Neziskové organizácie, centrá včasnej intervencie, centrá pre deti a rodinu ako aj ďalšie subjekty, ktoré sa vytrvalo venujú pomoci deťom so zdravotným znevýhodnením, získavajú nový zdroj podpory. Nadácia VÚB vyhlasuje prvý ročník grantového programu s názvom Každé dieťa má šancu. Podporí v rámci neho prácu piatich organizácií na Slovensku, medzi ktoré prerozdelí celkovú sumu 100 000 eur. Žiadosť o grant je potrebné poslať do 2. apríla 2024. 

Nadácia VÚB sa rozhodla vyhlásiť novú grantovú výzvu a zamerať sa ňou na sociálnu sféru, ktorá nevyhnutne potrebuje aj zdroje podpory od firemných nadácií. Chce Touto formou chce svojím dielom uľahčiť životnú situáciu rodinám, ktoré sa starajú o dieťa so znevýhodnením – aby mohlo žiť plnohodnotný život s čo najvyššou možnou mierou samostatnosti. 

Nový grantový program Každé dieťa má šancu je určený pre neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom so zdravotným znevýhodnením ako aj deťom s vývinovými poruchami či poruchami správania. Žiadať o grant môžu posielať okrem iných aj centrá včasnej intervencie, nízkoprahové centrá, centrá voľného času, DSS, centrá pre deti a rodinu a v neposlednom rade aj stredné či vysoké školy. Organizácie sa môžu do grantovej výzvy zapojiť svojimi projektmi, ktorých zmyslom je vytvárať pre deti bezpečné a podporné prostredie pre špecifické liečebné terapie ako aj napredovanie v ich zručnostiach. Zámerom je tiež podporiť hľadanie nových spôsobov pre rozvoj osobnosti dieťaťa, a to aj cez jeho zapájanie do zmysluplných voľnočasových aktivít, stimulujúcich k prežívaniu spokojného a radostného detstva. Podporené môžu byť aj dobrovoľnícke aktivity a spoločné projekty akademického sektora a neziskových organizácií, ktoré poskytujú služby rodičom a deťom so znevýhodnením. Všetky žiadosti o grant musia byť zamerané na adresnú pomoc deťom a mladým ľuďom do 18 rokov. 

Organizácia môže získať grant až do 20 000 eur

V rámci prvého ročníka svojho nového programu vyčlenila Nadácia VÚB na celkovú podporu sumu 100 000 eur. Odborná komisia vyberie spomedzi uchádzačov päť organizácií, z ktorých každá získa grant v maximálnej výške 20 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí cez elektronický formulár je 2. apríla 2024. Podporené aktivity v prospech zdravotne znevýhodnených detí budú prebiehať v období od júna do novembra tohto roku. Viac informácií pre záujemcov je k dispozícii na webovej stránke grantového programu. Výsledky doposiaľ realizovaných aktivít v sociálnej oblasti, za ktorými stojí Nadácia VÚB, približujú aj príbehy publikované v online magazíne Srdcovky.  

Foto: nadácia VÚB 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu