Na zvolenskej základnej škole vzniká unikátny vzdelávací projekt pre deti

0
435
Živica vzdelávací projekt Zvolen

Pri príležitosti otvorenia školského roka minister ocenil spoluprácu samosprávy a mimovládnych organizácií pri zlepšovaní vzdelávania pre všetky deti v meste. CEEV Živica v spolupráci s mestom Zvolen a Teach for Slovakia už tento školský rok pripravuje projekt inovatívnej modelovej školy.

V priestoroch Základnej školy Jilemnického 1 vznikne potom od školského roka 2024/2025 modelová škola, ktorá bude využívať najnovšie pedagogické poznatky. Úspešné príklady z praxe chce následne odovzdať ďalším školám v meste. „Je dôležité naučiť deti čítať s porozumením, rozumieť fyzikálnym zákonom, aj pestovať v nich lásku k vede a umeniu. Ale nestačí, ak nám zo škôl budú vychádzať budúce špičkové lekárky, právnici, vedkyne alebo umelci. Potrebujeme, aby nám zo škôl vychádzali dobrí, čestní a zodpovední ľudia,“ zdôraznil  Juraj Hipš z Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica pri príležitosti otvorenia školského roku.

Mimovládna organizácia uzavrela s mestom Zvolen memorandum o spolupráci a CEEV Živica sa stane zriaďovateľom školy. „Pokladám za veľkú výhodu, že zamestnanci aj vedenie školy ako aj rodičia detí tento projekt podporujú. Som presvedčený, že táto zmena bude prospešná na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v celom meste a regióne,” povedal primátor mesta Zvolen Vladimír Maňka.

Minister školstva Daniel Bútora na otvorení školské roka ocenil kroky mesta, ktorými sa snaží predchádzať segregácii a aktívne pracuje s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Potrebujeme vytvárať modely normálneho, zdravého spolunažívania, kde sa v bezpečnom prostredí budeme jednak navzájom rešpektovať a mať sa v úcte, jednak spoločne sa učiť a stávať sa pripraveným pre život v 21. storočí,” vyzdvihol spoluprácu mesta, mimovládnych organizácií a súkromného sektora minister Bútora.

Živica vzdelávací projekt Zvolen

CEEV Živica v súvislosti s postupným preberaním riadenia ZŠ na Jilemnického 1 nadviazala spoluprácu aj s viacerými mimovládnymi organizáciami. V rámci výučby plánuje pracovať aj s uznávanou Feuersteinovou metódou, ktorá je prepracovaným systémom na rozvoj schopnosti myslieť a učiť sa. Súčasťou vzdelávania bude úspešný medzinárodný program Superar. Ten prostredníctvom umenia podporuje rozvoj sociálnych vzťahov a dáva možnosť zažiť úspech každému dieťaťu.

V spolupráci s iniciatívou Učíme s hardvérom chce škola rozvíjať zručnosti žiakov v programovaní a zvyšovaní digitálnych zručností. Súčasťou školy bude aj nízkoprahový klub pre deti a kariérne poradenstvo pod garanciou Človeka v ohrození. Nadácia Pontis na škole zriadila mimoškolské centrum Budúcnosť inak zamerané na podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti.

Pedagóg Juraj Hipš zdôrazňuje, že cieľom projektu je i budovanie aktívnej školskej komunity, do ktorej patria aj rodičia. „Budeme ponúkať služby aj širokej verejnosti a v rámci Klubu rodičov pripravujeme stretnutia s odborníkmi na vzdelávanie, výchovu ale napríklad aj mentálne zdravie,” vysvetľuje Hipš. Už v jeseni sú naplánované semináre, na ktorých budú môcť diskutovať rodičia s expertmi aj o tom, ako zmysluplne využívať počítačové hry na rozvoj dieťaťa, ako riešiť šikanu alebo podporiť čitateľskú gramotnosť detí.

Živica vzdelávací projekt Zvolen

Text: Eva Sládková
Foto: Uršula Mičovská

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu