Zvolenskí gymnazisti vyhrali prvý hackathon v banskobystrickej nemocnici a postúpili do finále v Barcelone

0
382
zvolenskí gymnazisti

Prvý hackathon svojho druhu vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici ovládli v polovici novembra študenti z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Tím s názvom „Žaby“ sa zúčastnil súťaže inovatívnych nápadov pre lepšie zdravotníctvo pod názvom EIT Health i-Days 2023 a priniesol riešenie, ktoré pacientom uľahčí proces predoperačnej prípravy v nemocnici. Vyhral a koncom novembra predstaví svoje riešenie medzinárodnému publiku na európskom finále v španielskej Barcelone.

EIT Health i-Days bolo jednodňové podujatie určené na podporu inovácií v zdravotníctve, do ktorého sa zapojili účastníci rôznych miest v Európe. Jeho slovenská verzia sa konala v Banskej Bystrici v školiacom stredisku EDUKA pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta. Podujatia sa zúčastnilo 11 tímov, v ktorých spolupracovali študenti, IT odborníci a zdravotníci spoločne v multidisciplinárnych tímoch. Účastníci hľadali inovatívne riešenia na uľahčenie procesu predoperačnej prípravy pre pacientov a nemocnicu a tiež na podporu prevencie očných ochorení u seniorov. Tímom pomáhalo 21 mentorov a expertov z praxe, vrátane zdravotných sestier z chirurgickej kliniky, lekárov z očnej kliniky a zástupkýň z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tí ozrejmili, čo presne im komplikuje každodennú prácu a na čo pacienti najčastejšie zabúdajú.

„Som veľmi rada, že sa práve na pôde vzdelávacieho centra FNsP F. D. Roosevelta uskutočnilo podujatie zamerané na rozvíjanie kreatívnych prístupov a hľadanie inovatívnych riešení v zdravotníctve. Mnoho zúčastnených tímov hľadalo riešenia na uľahčenie pacientskej cesty v rámci predoperačnej prípravy. Videli sme inovatívne digitálne aj nedigitálne nápady. Aj na podujatí sme videli, že najzmysluplnejšie inovácie vznikajú tam, kde sa nové pohľady na výzvu stretnú so skúsenosťou a detailným poznaním problému,“ uviedla Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

zvolenskí gymnazisti

Starnutie populácie a individuálne potreby a preferencie vo vzdelávaní seniorov predstavujú výzvu. Ako môžeme starším ľuďom vhodným spôsobom sprostredkovať relevantné informácie? Na túto otázku hľadal riešenie jeden z ocenených tímov, ktorý uspel so svojím nápadom na podporu prevencie očných ochorení u seniorov. Tím skladajúci sa zo študentov Strednej zdravotníckej školy z Banskej Bystrice priniesol riešenie, ktoré spojí prax na zdravotníckych školách s edukáciou budúcich zdravotníkov a seniorov o možnostiach prevencie. Garantom tejto témy bola globálna biotechnologická spoločnosť Roche Slovensko.

Jeden z hlavných partnerov, ktorý podporuje rozvoj zručností mladých v regióne, je Rozvojová agentúra BB SK. „Sme hrdí, že práve Banskobystrický kraj sa stal dejiskom EIT Health i-Days. Teší nás, že sa zapojili aj mnohí nami oslovení mladí ľudia. Bola to pre nás jedinečná príležitosť, ako na lokálnej úrovni spojiť viacerých organizátorov, partnerov, mentorov a vytvoriť tak niečo hodnotné a zmysluplné pre región,“ hovorí Janka Pálková, riaditeľka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

Tri tímy, ktoré predstavili najlepšie riešenia, boli odmenené aj finančne.

Víťazný tím – Žaby – bol zostavený zo študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ich riešenie spočívalo v optimalizácii komunikácie informácií o potrebných predoperačných krokoch, ktoré pomôže znížiť riziko nepripravenosti pacienta na operáciu. Víťazi navrhli ako riešenie aplikáciu, ktorá bude pacientov v reálnom čase upozorňovať a informovať o nevyhnutných krokoch na úspešné dokončenie predoperačnej prípravy a následnom pobyte v nemocnici. Žaby získali aj cenu publika od DNA Era. Svoje riešenie predstaví medzinárodnému publiku na európskom finále v španielskej Barcelone.

Druhý ocenený tím – PreOpSyncnavrhol digitálneho sprievodcu, ktorý obsahuje cestu pacienta s cieľom zvýšiť úspešnosť vykonania pripravovanej operácie pacienta. Tím zmapoval nevyhnutné kroky potrebné k úspešnej príprave na operáciu. Identifikovaná cesta pacienta by bola zdigitalizovaná vo web aplikácii, ktorá všetky kroky zhrnie na jedno miesto. Procesy by boli zautomatizované a pacienti i nemocnica by mali prístup k aktuálnemu stavu cesty pacienta v príprave na operačný proces.

Tretí ocenený tím – Expedition group – skladajúci sa zo študentov Strednej zdravotníckej školy z Banskej Bystrice hľadal riešenie druhej výzvy. Navrhli riešenie spočívajúce v edukácii zdravotníkov a seniorov o možnostiach prevencie očných ochorení. Na zdravotníckych školách by v rámci povinnej praxe chodili študenti napríklad do DSS, kde by prebiehala edukácia a skríning očných chorôb pomocou Amslerovej mriežky.  

Podujatie i-Days organizuje CIVITTA v spolupráci s Hack Healthcare, Roche, Fakultnou nemocniou s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Rozvojovou agentúrou BBSK. Viac informácií záujemcovia nájdu na webovej stránke EIT Health i-Days, aj na sociálnych sieťach.  

CIVITTA je stredoeurópsky líder v poskytovaní poradenských služieb v rámci celého inovačného cyklu so sídlom v Estónsku. Misiou spoločnosti je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. Stojí za špičkovými startup akceleračnými programami ako Ajujaht, Challenger alebo HealthCare Lab. Spoločnosť má pobočky v 18 krajinách a bohaté skúsenosti s dizajnovaním a implementovaním zmien a inovačných projektov naprieč sektormi (www.civitta.com).

zvolenskí gymnazisti

Pripravila: Katarína Leschinger
Foto: Grape PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu