Nadačný fond Hartmann podporil 22 žiadateľov a uhradí im náklady na rekvalifikačný kurz opatrovania

0
1259

Zariadenia sociálnych služieb dlhodobo zápasia s nedostatkom kvalifikovaného personálu. Preto sa Nadačný fond Hartmann rozhodol zmierniť túto situáciu a v rámci prvej grantovej výzvy určenej pre záujemcov o kurz opatrovania prerozdelil viac ako 6 000 eur. Celkovo tak podporí 22 žiadateľov, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju profesiu a stať sa opatrovateľmi v niektorom zo zariadení sociálnych služieb v rámci Slovenska. Preplatí im náklady na absolvovanie povinnej rekvalifikácie a získanie certifikátu, ktorý ich bude oprávňovať uchádzať sa o pracovné miesto v sociálnych službách na pozícii opatrovateľ. 

Realitou je, že slovenská populácia starne a v zariadeniach sociálnych služieb chýba už teraz približne 25 % kvalifikovaného personálu. 

„Vďaka medicínskemu pokroku sa aj na Slovensku predlžuje dĺžka života človeka, avšak na strane druhej, podobne ako v iných vyspelých krajinách, aj u nás populácia starne. Už dnes máme vážny problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v zariadeniach sociálnych služieb a tento fakt bol hlavnou motiváciou našej spoločnosti k založeniu Nadačného fondu Hartmann. Prvoradým cieľom fondu je podporovať ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi na Slovensku,“ hovorí Ľubica Bezeli z Nadačného fondu Hartmann. 

Grantový program zároveň chce motivovať ľudí pracovať v sektore sociálnych služieb, poukázať na dôležitosť a nenahraditeľnosť profesie opatrovateľ a finančným stimulom v podobe refundácie nákladov na absolvovanie rekvalifikačného kurzu pomôcťzariadeniam sociálnych služieb nachádzať na trhu práce dostatok odborne pripravených uchádzačov o prácu opatrovateľ. 

Prvá grantová výzva bola určená tým, ktorí nie sú vedení na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ale majú silnú motiváciu zmeniť svoju doterajšiu profesiu. Pokiaľ im ich sociálna a ekonomická situácia nedovoľuje uhradiť si rekvalifikačný kurz, žiadatelia mohli požiadať Nadačný fond Hartmann v prvej grantovej výzve o refundáciou týchto nákladov. 

Žiadosti uchádzačov posudzovali odborníci na sociálnu problematiku a prihliadali na niekoľko dôležitých kritérií, najmä na motivačný faktor žiadateľa. Pridanou hodnotou bola aj Zmluva o budúcej pracovnej zmluve, ktorou žiadatelia vedeli deklarovať reálny záujem pracovať po skončení rekvalifikácie v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku. 

„Pre nás ako hodnotiteľov žiadostí bolo kľúčové to, aby v konečnom dôsledku boli podporení tí žiadatelia, ktorí si túto profesiu vybrali z vlastného presvedčenia. Vidia zmysel v tejto práci, majú obrovskú mieru empatie s chorými a starými ľuďmi. Sme radi, že podporíme 22 žiadateľov, ktorí prejavili úprimný záujem o túto profesiu, ale bez finančnej podpory zo strany Nadačného fondu, nemohli rekvalifikáciu absolvovať,“ hovorí Lýdia Brichtová z občianskeho združenia SocioFórum a členka Výboru Nadačného fondu Hartmann.

Nadačný fond Hartmann sa takto v prvom kole postaral o 22 pracovníkov v sociálnych službách, ktorí budú mať potrebnú kvalifikáciu i chuť realizovať sa v sociálnych službách. Okrem tejto grantovej výzvy realizuje dlhodobú osvetovú kampaň ĎAKUJEME, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť práce opatrovateľov, vzdať im vďaku a spoločenské uznanie v ich práci. 

„Opatrovatelia na Slovensku si zaslúžia našu pozornosť, podporu a pomoc. Ďakujeme je to najmenej čo môžeme pre nich urobiť. Sme presvedčení, že táto profesia a ľudia ktorí ju vykonávajú si zaslúžia celospoločenské uznanie,“ uzatvára Eva Šaradinová zo spoločnosti Hartmann  – Rico, ktorá patrí medzi najvýznamnejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok  a hygienických výrobkov v Českej a Slovenskej republike.

Pripravila: GrapePR

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu