Poznáte CIGARETOVNÍK?

0
1148

KAŽDÝ PIATY DOSPELÝ FAJČIAR NA SLOVENSKU PRIZNAL, ŽE ODHADZUJE OHORKY NA ZEM, A NEVIDÍ V TOM PROBLÉM!

Podľa výsledkov posledného prieskumu na Slovensku majú dospelí fajčiari veľmi skreslené predstavy o ohorkoch z cigariet. Viac ako 50 percent z nich si myslí, že sú rýchlo biologicky rozložiteľné a každý piaty priznal, že ich dokonca odhodí na zem. Cigaretový filter obsahuje plasty a patrí do zmiešaného komunálneho odpadu, nie na zem. Motivovať dospelých fajčiarov k zmene správania a k správnej likvidácii ohorkov má nová kampaň CIGARETOVNÍK. 

Ročne sa na svete vyrobí približne 6 biliónov kusov cigariet a z nich je rovnaký počet ohorkov, ktoré väčšinou nekončia v koši, ale odhodené na zem.  Napriek tomu, že ohorok už dávno neobsahuje len papier a tabak (ktoré sa v prírode pomerne rýchlo rozložia), ale jeho súčasťou je aj acetát celulózy (bioplast vyrobený z drevnej buničiny), ktorý sa rozkladá až 15 rokov. 

Ohorky väčšinou končia na zemi, nie v koši…

Pri prieskume, ktorý v júni 2021 uskutočnilo Slovenské združenie pre značkové výrobky na reprezentatívnej vzorke 500 dospelých fajčiarov, až pätina opýtaných fajčiarov na Slovensku potvrdila, že nevidia nič zlé na tom, keď po dofajčení cigarety na verejnosti odhodí ohorok na zem, do kanála alebo na trávu. Ohorky odhadzujú mimo popolníkov viac muži, mladí dospelí fajčiari a ľudia s nižším vzdelaním. Na Slovensku sú to tiež ľudia z väčších miest, čo môže signalizovať problém s možnosťami umiestniť ich vhodnejšie, ale aj dopad anonymity a slabej vymožiteľnosti. Len približne polovica dospelých fajčiarov vie, že filtre obsahujú plasty. 

Iný reprezentatívny prieskum v 11 krajinách ukázal, že každý ôsmy dospelý fajčiar nepovažuje odhodenie ohorku na zem za znečisťovanie a myslí si, že je to „normálny spôsob“ likvidácie tohto odpadu. Spomínaný prieskum dokonca potvrdil, že mnohí dospelí fajčiari žijú v mylnej predstave, že ohorok je vyrobený z papiera (37 %) či dokonca bavlny (38 %) alebo z niečoho „iného“.

Ohorky odhodené na zem spôsobujú znečistenie životného prostredia. Jediným správnym spôsobom nakladania s týmto odpadom je odhadzovanie ohorkov do zmiešaného komunálneho odpadu. 

Aby ohorky neničili životné prostredie…

Slovenské združenie pre značkové výrobky, ktoré zastrešuje najväčšie štyri tabakové spoločnosti na Slovensku, sa rozhodlo aj na základe výsledkov prieskumu a tiež nelichotivej realite s ohorkami u nás, iniciovať informačnú kampaň CIGARETOVNÍK. Myšlienkou kampane je pripomenúť, že ohorok nepatrí na zem, pretože z neho žiadny cigaretovník (www.cigaretovnik.sk) nevyrastie. Cieľom kampane je zapáliť nielen u fajčiarov túžbu po správnom nakladaní s týmto problematickým odpadom. „Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť nápaditú kampaň, ktorá zmení správanie spotrebiteľov smerom k ochrane životného prostredia. Pripájame sa k verejnému záujmu a chceme urobiť maximum, aby došlo k zníženiu tohto odpadu na Slovensku,“ povedal riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.

Jaroslav Karahuta, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky ešte dodáva „Aj nedávna doba ukázala, že len zodpovedným prístupom každého jednotlivca dokážeme zmeniť zaužívané dogmy a zlozvyky, ktoré ničia naše životné prostredie. Chcem apelovať na širokú verejnosť, aby sme prestali tolerovať odhadzovanie ohorkov na zem a vzájomne sa upozorňovali, že tento odpad patrí len do koša medzi zmesový odpad. Verím, že iba spoločnými silami dokážeme zmeniť dlho zaužívané správanie a znížiť tak množstvo ohorkov v prírode.“ 

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, svoju podporu kampane vyjadril slovami: Znečistenie ohorkami je masívny problém mnohých väčších miest a Slovensko nie je výnimkou. Iba ak sa kriticky postavíme k zaužívaným zlozvykom a začneme si lepšie všímať okolie, tak vzájomne môžeme znížiť objem tohto rozšíreného odpadu v našom okolí. Budem rád, ak bude kampaň úspešná a ohorky zmiznú zo zeme.“ 

Pripravené podľa SZZV

foto: cigaretovnik.sk / pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu