V blízkosti Bardejovských Kúpeľov nad obcou Stebník stavajú od tohtoročnej jari vyhliadkovú vežu na vrchu Stebnícka Magura, v blízkosti terajšieho vysielača. Po dokončení sa bude podobať na takzvanú Berzewiczovu vežu, ktorá bola v minulosti obľúbeným cieľom turistov a poskytovala nádherný výhľad do okolitej krajiny. Zničená bola počas prvej svetovej vojny. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) ,,ŠARIŠ“ Bardejov sa rozhodla na tomto mieste postaviť repliku vyhliadkovej veže. Orientačné náklady ,,stavby na kľúč“ mali dosiahnuť približne 250 000 eur, ale tie sa zvýšili a v súčasnosti investorovi chýba na dokončenie diela časť financií. Preto sa rozhodol na dofinancovanie veže vyhlásiť verejnú zbierku. 

Vyhliadková veža na Stebníckej Magure, ktorá je vrchom v pohorí Busov, podcelku Nízkych Beskýd, bude jedinečná svojho druhu na Slovensku. Vrch sa vypína severne od Bardejova a s televíznym vysielačom na vrchole tvorí dominantu okolia. Lokalita je obľúbenou turistickou atrakciou a vyhľadávaným miestom na výlety. Prínosom obnovy vyhliadkovej veže bude zvýšenie návštevnosti a návrat k zabudnutej histórii. 

,,Požiadavkou nás ako investora bolo napodobniť Berzewiczovu vyhliadkovú vežu, postavenú v roku 1905 a zničenú počas prvej svetovej vojny. Ide teda o repliku, ktorá by sa mala blížiť k originálu. V minulosti bola veža preslávená a má bohatú históriu. Celková výška po špičku veže bude 29,627 m, vo výške 20 m nad terénom bude vyhliadková plošina. Veža v nadmorskej výške 900 m n. m sa stane magnetom pre návštevníkov regiónu. Nachádza sa na hlavnej turistickej magistrále – Ceste hrdinov SNP,“ hovorí Radomír Jančošek, riaditeľ OOCR ,,ŠARIŠ“ Bardejov.

Dodáva ešte: ,,Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je vybudovanie vyhliadkovej veže, ktorá sa čo najviac priblíži vizuálom na základe zachovaných podkladov a historických fotografií. Dúfame, že obnovenie Berzewiczovej vyhliadkovej veže pri Bardejovských Kúpeľov prispeje k nárastu návštevníkoch nielen z iných miest a regiónov, ale aj zo zahraničia“.

Nová veža má železobetónovú konštrukciu a kovové schodisko. Na vrchol Stebníckej Magury a k veži sa dá dostať turistickým chodníkom z Bardejovských Kúpeľov a z okolitých obcí Stebník, Zborov a Zlaté

,,Celu projektovú dokumentáciu vyhotovil projektant Ing. Jozef Ciula, ktorý ma s podobnými projektami skúsenosti. Zhotoviteľom stavby je firma PAVLIČKO a partneri. Projekt sa financuje z rozpočtu OOCR ,,ŠARIŠ“- Bardejov, ktorého väčšiu časť finančne podporilo Ministerstvo dopravy SR. Stavba sa však pripravovala takmer 3 roky a tak vzhľadom na infláciu a rast cien stavebných materiálov, dotácia nebude stačiť. Na dokončenie nám chýba časť financií a preto na pomoc s dofinancovaním veže vyhlasujeme verejnú zbierku. Veľmi by nám pomohlo ak by sme získali chýbajúce financie aj od súkromných a právnických osôb, ktoré by sa chceli podieľať aj takouto formou a prispieť k zveľadeniu a obnove vyhliadkovej veže, slúžiacej nielen domácim a zahraničným návštevníkom, ale aj nám všetkým v regióne Šariš Bardejov.

Obraciame sa preto na širokú verejnosť, turistov i organizácie, aby prispeli na stavbu Berzewiczovej veže, každý podľa svojich možností. Dobrovoľný finančný príspevok pošlite na číslo účtu neziskovej organizácie OOCR Šariš Bardejov SK03 5600 0000 0022 8325 5001. Podporte aj vy dobrovoľným finančným príspevkom dokončenie vyhliadkovej Berzeviczovej  veže,“ vyzýva Radomír Jančošek, predseda OOCR ,,ŠARIŠ“ Bardejov.

www.kupele-bj.sk a www.visitbardejov.sk

Foto: OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu