Detí so zdravotným znevýhodnením neostanú samé. Oddnes pomôže ich rodičom aj telefonická linka – Inklulinka

0
982

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustili dnes, 7. septembra 2020, telefonickú linku + 421 948 991 444 na pomoc rodičom detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Laická poradkyňa z Platformy rodín Zuzana Suchová im bude k dispozícii 3 x v týždni – v utorok, štvrtok a piatok.
Nová telefonická linka je ďalšou možnosťou na pomoc riešenia problémov, s ktorými zápasia rodičia detí so zdravotným znevýhodnením.

Projekt Inklulinka
Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú v komunikácii s úradmi, inštitúciami, školami a odborníkmi často nedostatočne informovaní o právach, možnostiach v rámci vzdelávania svojich detí, o dostupných finančných príspevkoch či o nárokovateľných pomôckach pre svoje deti. Pri zabezpečovaní dostatočnej starostlivosti, podpory, opatery a vhodných podmienok na vzdelávanie, sa neraz dostanú do finančných problémov, nežiaducich konfliktov či správnych konaní, v najhorších prípadoch až k izolácii z komunity a spoločnosti. Práve týmto rodičom chce projekt Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením s názvom Inklulinka pomôcť. Zameriava sa na tri hlavné oblasti, ktoré rodičov najčastejšie trápia, a to kompenzácie (príspevky a pomôcky), vzdelávanie detí a tiež ako postupovať v úradnom styku s inštitúciami. Od marca tohto roka prijala prostredníctvom e-mailu info@inklulinka.sk už 200 podnetov od rodičov. V niektorých prípadoch spolupracovala s rodičmi aj právnička. Jedným z prípadov pomoci rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením a špecifickými potrebami je už medializovaný prípad diskriminovaného Mareka Vargu s Downovým syndrómom, ktorého pre jeho zdravotné znevýhodnenie neprijali na strednú odbornú školu do 3-ročného oboru chovateľ koní.. „V spolupráci s kolegyňou Ľudmilou Belinovou z Platformy rodín sprevádzame Marekových rodičov pri riešení tohto problému, na rokovaniach v základnej škole, na Bratislavskom samosprávnom kraji, aj u komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej. Jeho prípad sa dostal až na stôl verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej,,” povedala Zuzana Suchová, laická poradkyňa z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.
Na stránke projektu Inklulinka sú k dispozícii aj vzorové dokumenty odvolaní a žiadostí na úrady alebo do škôl, ktoré sú pre rodičov pripravené na stiahnutie. Rodičia môžu využiť vzory dokumentov v plnom znení alebo ich môžu po konzultácií s poradcom na linke, prípadne v poradni aktualizovať, obmieňať a dopĺňať.

Rodičia rodičom
Telefonická Inklulinka + 421 948 991 444 funguje od 7. septembra na báze peer to peer poradenstva – rodičia rodičom. To znamená, že rodičia sa môžu obrátiť na laickú poradkyňu, ktorá ich vypočuje a spoločne sa potom pustia do hľadania riešenia zložitej životnej situácie. V prípade potreby rodič v poradni dokonca odkonzultuje podnet s právničkou špecializujúcou sa práve na oblasť sociálneho práva. V najbližších mesiacoch vznikne sieť laických poradcov z kruhu rodičov, ktorí podobné situácie, aké zažívajú rodičia v núdzi už prekonali. Absolvujú vzdelávací kurz Platformy rodín a budú pripravení podporovať iných a pomáhať im.

#zvladnemetodoma

V rámci projektu Inklulinka vznikla ešte počas prvej vlny pandémie koronavírusu aj podstránka s názvom #zvladnemetodoma. Rodičia z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením s podporou Nadácie pre deti Slovenska, ale aj psychológovia, pedagógovia a ďalší odborníci na nej ponúkli návody na zvládanie situácie a vzdelávanie na diaľku v čase koronakrízy, ale aj  nápady ako rozvíjať potenciál dieťaťa počas bežných činností rodiny. Spolu s odborníkmi z praxe sa zaoberali napríklad aj tým, ako s deťmi komunikovať o pandémii, ako nastaviť priority sebe aj deťom, či ako si efektívne rozdeliť čas na prácu aj na rodinu. Od marca 2020 navštívilo stránku Inklulinky už viac ako 20 000 užívateľov, najviac ich zaujímali práve rady ako zvládnuť s deťmi koronakrízu (18,73 %), ale vyhľadávali aj vzorové dokumenty na úrady a do škôl (5,54 %).
Na podstránke #zvladnemetodoma dodnes nechýbajú ani nápady a aktivity zamerané na zvládanie dňa s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od ranného prebúdzania až po večerné zaspávanie. Súčasťou informácií na webe je aj súhrn užitočných zdrojov zameraných na aktuality v oblasti zdravia, vzdelávania a financií. Odkazujú nielen na štátne inštitúcie, ale aj na organizácie a nadačné fondy na podporu rodín v neistej životnej situácii.

Spolupráca v treťom sektore
Mnohé podnety rodičov sa týkali predovšetkým nárokovateľných kompenzácií či, už pomôcok alebo príspevkov pre ich rodiny. Častým problémom je zložitosť nariadení slovenských úradov a inštitúcií, ale aj vyhľadávanie informácií na ich webových stránkach. Veľká časť podnetov sa týka problémov, ktorým rodiny detí so zdravotným znevýhodnením čelia v oblasti vzdelávania. Práve tejto téme sa Nadácia pre deti Slovenska intenzívne venuje v programe na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? už tretí rok. „Do spolupráce s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením sme vstúpili po viacerých neformálnych rozhovoroch o potrebách v inkluzívnom vzdelávaní na Slovensku. Cítime, že aj rodičia a celkovo rodiny detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi potrebami potrebujú rovnakú podporu, akú už poskytujeme pedagógom, vedeniu škôl aj špecifickým povolaniam v školstve,” uzatvára riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo. Finančne podporil vznik tohto projektu dobročinný Ples v opere.

www.nds.sk, www.platformarodin.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu