďaka týmto zdrojom je možné znášať okrem nákladov na tlač i distribučné náklady a poskytovať či doručovať všetky tlačoviny záujemcom bez nároku na akúkoľvek finančnú úhradu. Brožúrky sa dajú objednať na www.lpr.sk. 

Európsky kódex proti rakovine

„Počas roka a najmä v období pandémie COVID-19 sa nás ľudia často pýtajú, čo sa na Slovensku robí v rámci prevencie proti rakovine. Jednou z mnohých foriem je aj pravidelné informovanie o zásadách, ktoré je potrebné dodržiavať ako účinné kroky v rámci prevencie.  Liga proti rakovine dlhodobo propaguje 12 spôsobov, ako znížiť riziko rakoviny. Európsky kódex proti rakovine sa zameriava na opatrenia, ktoré môžu v rámci prevencie rakoviny podniknúť samotní občania. Aj vďaka tomu dnes už väčšina z nás vie, že fajčenie, nedostatok pohybu, nezdravé stravovacie návyk či nadmerná konzumácia alkoholu sú rizikové faktory, ktoré môžu mať vplyv na vznik rakoviny, že dojčenie znižuje riziko jej vzniku,.. “ vysvetľuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

1   Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme.

2   Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.

3   Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.

4 Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.

5    Zdravo sa stravujte: jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia; obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom; vyhýbajte sa mäsovým výrobkom, obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli.

6    Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť.

7    Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.

8    Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

9    Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili.

10 Pre ženy: Ak je to možné, dojčite, dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky; obmedzte používanie substitučnej hormonálnej terapie, lebo môže zvýšiť riziko určitých typov rakoviny.

11 Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti:

  • hepatitíde typu B (novorodenci)
  • ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá).

12 Zúčastňujte sa na organizovaných programov – skríning rakoviny: hrubého čreva (muži aj ženy);  prsníka (ženy); krčka maternice (ženy).

Pomoc pacientom počas koronakrízy

Úsilie tímu Ligy proti rakovine je v súčasnosti väčšie ako kedykoľvek predtým, pretože nastalo obdobie, ktoré je pre ľudí s rakovinou mimoriadne náročné a rizikové. V rámci prispôsobených aktuálnych projektov a aktivít  môžu pacienti a ich blízki využiť:

Bezplatná Onkoporadňa

záujemcovia sa môžu obrátiť so svojimi otázkami na bezplatnú linku 0800 11 88 11 alebo na poradna@lpr.sk  na skúsených lekárov, psychológov, výživových asistentov a sociálno-právne poradkyne. Viac informácii na https://www.lpr.sk/onkoporadna/

Jednorazový finančný príspevok

V prípade, ak sú onkologickí pacienti v hmotnej núdzi a obávajú sa zhoršenej ekonomickej situácie, preruší sa im možnosť návratu do zamestnania v dôsledku aktuálnej situácie, môžu požiadať o podporu. Liga zabezpečuje pomoc formou finančného príspevku v rámci projektu Jednorazová finančná výpomoc v hmotnej núdzi.

Bezplatná Sieť onkopsychológov

Diagnóza nádorových ochorení a ich následná liečba so sebou prinášajú zvýšenú mieru stresu, obáv a intenzívnych emócií. Často predstavujú hlboko traumatizujúcu udalosť pre pacientov, ako aj pre ich príbuzných. Práve v takýchto situáciách môže byť veľmi nápomocná psychosociálna podpora. Odborníci ponúkajú bezplatnú psychologickú podporu onkologickým pacientom a ich blízkym aj v čase epidémie. Z preventívnych dôvodov sú až do odvolania k dispozícii prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo v online priestore. Kontakty nájdete pod jednotlivými mestami.

Všetky spomínané projekty pre onkologických a ich blízkych sú na www.lpr.sk. Aktuálne projekty sa realizujú s ohľadom na situáciu s koronavírusom.

Ako môžeme podporiť fungovanie projektov

Celoročná podpora bezplatných projektov pre pacientov a ich rodiny je možná na https://www.lpr.sk/chcem-prispiet/.  Viac informácií nájdete na www.lpr.sk.

2% z dane  – aktuálny formulár na zaslanie 2 % dane z príjmu bude k dispozícii, ako každý rok, na www.lpr.sk.

foto: LPR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu