Neberte nám 2 %, vyzývajú neziskové organizácie vládu

0
310
neziskové organizácie a mimovládky

Občianske združenie Liga proti rakovine spolu s ďalšími neziskovými organizáciami začali podpisovú akciu, v ktorej vyzývajú vládu, aby ponechala asignáciu 2 % z daní v aktuálnom stave.

Tento finančný mechanizmus je podľa nich nesmierne dôležitým zdrojom financovania aktivít, ktoré pomáhajú udržiavať sociálny zmier v spoločnosti. Návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nielenže tento zmier narúša, no navyše bol predstavený bez akejkoľvek diskusie s organizáciami, na ktoré bude mať existenčný dopad.

Neziskový sektor a mimovládne organizácie sú nevyhnutnou a dôležitou súčasťou života demokratickej spoločnosti. Ľudia si prostredníctvom nich vzájomne pomáhajú po celom Slovensku. Často s minimálnymi finančnými zdrojmi, avšak s maximálnym nasadením poskytujú neziskovky široké spektrum aktivít a služieb, ktoré štát nedokáže v potrebnom rozsahu zabezpečovať.

Neziskové organizácie v mnohom suplujú štát.
Aj vďaka 2 %.

„Sme všade. Poskytujeme služby a konkrétnu pomoc osobám so zdravotným postihnutím, vážne chorým ľuďom, seniorom, deťom, venujeme sa mládeži, kultúre, športu, zachraňujeme opustené zvieratá. Poberateľmi 2 % sú najrozmanitejšie záujmové združenia – hasičov, rybárov, policajtov, lekárov, sestier, opatrovateliek, umelcov, učiteliek,” uvádzajú organizácie vo verejnej výzve.

Všetky poskytované služby a pomoc potvrdzujú, že asignácia dvoch percent je nesmierne dôležitým zdrojom financovania aktivít, ktoré pomáhajú udržať sociálny zmier v spoločnosti. A práve tento zmier bude návrhom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR narušený. 

„Činnosť neziskových organizácií často supluje nedostatočnú záchrannú sociálnu sieť štátu. Cez štátny systém sociálnej podpory sa mnohí prepadnú. Vidíme to každý deň, keď komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa na nás obracajú s prosbou o pomoc,” vysvetľuje Jozef Kákoš z organizácie Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova.

900 000 ľudí podporuje neziskové organizácie
svojimi 2 % z daní .

V minulom roku 2 % z dane poberalo 16 955 organizácii. Viac než 900 000 občanov sa rozhodlo svoje 2 % poukázať vybranej neziskovej organizácii. Celková suma, ktorou firmy a fyzické osoby svojimi 2  % podporili prácu neziskoviek  bola 87 996 356 eur, z čoho 43 miliónov eur predstavovala asignácia od občanov.

Postaviť všetkých týchto ľudí pred dilemu, či majú svojimi 2 % naďalej podporovať vybranú neziskovú organizáciu alebo ich majú presmerovať svojim rodičom, je veľmi nešťastné a neférové. 

Veľmi zlý návrh, ktorý narúša
roky fungujúci mechanizmus.

Neziskovky nechcú a nebudú presviedčať ľudí, aby podporili ich činnosť na úkor svojich rodičov. Takáto „súťaž“ o finančné prostriedky je cynická a nemorálna.

„Je to veľmi zlý návrh, ktorý narúša stabilitu rokmi osvedčeného, fungujúceho a transparentného mechanizmu, ktorý podporuje nezávislosť občianskych spolkov, pomáha občanom či miestnym komunitám a zároveň vytvára osobnú väzbu medzi neziskovými organizáciami a ich podporovateľmi,” dopĺňa Eva Kováčová z Ligy proti rakovine.  

Neziskové organizácie preto vyzývajú vládu, aby nezničila to, čo už viac než 20 rokov dobre funguje a aby legislatívu k 2 % asignácie z daní fyzických a právnických osôb ponechala v aktuálnom stave.

Iniciátori verejnej výzvy

  • Eva Kováčová, Liga proti rakovine
  • Mária Jasenková, Plamienok n. o.
  • Katarína Bagľašová, Deťom s rakovinou
  • Monika Fričová, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
  • Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska
  • Michal Klembara, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru
  • Lýdia Brichtová, Nezávislá platforma SocioFórum, o. z.
  • Csilla Droppová, Vydra – vidiecka rozvojová aktivita, n. o.
  • Jozef Kákoš, Depaul Slovensko, n. o.

Výzvu môžete podporiť na https://www.mojapeticia.sk/campaign/neberte-nam-2-percenta/b7423142-b807-46fa-bd92-b5c2aa9fc79e

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu