Modernejšia príprava liekov pre deti s onkologickým ochorením

0
520
lieky deťom s onkologickým ochorením

Medzinárodný deň detskej rakoviny si Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) a  Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave pripomenuli slávnostným otvorením modernej prípravovne liečby pre detských pacientov. Vďaka neziskovej organizácii Deťom s rakovinou a ich darcom sa podarilo zmodernizovať ďalšie priestory kliniky a priblížiť sa tak svetovým štandardom pre bezpečnú prípravu a podávanie liekov.

Cieľom Medzinárodného dňa detskej rakoviny je zvýšiť povedomie o detských onkologických ochoreniach. Medzinárodná organizácia Childhood Cancer International (CCI), ktorá je iniciátorom kampane, poukazuje na to, že každé dieťa bez rozdielu rasy, náboženstva, krajiny, pôvodu, sociálneho statusu či finančnej situácie, má právo na tú najlepšiu starostlivosť a liečbu. Na Slovensku sa do kampane zapájame prostredníctvom neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, ktorá je členom CCI.

Realizácia špecializovaného pracoviska v NÚDCH na prípravu chemoterapie pre detských onkologických pacientov je veľmi potrebná pre samotných malých pacientov a bude prínosom aj pre lekárov a farmaceutov,“ uviedol na otvorení prípravovne liekov Vladimír Lengvarský, MPH – poverený minister zdravotníctva SR.

Predpísaná liečba sa podáva podľa štandardných protokolov, a  jej príprava bola doposiaľ realizovaná farmaceutmi priamo na klinike detskej onkológie. Zmodernizované  a rozšírené priestory a rovnako nové boxy na aseptickú prípravu parenterálnych liekov zvýšia bezpečnosť celého procesu prípravy liekov.  

Medicína a jej postupy idú míľovými krokmi vpred. Neustálym zlepšovaním diagnostických a liečebných postupov potrebujeme aj viac ľudí, ktorí pracujú s protokolmi, liečivami a tí zas potrebujú modernizované pracovisko. Teraz sú naši farmaceuti v moderne vybavenom priestore, navyše s nimi budeme mať digitálne prepojenie,“ opisuje Alexandra Kolenová, prednostka KDHaO a predsedníčka správnej rady Deťom s rakovinou, n. o. Dodáva, že chemoterapiu a ďalšie lieky potrebujú pre detských pacientov denne, pričom sú pripravované pre každého pacienta individuálne.

lieky deťom s onkologickým ochorením

Každoročne vo februári, keď si celý svet pripomína deti liečiace sa na rakovinu, predstavujeme na našej klinike nový zrealizovaný projekt. Je to úžasné, ako rok čo rok dokážeme vďaka darcom a sponzorom plniť náš záväzok, ktorý sme si dali aj s neziskovou organizáciou pred ôsmimi rokmi. Tým záväzkom a snom zároveň je vybudovať špičkovú kliniku pre deti s rakovinou, ktoré tu trávia veľmi dlhé obdobie. Bez synergie a spolupráce NÚDCH, kliniky a neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, by sa naše plány nedali tak úspešne realizovať. Špeciálne poďakovanie tento rok patrí Nadačnému fondu Lidl v Nadácii Pontis, ktorého štedrý príspevok nám pomohol zmodernizovať prípravovňu chemoterapie,“ dodáva A. Kolenová.

Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH je špičkovým pracoviskom pre liečbu detských onkologických pacientov. Naspäť do života sa po vyliečení vracia až 8 z 10 pacientov. Tento úspech však so sebou prináša zvýšenie frekvencie počtu hospitalizácií, ich dĺžku ako aj  počet ambulantných návštev detského pacienta.

,,Vždy nás veľmi teší, keď pre našich pacientov môžeme zvýšiť komfort a bezpečnosť liečby.  V spolupráci nemocnice s našimi partnermi sa nám podarilo zmodernizovať a rozšíriť priestory nemocničnej lekárne a teraz technologicky pomôcť zvýšiť štandard prípravy parenterálnych liekov pre malých onkologických pacientov a iných pacientov podľa požiadaviek lekárov“, ocenil prínos novej prípravy liekov MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval neziskovej organizácii Deťom s rakovinou, Nadačnému fondu LIDL v Nadácii Pontis  a kolegom NÚDCH za podporu. NÚDCH zabezpečil vzduchotechniku v hodnote 176 000 EUR a nezisková organizácia Deťom s rakovinou navyše prispela sumou 100 000 eur.

„Sme hrdí, že sme mohli prostredníctvom Nadačného fondu Lidl v nadácii Pontis prispieť sumou 300 000 eur k vzniku modernej prípravovne liekov, ktorá pomôže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na klinike, a ktorá je vo svete zlatým štandardom v liečbe rakoviny,“ hovorí generálny riaditeľ LIDL Slovenská republika Adam Miszczyszyn.

lieky deťom s onkologickým ochorením

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou sa hneď po účasti na novej prípravovni liekov púšťa do ďalších projektov. Na klinike už zmodernizovali oddelenie pre malé deti a teraz chystajú komplexnú prestavbu oddelenia pre veľké deti. Plánujú tiež vybudovať centrálny monitoring, kde bude každá posteľ napojená na monitor, aby zdravotná sestra mohla sledovať vitálne funkcie pacienta aj na diaľku. Realizácia tohto projektu si bude vyžadovať investíciu vo výške 1,8 milióna eur. „Prestavba oddelenia veľkých detí je pre nás ďalšou obrovskou výzvou najmä pre objem financií, ktoré si vyžiada. Skúsenosti sme získali už pri realizácii projektu oddelenia malých detí. Presne vieme, čo to obnáša a čo môžeme ešte vylepšiť, no v prvom rade potrebujeme pomoc od ľudí. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú napríklad aj svojimi 2 % z daní prispieť k úspešnému návratu detí s rakovinou do života,“ hovorí Katarína Bagľašová, riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou. 

Snahou organizácie je okrem priamej pomoci pacientom a ich rodinám zvládať úskalia detskej rakoviny aj prispievať k inovácii detských onkológií na Slovensku, aby sa deti liečili v podmienkach štandardných pre vyspelé krajiny EÚ, čo zvyšuje šance na ich uzdravenie.

    
Pripravila: Dana Kamenická, hovorkyňa NÚDCH

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu