V Bratislave, v Banskej Bystrici a Košiciach vznikli špecializované centrá, ktoré sa venujú liečbe dospelých pacientov so spinálnou svalovou atrofiou (SMA). S týmto ochorením sa spájajú väčšinou príbehy malých detí, ale žijú s ním aj dospelí pacienti.  Na Slovensku ich je približne sto, mnohí však ochorenie nemajú diagnostikované a teda sa neliečia alebo o možnostiach liečby ani nevedia. Aby sa mohol dospelý pacient so SMA začať liečiť, musí mať ochorenie potvrdené genetickým vyšetrením. Lekári pacienta v SMA centrách následne doplnia diagnostiku a nastavia mu vhodnú liečbu. 

Vďaka modernej medicíne a pokroku vo výskume a vývoji liekov, môžu aj dospelí pacienti so spinálnou svalovou atrofiou žiť kvalitnejší život. Včasná diagnostika a okamžité začatie liečby spomalia progresiu ochorenia. Pri včasnom podaní liečby sa deti motoricky lepšie vyvíjajú, dokážu napríklad sedieť a pacienti s typom SMA 2 a 3 aj chodiť. Dospelí pacienti sa dožívajú vyššieho veku, môžu ukončiť vzdelanie, ale aj pracovať. Pacient, ktorý má symptómy, musí mať ochorenie SMA potvrdené genetickým vyšetrením. „Ak sa ochorenie potvrdí, genetik, ktorý vyšetrenie realizoval alebo zasielajúci ambulantný neurológ, by mal pacienta odporučiť do SMA centra, v ktorom pacienta dodiagnostikujeme a zvolíme vhodný typ liečby,“ hovorí MUDr. Marek Krivošík; neurológ, primár II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB. 

Dospelí pacienti dostali šancu liečiť sa

Pokiaľ má dospelý pacient v produktívnom veku symptómy SMA, napríklad svalová slabosť v bokoch a pleciach, úbytok svalov a svalové kŕče, zášklby svalov jazyka, skolióza, ťažkosti s behaním, chodením po schodoch alebo ťažkosti pri vstávaní zo zeme a nekoordinované pohyby, ale doposiaľ nemal presne stanovenú diagnózu, je dôležité, aby požiadal svojho ošetrujúceho lekára, neurológa o genetické vyšetrenie, ktoré spinálnu svalovú atrofiu potvrdí. Pokiaľ má diagnózu stanovenú genetickým vyšetrením, mal by navštíviť jedno z troch špecializovaných centier – v Bratislave (Neurologická klinika, Nemocnica Kramáre), Banskej Bystrici (Neurologická klinika, Nemocnica F. D. Roosvelta) alebo v Košiciach (Neurologická klinika, Nemocnica L. Pasteura). Pacient dostane v týchto centrách plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť vrátane liečby. 

Diagnóza SMA patrí primárne do rúk neurológa. Vzhľadom na početné pridružené komorbidity je potrebný aj multidisciplinárny manažment. V prípade, ak hrozí respiračné zlyhanie pacienti sú sledovaní u pneumológa. Prítomné môžu byť aj ťažkosti s prehĺtaním a reflux, vtedy pacienti navštevujú aj gastroenterológa. „U dospelých pacientov je dôležitá predovšetkým včasná liečba a pravidelná rehabilitácia, s cieľom predchádzať svalovej progresii a prírastku na hmotnosti. Keďže pacienti majú limitovanú hybnosť a u väčšiny sa vyskytuje aj skolióza, sú aj v starostlivosti ortopéda“ dodáva MUDr. Marek Krivošík.

Pacient so SMA píše knihy

Pri neliečenej spinálnej svalovej atrofii dochádza k postupnému pomalému zhoršovaniu nervovo-svalových funkcií, ktoré sú pravdepodobne nezvratné. Svalová slabosť a úbytok svalovej hmoty, môže ovplyvniť každodenné pohyby, akými sú napríklad ovládanie pohybov hlavy a krku, sedenie, a chôdza. Zoslabnúť môžu aj svaly používané na dýchanie a prehĺtanie. Včas liečení pacienti však potrebujú menej zdravotníckych pomôcok, menší rozsah akútnej starostlivosti a ich rodiny nie sú natoľko zaťažené náročnou celodennou starostlivosťou o pacienta. Všestrannú poradenskú pomoc pacientom so SMA poskytuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, ktorá je jedinou špecifickou organizáciou pre rôzne druhy nervovo-svalových ochorení.

„Sme v úzkom kontakte s mnohými rodinami, v ktorých deti alebo dospelí majú ochorenie SMA. Poskytujeme im sociálne poradenstvo a podporu pri vybavovaní rôznych kompenzácií, pomáhame pri výbere vhodných pomôcok a v prípade potreby doplatku prispievame aj finančne z verejnej zbierky Belasý motýľ. Využívané sú aj služby sprostredkovania osobných asistentov a asistentiek na podporu nezávislého života ľudí s SMA. Pre túto komunitu sú prínosom aj spoločné stretnutia počas letných pobytov, kde si rodiny môžu poskytovať vzájomnú podporu a vymieňať informácie.“ uviedla Andrea Madunová, z OMD v SR.

O spinálnej svalovej atrofii sa hovorí najmä v posledných rokoch, pričom ľudia s týmto ochorením sú súčasťou našej spoločnosti desiatky rokov. Mnohí z nich sa dožívajú dospelosti, ukončili vzdelanie a spoločensky sa angažujú. Jedným z nich je aj Michal Škombár. Poležiačky, pomocou brady a dvoch prstov napísal šesť kníh. O tom aký je život so spinálnou svalovou atrofiou, o prekážkach, nepríjemných zážitkoch, ale aj radostiach zo života píše na Facebooku – Život so spinálnou svalovou atrofiou. „So svojou chorobou som nikdy nestál na vlastných nohách a možno aj vďaka tomu som sa nikdy nezamýšľal nad tým, prečo práve ja nemôžem chodiť. Moje zdravotné obmedzenia sú veľké. Bez pomoci druhých sa nepohnem, dýcham len vďaka dýchaciemu prístroju. Napriek tomu, žijem svoj sen. Riskujem, pracujem, cestujem a prekonávam rôzne prekážky. To všetko vďaka pomoci mojich rodičov, súrodencov a priateľov. Aj s týmto ochorením sa dá viesť naplnený život,“ dodáva Michal. 

Čo je to SMA?

Spinálna svalová atrofia (SMA) je geneticky podmienené nervovo-svalové ochorenie, ktoré je charakterizované postihnutím časti nervového systému (tzv. motoneurónov) zodpovednej za pohyb svalov. Pri ochorení SMA sa netvorí bielkovina, ktorá je potrebná k prežívaniu motoneurónov, ktoré zabezpečujú normálnu funkciu svalov ovládaných vôľou. Následne dochádza k úbytku svalových vlákien, svalovej hmoty a strate svalového tonusu. Ide o dedičné ochorenie. K tomu, aby sa ochorenie SMA prejavilo, musia byť obaja rodičia prenášačmi poškodeného génu. V takejto situácii je 25 % pravdepodobnosť, že dieťa zdedí genetickú poruchu a rozvinie sa u neho ochorenie. K spontánnemu poškodeniu génu, kedy obaja rodičia majú zdravý gén zodpovedný za vznik SMA, dochádza približne len u 2 % pacientov. SMA sa vyskytne asi u jedného z 11 000 narodených detí, pričom v Európe sa ročne narodí 550 až 600 detí s touto diagnózou. 

Napriek tomu, že ide o zriedkavé ochorenie, predstavuje SMA u dojčiat jednu z hlavných genetických príčin úmrtia.

Pripravila: Grape PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu