SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA SA STALA ČLENOM REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV

0
541

Novým členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) sa stali zamestnávatelia – lekári združení v Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Prezidentka spoločnosti MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M. poukazuje na skutočnosť, že všeobecní lekári často nie sú vnímaní ako zamestnávatelia, napriek tomu, že nie sú len v pozícii tých, ktorí liečia, ale aj tých, ktorí zamestnávajú. V záujme ochrany v oblasti pracovno-právnych vzťahov je členstvo SVLS v Republikovej únii zamestnávateľov prirodzeným vyústením snahy začleniť túto najväčšiu stavovskú organizáciu všeobecných lekárov, ktorej členovia zamestnávajú tisícky zamestnancov na celom území Slovenska, do silnej a rešpektovanej organizácie, akou je RÚZ. Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska je pripravená prinášať partnerom v RÚZ efektívne riešenia nielen v oblasti zdravotníctva.

„Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska bude silným členom, ktorý bude aktívne pracovať v sekciách RÚZ a prichádzať s takými témami a riešeniami, ktoré sa týkajú nielen ochrany lekárov v pozícii zamestnávateľov. Sme najväčšou odbornou lekárskou spoločnosťou na Slovensku a sme pripravení spoločne s jednotlivými členmi RÚZ efektívne pomôcť postupne vyriešiť nedostatok všeobecných lekárov vo všetkých regiónoch Slovenska. Máme, samozrejme, pripravené aj ďalšie významné návrhy na spoluprácu v ďalších dôležitých oblastiach,“ uviedla prezidentka SVLS MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Ide len o jeden z mnohých príkladov, ako vie Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska svojou znalosťou interného prostredia zdravotníckeho sektoru a jej členmi, uznávanými odborníkmi, prispieť k riešeniu pretrvávajúcich problémov slovenského zdravotníctva. SVLS bude s ostatnými členmi RÚZ intenzívne spolupracovať aj v ďalších oblastiach, akými sú informatizácia a digitalizácia v zdravotníctve, pracovná zdravotná služba, vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti. Prieniky vidia aj v mnohých iných témach.

SVLS je jedinou odbornou spoločnosťou na Slovensku, ktorá zastupuje zamestnávateľov – ambulancie v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. Je členom medzinárodných organizácií, kompletne organizuje vzdelávanie všeobecných lekárov (medici, lekári v špecializovanej príprave, celoživotné vzdelávanie), spolupracuje s lekárskymi fakultami. SVLS zabezpečuje poradenstvo a služby pri projektoch súvisiacich s umiestňovaním všeobecných lekárov do ambulancií. Organizuje, zabezpečuje a odborne garantuje národné alebo medzinárodné odborné a vedecké podujatia. Odborne a materiálne podporuje vedu, výskum a publikačnú činnosť vo všeobecnom lekárstve.

Republiková únia zamestnávateľov chráni záujmy a podnikateľské práva svojich členov. Združuje viac ako 70 členov z oblastí hospodárstva, priemyslu, stavebníctva, energetiky, obchodu, služieb, cestovného ruchu, bankovníctva, poisťovníctva, IT sektoru či farmácie. V rámci Slovenskej republiky ide o najvýznamnejšiu zamestnávateľskú organizáciu s dlhoročnou tradíciou.

Pripravila: Katarína Leschinger

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu