Keď dieťa robí to, čo ho teší, dokáže napredovať – hovorí mama chlapca s hendikepom

0
302
Plamienok

Približne jedno zo 400 detí. To je štatistika výskytu diagnózy detská mozgová obrna na Slovensku. Pre niekoho je to len informácia a číslo, no pre iného realita každodenného života. To je prípad aj rodiny Katrenčíkovcov a ich 9-ročného syna Riška. Hoci nerozpráva a nevie sám chodiť ani sedieť, je to vnímavý chlapec, ktorý sa rád smeje. Svojej rodine neustále dokazuje, že nádej posúvať sa na ceste, ktorú mu osud pripravil, existuje. Aj vďaka podpore z Nadačného fondu Slovanet sa mnohým telesne a mentálne znevýhodneným deťom a mladým ľuďom podarilo robiť veľké pokroky.

Špeciálna komunikácia, ktorá spája rodinu

Rodičia z Oravskej Lesnej berú aj napriek zložitejším okolnostiam svoju situáciu s nadhľadom. Robia všetko pre to, aby mohol Riško žiť podľa možnosti plnohodnotný život. Odmalička sa s láskou a trpezlivosťou venujú pravidelnému cvičeniu a rehabilitáciám svojho syna, pretože je potrebné ho po fyzickej stránke neustále udržiavať. Povzbudením pritom pre nich je, keď vidia, ako sa Riško vyvíja po mentálnej stránke. Usmievavý chlapec má rád humor, prechádzky, chodí do školy, ovláda písmená a farby. „Riškov mentálny posun nás veľmi teší. Aj keď nerozpráva, očkami vie ukazovať na písmená a dať tak najavo, čo nám chce povedať. Funguje medzi nami takáto špeciálna komunikácia, v ktorej vidíme neustály posun,“ opisuje Riškova mama Dáša vzácne chvíle zdanlivo drobných krôčikov vpred a pokračuje:  „Najväčšiu radosť nám robí, keď takto povie, že nás má rád, alebo keď si vypýta svoju obľúbenú pesničku. Vidíme, ako sa z toho teší, cíti svoje pokroky a ako si spolu rozumieme. Má veľkú snahu pracovať na sebe, a my spolu s ním –  aj na tom, aby nemal problém so svalmi, kontúrami, pracujeme intenzívne na cvičeniach.“

Snažia sa maximálne cvičiť aj doma, avšak pod dohľadom odborníkov vidia väčšie posuny. V Žiline našli pre Riška vzhľadom na jeho potreby ideálnu formu rehabilitácií v centre  PhysioCanis. Riško tu tento rok absolvoval pobyt s viacerými procedúrami vrátane práce s vycvičenými psami, tzv. canisterapie, aj vďaka finančnému príspevku z Nadačného fondu Slovanet. „Riškovi terapie v tomto centre veľmi pomáhajú. Zásluhu na tom majú ústretoví terapeuti, ktorí sa vedia úplne prispôsobiť jeho potrebám. Sú to veľkí profesionáli a pritom veľmi srdeční a ľudskí. A Riško to cíti. Na tieto cvičenia sa vyslovene teší, dáva nám najavo, že je to pre neho zábava,“ opisuje mama Dáša a vysvetľuje, že po fyzickej stránke synovi prospievajú aj samotné cviky so zapájaním psov. „Snaží sa po psíkovi opakovať, hodiť mu loptičku, potom cez neho cvičí, pritúlia sa k sebe, aj si oddýchnu. Animoterapia pod vedením miestneho tímu u Riška funguje, sme vďační za to, že k nej máme prístup.“

Mama malého bojovníka aj ostatným rodičom s podobnými príbehmi odporúča podľa možnosti skúšať a kombinovať rôzne centrá, pretože každému dieťaťu môže vzhľadom na diagnózu prospievať iná metóda. „Každé rehabilitačné centrum dokáže v niečom pomôcť. Hlavné ale je, aby si cvičitelia sadli s dieťaťom po ľudskej stránke.“

A čo by odkázala tým rodičom, ktorí sa práve dozvedeli, že ich dieťa sa narodilo s diagnózou detská mozgová obrna?  „Asi to, aby sa nikdy nevzdávali. A aby sa snažili posúvať svoje dieťa postupne cez oblasti, ktoré ho najviac bavia, ku ktorým má blízko a na ktoré najviac reaguje. Keď je dieťa motivované tým, čo ho najviac teší, dokáže sa veľa naučiť a zlepšovať sa,“  opisuje na základe vlastnej skúsenosti svojej rodiny Dáša Katrenčíková.

Plamienok
Plamienok

Pomohli vyše 60 rodinám s podobnými osudmi

Rodičom, medzi ktorých patria aj Katrenčíkovci, pomáha už deväť rokov aspoň čiastočne lepšie znášať ich situáciu Nadačný fond Slovanet. Jeho program na podporu detí a mladých ľudí s detskou mozgovou obrnou či svalovou dystrofiou možno považovať za jeden z vedúcich zdrojov priamej grantovej pomoci v tejto oblasti na Slovensku. Samotným rodičom dáva unikátnu príležitosť požiadať o finančný príspevok, čo má pre nich význam aj preto, že priama podpora fyzických osôb je v programoch iných nadácií či nadačných fondov pomerne obmedzená. Nadačný fond Slovanet sa ju snaží neustále rozširovať. Tento rok sa touto formou dostala podpora cez dve grantové kolá až k 61 deťom a mladým ľuďom, ktorí zápasia v živote s obmedzeniami pri svojom pohybe. Ich rodiny mohli vďaka nej pokryť časť výdavkov za dochádzanie na rehabilitácie, absolvovanie pobytov v špecializovaných zariadeniach či zaobstaranie zdravotníckych pomôcok uľahčujúcich pohyb v bežných životných situáciách.

Podpora pohybu ale aj rozvoj umeleckého sebavyjadrenia

Rok 2023 bol z hľadiska dosahu podpory z Nadačného fondu Slovanet pre telesne a mentálne znevýhodnené deti a mladých ľudí najvýraznejší vo svojej doterajšej histórii. Podarilo sa podporiť doposiaľ najviac individuálnych žiadateľov. „Tešíme sa, že sa nám darí byť dlhodobo spoľahlivými partnermi pre rodiny s deťmi, ktoré získavajú viac príležitostí absolvovať pohybové terapie, aby mohli napredovať vo svojich špecifických potrebách,“ vysvetľuje zakladateľka a členka rady Nadačného fondu Slovanet, Enikö Trupová a pokračuje: „Pri podpore zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí myslíme na rovnováhu v rozvoji ich telesnej aj duševnej stránky. Ako nadačný fond poskytovateľa komunikačných riešení si uvedomujeme, aký má medziľudská komunikácia obrovský význam pre rozvoj osobnosti. A práve ľudia s poruchami reči, s ťažším telesným či zmyslovým hendikepom majú túto schopnosť sebavyjadrenia a nadviazania kontaktu s druhými sťaženú. Prax aj odborníci poukazujú na to, že mnohým z týchto ľudí dokáže pomôcť, keď dostanú možnosť vyjadriť svoje vnútro cez osobné umelecké cítenie. Preto sme sa rozhodli tento rok priniesť nový grantový program – určený práve na podporu znevýhodnených detí a mladých, ktorí majú prirodzene blízko k určitej forme umenia.

V prvom kole programu s názvom „Povedz to umením“ Nadačný fond Slovanet podporil šesť mladých ľudí. Tí použili získané financie napríklad aj na zakúpenie výtvarného materiálu, hudobného nástroja, na vydanie literárneho diela či kúpu špeciálneho vozíka pre Patríciu Albertovú, tanečníčku s hendikepom.

Plamienok

Dielik pomoci pre záslužnú prácu detských hospicov

Nadačný fond Slovanet pokračoval v roku 2023 aj v podpore organizácií, ktorých poslaním je pomoc malým, nevyliečiteľne chorým pacientom a ich rodinám. Stál pri košickom hospici Svetielko pomoci, ktorému pomohol pri organizácii víkendového stretnutia pre smútiacie rodiny. Podporil aj činnosť združenia Svetielko nádeje v Banskej Bystrici s cieľom uľahčiť terapeutom prípravu kreatívnych stretnutí na detskej onkológii. Do tretice putovala podpora aj do organizácie Plamienok, a to na spoločné terapeutické aktivity pre rodiny, ktoré prišli o svojho milovaného.

Plamienok

Gesto spolupatričnosti so znevýhodnenými malo aj ďalšie formy

Celková podpora, ktorú Nadačný fond v roku 2023 rozdelil medzi dokopy 75 projektov, dosiahla výšku viac ako 35 000 eur. Popri už spomínaných oblastiach putovali z tejto sumy financie aj medzi niekoľko špecifických projektov neziskových organizácií. Ich spoločným menovateľom je snaha o posunutie vpred ďalších – malých či veľkých – na ich neľahkej ceste životom.

Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v centrách pre deti a rodiny, ktoré sa pretransformovali z detských domov. Program BUDDY prepája desiatky dobrovoľníkov, ktorí s týmito deťmi dlhodobo pracujú, sprevádzajú ich a pripravujú na samostatný život. Lepšiu organizáciu a vyškolenie týchto dobrovoľníkov v spolupráci so psychológmi pomáhal tento rok opäť spolufinancovať Nadačný fond Slovanet.

Plamienok

Príspevok z fondu získala aj organizácia MERAKI, ktorá spustila minulý rok na Slovensku unikátny projekt zameraný na vzdelávanie a integráciu autistických detí. Jeho cieľom je spojiť všetkých potrebných odborníkov, ktorí pracujú na jednom mieste s detskými klientmi. Využívajú pritom špeciálne zariadenú terapeutickú miestnosť s najmodernejším senzorickým vybavením.

Podpora z Nadačného fondu Slovanet sa vpísala do životov aj talentovaných športovcov s hendikepom. Už tretí rok po sebe z nej mohol čerpať jeden z najúspešnejších paragolfistov na Slovensku, Jaroslav Šalaváry. Pre športovcov, ako je on, je kľúčovým zdrojom napredovania prekonávanie vlastných hraníc, k čomu sú najväčšou motiváciou súťaže a turnaje. To je prípad aj Petra Minarecha, ktorý sa venuje športu boccia – loptovej hre, určenej práve pre ľudí s najťažšími formami zdravotného postihnutia. Húževnatý Peter sa tento rok dostal na medzinárodný turnaj v Poľsku, z ktorého si odniesol striebornú medailu.

Nadačný fond Slovanet od svojho založenia v roku 2015 na Slovensku podporil celkovo 572 verejnoprospešných projektov. Prerozdelil medzi ne sumu takmer 255 000 eur. Svoju stopu tak zanechal v životoch stoviek detí a mladých ľudí, ktorí sa snažia podľa svojich možností začleniť do spoločnosti a zažívať viac šťastia.

Pripravil: Tomáš Turčan
Foto: Grape PR 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu