Zapojte sa do 11. ročníka fotosúťaže Choď a foť! o najkrajšie zábery Prešovského kraja

0
573
foto súťaž Choď a foť

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 11. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť! Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Úlohou súťažiacich je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja.

Fotografická súťaž Choď a foť! má za sebou už desať úspešných ročníkov. Vlani v nej súťažilo 548 fotografií od 127 autorov. V tomto roku bude prebiehať až do 15. októbra. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota, ktorej bude aj tento rok predsedať známy fotograf Jano Štovka (MQEP). Členmi poroty sú zvučné mená uznávaných fotografov, ľudí z umeleckej sféry i showbiznisu. K porotcom patrili napríklad Martin Krystýnek (MQEP), Vít Mádr, Filip Kulišev (MQEP a FBIPP), Ivan Čaniga (MQEP), Marián Kuric (APFSR) či spevák Peter Bič a moderátor Milan Junior Zimnýkoval. Inak tomu nebude ani v tomto roku. KOCR Severovýchod Slovenska, ako organizátor súťaže, vyhlási aj počas tohto ročníka súťaže Grand Prix, Cenu predsedu poroty, Cenu Severovýchod Slovenska a Cenu verejnosti. Novinkou v tomto roku je Cena hradu Šariš, ktorú získa najkrajšia fotografia hradu Šariš v rámci 2. kategórie – Kultúra, tradície a história. Na ocenených fotografov opäť čakajú zaujímavé ceny. Jesenné vyhodnotenie súťaže bude spojené s vernisážou už tradičnej putovnej výstavy finálových fotografií, ktorá každoročne zavíta na mnohé miesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Pozývame nadšencov fotografie do Prešovského kraja. Ukážte nám prostredníctvom fotografií zákutia, ľudí a situácie, ktoré vás očarili či inšpirovali a my ich predstavíme širokej verejnosti. Tešíme sa na všetky vaše zábery!“ pozýva do súťaže Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Pravidlá súťaže Choď a foť 2023

Organizátorom súťaže Choď a foť! 2023 je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Súťaž je vyhlasená v šiestich kategóriách: 1. Príroda, 2. Kultúra, tradície a história (vrátane špeciálnej ceny za fotografie hradu Šariš), 3. Šport a voľnočasové aktivity, 4. Black & white, 5. Človek (portréty, zaujímavé fotografie zo života bežných obyvateľov kraja), 6. Architektúra (fotografie stavieb – interiér, exteriér).

Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil. Jeden autor môže poslať spolu maximálne 6 fotografií. Všetky musia byť zhotovené výlučne na území Prešovského kraja do 15. 10. 2023.

Fotografie majú byť zhotovené vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG) tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.

Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 15. októbra 2023 do 23,59 hodine elektronicky na e-mail: chodafot@severovychod.sk (prípadne cez úložisko). Fotografie je možné doručiť do daného termínu aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

foto súťaž Choď a foť

K súťažným fotografiám autor uvedie: meno a priezvisko, vek, bydlisko, kontakt (mail, tel. číslo), názov fotografie, popis k fotografii – (miesto a dátum vzniku), názov kategórie, do ktorej fotografiu posiela.

Po zaslaní fotografií bude autorovi poslaný e-mail s formulárom, v ktorom potvrdí súhlas s Pravidlami súťaže a s ochranou osobných údajov (GDPR).

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.

O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na facebookovom profile KOCR Severovýchod Slovenska.

Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Prešovskému samosprávnemu kraju -súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.

Podľa KOCR Severovýchod Slovenska
Foto: Matej Ďurdina, víťaz Grand Prix 2022

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu