Výstava Kresba v priestore predstavuje prierez voľnou tvorbou známych slovenských drotárov

0
207
Kresba v priestore

V priestoroch Dizajn štúdia ÚĽUV na Dobrovičovej ulici v Bratislave si milovníci tvorby z drôtu môžu pozrieť až do konca mája 2024 zaujímavú výstavu našich najznámejších tvorcov z drôtu. Výstava predstavuje diela tvorcov, ktorých spája hľadanie výtvarných polôh drôtu. Objekty, plastiky, úžitkové predmety či šperky sú prierezom tromi desaťročiami ich práce. Výstava je akýmsi predvojom Roka drotárstva, ktorým bude v ÚĽUV-e rok 2026. Poukázaním na výtvarné možnosti tohto materiálu chce ÚĽUV inšpirovať počas nasledujúceho obdobia novú tvorbu.

Kurátor výstavy Ladislav Jurovatý ml. začal svoj príhovor na otvorení výstavy Kresba v priestore tým, že drotárske remeslo vo svete preslávili najmä Slováci. „Pátranie po počiatkoch jeho výtvarného potenciálu nás dovedie k drotárskym majstrom Jozefovi Holánikovi-Bakeľovi z Dlhého Poľa (v roku 1911 získal Grand Prix na Svetovej výstave v Ríme) či neskôr Jozefovi Kerákovi z Veľkého Rovného, ktorého figurálne plastiky položili v roku 1942 základ dnešného Považského múzea,“ začal svoj exkurz do histórie, ktorá umožnila vznik súčasnej bohatej tvorby v drôte.

Kresba v priestore

„Politický a hospodársky vývoj po prvej svetovej vojne znamenal postupný úpadok drotárskeho remesla. Ale keď v druhej polovici 60. rokov minulého storočia ponúkol Osvetový ústav v Bratislave amatérskym výtvarníkom možnosť navštevovať dlhodobé odborné kurzy, stretla sa na nich trojica Remígia Biskupská, Štefan Mlich a Ladislav Jurovatý st., ktorá nadobudnuté všeobecné vedomosti a zručnosti následne využívala pri konkrétnej voľnej tvorbe z drôtu.“ Známu výtvarníčku Remígiu Biskupskú oslovili šperky, Štefana Mlicha hľadanie možností opletania drobných predmetov a Ladislav Jurovatý st. objavoval výtvarný potenciál drôtu cez muzeálne zbierky a návštevy drotárskych majstrov Jakuba Šeríka v Dlhom Poli a Alexandra Hozáka vo Veľkom Rovnom. Neskôr Janka Menkynová, výtvarníčka ÚĽUV-u, vytvorila úspešný drotársky výrobný program – prototypy úžitkového riadu a interiérových doplnkov, ktorý sa doposiaľ rozvíja.

Kresba v priestore

V roku 1990 prichádza Štefan Mlich s ideou zorganizovania stretnutia drotárskych majstrov. Jeho návrh zastrešuje Považské múzeum v Žiline a o dva roky neskôr sa pri príležitosti 50. výročia vzniku múzea koná konferencia na tému Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. To bol impulz na prvé Stretnutie drotárskych majstrov, na ktorom sa autori pracujúci s drôtom konfrontujú aj v praktickej tvorbe a postupne smerujú k voľnej tvorbe. V tejto podnetnej atmosfére pre rozvoj drotárstva sa v roku 1995 koná v Považskom múzeu prvý ročník trienále Premeny drôtu.

Tieto tvorivé sympózia spojené s výstavami v Považskom múzeu znamenali formovanie aktívnej komunity drotárov a výtvarníkov, z ktorých viacerí sa stretávajú aj na aktuálnej výstave Kresba v priestore – Blanka Šperková, Blažena Kriváková, Mária Krajčová, Jaroslav Drotár, Ladislav Jurovatý ml., Peter Valach. Ďalší vystavujúci – Tamara Kostovská, Martina Piatková, Jozef Šabo – sú absolventmi kurzov drotárstva, ktoré od roku 2000 až do dnešných dní organizuje Škola remesiel ÚĽUV. Michal Hanula, Šimon Mišurda, Slavomír Pecuch a Tibor Uhrín obohacujú výstavu o ďalšie polohy drôtu a plechu, ktoré tkvejú v dizajnérskom minimalizme.

Kresba v priestore

Od roku 2019 je drotárstvo zapísané vo Svetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Ústredie ľudovej umeleckej výroby chce poukázaním na jeho výtvarné podoby podnietiť medzi remeselníkmi, výtvarníkmi, dizajnérmi i študentmi dialóg o možnostiach novej tvorby, pretože   rok 2026 bude Rokom drotárstva.

Súčasnú výstavu si záujemcovia môžu pozrieť do 31.5.2024, vždy v utorok až piatok v popoludňajších hodinách (od 12.00).

Kresba v priestore

Foto: ÚĽUV

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu