Storočie poznávania prírody, zaujímavosti, jedinečnosti a pamiatok domoviny. 100 ROKOV ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA

0
774

Dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku – Krásy Slovenska – sa od svojho vzniku pred 100 rokmi stále venuje prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody i tradíciám.

„Svetlo sveta uzrel časopis v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška,“ hovorí Daniel Kollár, editor časopisu a majiteľ vydavateľstva DAJAMA, ktoré je od roku 2004 nakladateľom časopisu Krásy Slovenska.

„Hlavnou hybnou silou pri vzniku časopisu Krásy Slovenska bola skupina priateľov okolo Miloša Janošku a Pavla Stacha. Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom k jej ďalšiemu rozvoju. Od slov nebolo ďaleko k činom, zvlášť potom keď zbierkou pomohli aj americkí Slováci. Celé to zorganizoval Stachov priateľ Matej Sopko, ktorý dokázal zozbierať na tú dobu veľkú finančnú čiastku (5 000 Kčs). Prvé číslo časopisu Krásy Slovenska vyšlo v polovici januára 1921. Nepredávalo sa, ale bolo posielané ako ukážka s dovetkom, že druhé číslo bude posielané už len skutočným predplatiteľom. Úvodné číslo časopisu začínalo editoriálom Miloša Janošku, ktorý v ňom vytýčil heslo časopisu „Poznajme otčinu!“ a jedna z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom,“ ozrejmuje začiatky časopisu Daniel Kollár.

Hoci sa počas 20. storočia menila štruktúra i rozsah časopisu, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori i vydavatelia, svojim obsahom Krásy Slovenska zostali rovnaké. Dokonca, podľa slov Daniela Kollára: „V 80. rokoch minulého storočia boli Krásy Slovenska z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Vždy združovali a dodnes združujú okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná a majú ju radi. A to je aj ďalšie vysvetlenie prečo dodnes vydržali a stále existujú.“

Po Nežnej revolúcii začal časopis vydávať Klub slovenských turistov, ktorý sa stal majiteľom značky Krásy Slovenska a od roku 2004 je nakladateľom časopisu vydavateľstvo Dajama, ktoré sa sústreďuje na vydávanie kníh a časopisov o Slovensku. Nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu, ba práve naopak, možno viac ako kedykoľvek predtým sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často doposiaľ nepoznaných.

Podľa slov súčasného vydavateľa sú najväčším pokladom časopisu jeho čitatelia, ktorých je niekoľko tisíc. Mnohí z nich sa každoročne zúčastňujú tradičných Stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré redakcia časopisu uskutočňuje už od roku 1964. Miesta jednotlivých zrazov sa konali vždy v inej lokalite západného, stredného a východného Slovenska. V roku 2021 by sa stretnutie malo uskutočniť v Ružomberku a na Malinom Brde, čiže symbolicky v Liptove, tam kde časopis pred 100 rokmi vznikol.

www.dajama.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu