Medzinárodný kongres členov národných asociácií FIJET v Tunise sa konal koncom októbra 2023

0
598
FIJET

Medzinárodný míting členov FIJET (23. – 29. 10. 2023) sa konal v Tunise. Organizátori privítali účastníkov z 13 krajín. Slovensko na kongrese zastupovala prezidentka FIJET SLOVAKIA, profesorka Ľudmila Novacká. Členovia, ktorí sa nemohli zúčastniť rokovania z geopolitických alebo pracovných dôvodov, boli informovaní o rokovaniach a konkrétnych záveroch kongresu e-mailingom. 

Program kongresu bol rozdelený do 3 častí, ktoré určili aj pobyt všetkých zahraničných a domácich účastníkov. Prvé dva dni prežili v hlavnom meste Tunis (htl. Sheraton), ďalšie dva v rezorte Hammamet (htl. Marina Palace) a ostatné dni v Sousse (htl. Mouradi Palace). Pracovný program sa striedal s cestovateľským spoznávaním svetovo uznávaných turistických lokalít v severnej a strednej časti Tuniska.

FIJET Minister Tuniska

Úvodného plenárneho zasadnutia, ktoré sa konalo 24. októbra, sa zúčastnil aj minister cestovného ruchu a remesiel Tunisu Mohamed El Moes Belhassine. Vo svojom prejave zdôraznil ciele, ktoré si Tunis stanovil v základnom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2035“. Zdôraznil medzinárodnú spoluprácu a rozvoj udržateľnosti v cestovnom ruchu na území Tunisu z environmentálneho, ekonomického, aj spoločenského aspektu. Štyri základné prístupy smerujú na rozvoj konkurencieschopnosti, diferzifikáciu ponuky, stimuláciu investícií do sektoru cestovného ruchu a rozvoj marketingového mechanizmu promotion. Minister ďalej informoval o vysokej návštevnosti Tunisu za obdobie január až august 2023 v počte 5,4 miliónov turistov. Zdravotná kríza a následne Ukrajinsko – Ruská kríza vyvolali potrebu hľadať nové incomingové trhy pre Tunis. Ide o trhy v Ázii, vrátane Číny, Indonézie, Južnej Kórei a tiež možnosti zvyšovať počet turistov z ďalších kontinentov.

 FIJET

Prezident FIJET World Tijani Haddad pripomenul základnú ideu cestovného ruchu v práci všetkých novinárov, členov FIIET, ktorí pôsobia v širokom spektre  audiovizuálnych, printových a on-line médií. Úspechy dosahuje v spolupráci s mladými budúcimi aj súčasnými žurnalistami. Medzinárodná akadémia mladých žurnalistov každý rok vytvára pre mladých účastníkov možnosti odborného vzdelávania, praktickej prípravy a špecializácie na témy cestovného ruchu z rôznych uhlov pohľadu. FIJET pravidelne každý rok organizuje a v súčinnosti s národnými asociáciami FIJET aj finančne podporuje podujatie akadémie. V roku 2023 sa takto stretli mladí žurnalisti v Hammamete.

Ocenenie FIJET – Zlaté jablko (Golden apple award) – prináša významnú medializáciu danej ocenenej destinácie. Golden apple je výsledkom spolupráce s národnou asociáciou, ktorá predkladá návrh a s konkrétnou samosprávou (local government) v ocenenej destinácii. Ostatná slávnosť udelenia ocenenia Zlaté jablko sa konalo v rumunskom meste Temesoara.

 FIJET

Spoločné pracovné zasadnutie Rady predsedov národných asociácií (FIjet board of directors) a Výkonného výboru (Executive board) bolo v znamení vzájomnej diskusie, výmeny názorov a hľadaní optimálnych riešení, ktoré sú v centre pozornosti členov FIJET (stanovy, medializácia, FIJET podujatia).

Najdôležitejšie prijaté závery o podujatiach FIJET:

  • Kongres FIJET v roku 2024 sa bude konať v Grécku.
  • Medzinárodná akadémia mladých žurnalistov sa v roku 2024 uskutoční v Slovenskej republike.
  • V pláne roku 2025 je zorganizovanie Kongresu FIJET v Slovenskej republike. Bude ho organizovať národná sekcia – FIJET SLOVAKIA.
 FIJET Novacká

Text: Ľudmila Novacká
Foto: Peko Selja Paulina, Sanhaji Nejib, Jerbi Asma

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu