Historický kaštieľsky park v Stupave, ktorého začiatky siahajú až do 17. storočia, prejde od jesene komplexnou rekonštrukciou. Bratislavský samosprávny kraj zrevitalizuje zeleň, upraví chodníky, doplní mobiliár i osvetlenie. Návrh revitalizácie parku je vypracovaný tak, aby ostal zachovaný jeho historický charakter.

„Kaštieľsky park v Stupave je jedinečné miesto, na ktorom však už cítiť zub času. Jeho revitalizáciou mu prinavrátime nielen zašlú slávu, ale tiež vytvoríme obyvateľom i návštevníkom funkčný a estetický priestor určený na voľné chvíle,“ priblížil plány predseda BSK Juraj Droba. V rámci rekonštrukcie župa počíta so sadovníckym zhodnotením drevín, úpravou komunikácií, vegetačnými úpravami, doplnením mobiliáru, obmenou osvetlenia a tiež inštaláciou kamerového systému. Budú sa dopĺňať a rekonštruovať aj niektoré architektonické prvky. Návrh revitalizácie je vypracovaný tak, aby odkazoval na históriu parku.

Revitalizácia bude vykonaná ako celok, ktorý obsahuje viacero stavebných etáp. Zahŕňa obnovu parkových plôch, vrátane rekonštrukcie ciest, zmien v trasovaní a povrchových úprav. Súčasťou projektu sú vegetačné úpravy ako oživenie zelene, výrub starých a výsadba nových drevín. Návrh tiež počíta s osadením parkového mobiliáru prispôsobeného pre všetky vekové skupiny obyvateľov a navrhnutého tak, aby priestor zatraktívnil nielen na oddych, ale aby slúžil aj na mestské kultúrne podujatia. 

Na území sa nachádzajú hodnotné architektonické prvky, súvisia s historickými obdobiami parku. Projekt počíta s ich rekonštrukciou, obnovou alebo doplnením chýbajúcich. Do parku je snaha včleniť aj nové architektonicko-umelecké prvky, ktoré vnesú do prostredia príjemnú atmosféru a vznešenosť. Zároveň podporia praktické využitie parkových plôch na oddych a relax. „Parky sú dôležitými rekreačnými oblasťami a vyhľadávanými turistickými destináciami pre miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov z prihraničných regiónov. Všetky majú unikátnu polohu v centre mesta a sú pod tlakom čoraz zreteľnejšej klimatickej zmeny. Rastúci počet obyvateľov a zvyšujúci sa podiel zastavaných plôch vytvára výrazný tlak na funkciu verejného priestoru,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.

Začiatok prác na revitalizácii parku je plánovaný na jeseň 2024. Samozrejme, bude im predchádzať proces úspešného verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Odhadovaná suma je podľa projektovej dokumentácie vyčíslená na približne 1,5 milióna eur. Projekt bude financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027. Rekonštrukcia parku sa realizuje prostredníctvom projektu ParksFit4Future. Jeho zámerom je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT, zachovanie a rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu zvýšením povedomia a vytvorením primeraného priestorového zázemia. V rámci projektu sa zrevitalizujú tri historické parky – Kaštieľsky park v Stupave, Zámocký park v Eisenstadte a park Schönbrunn vo Viedni.

Foto: BSK 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu