Slováci majú vzornú finančnú disciplínu

0
1068

Sprísňovanie podmienok poskytovania úverov, ktoré sa začalo v júli 2018, spomalilo tempo ich rastu. Ale iba na chvíľu. Vlani počet zaúverovaných dlžníkov opäť narástol. Pozitívne je, že Slováci sú v splácaní svojich záväzkov disciplinovaní. Klientom, ktorým sa finančná situácia skomplikuje, banka ponúka niekoľko riešení, vďaka ktorým sa vyhnú najhoršiemu.
Ekonomika a zlepšujúca sa finančná situácia domácností je naďalej pre žiadateľov o úver priaznivá. Napriek tomu banka je pri poskytovaní hypoték obozretná a dôkladne posudzuje schopnosť žiadateľa úver splácať, aby eliminovala počet zlyhaných hypotekárnych úverov. „A v tomto smere môžeme hovoriť o úspechu. Hypotéka je v Poštovej banke, z pohľadu omeškania splátok, vnímaná ako stabilný produkt. Dochádza k tomu iba ojedinele. Ku koncu minulého roka boli v omeškaní iba 2 % úverov na bývanie. V otázke zlyhania úverov sú štatistiky ešte lepšie, a to tak v uplatnení záložného práva, ako aj v komunikácii s klientom, resp. záložcom,“ konštatuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.
Trend uvedomelého plnenia si svojich záväzkov prevláda na celom našom trhu. Podiel zlyhaných úverov domácností už 3 roky postupne klesá. „Slováci sú najvzornejší a najzodpovednejší práve pri hypotékach. Podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme úverov na bývanie v roku 2017 bol 1,6 %, ku koncu roka 2019 to bolo 1,4 %, zaznamenali sme teda opäť mierny pokles,“ dodáva analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Aby sme minimalizovali riziko omeškania sa v splátke, či dokonca riziko zlyhania úveru, banka odporúča riadiť sa základnými pravidlami zadlžovania sa:
Zadlžujte sa s rozumom. Splátky našich úverov by nemali tvoriť viac ako 30 % čistého príjmu. Odporúča sa správať sa podľa pravidla 40-30-20-10, tzn. že príjem by sa mal rozdeliť nasledovne: 40 % by mala byť bežná spotreba, 30 % splátky úveru, 20 % sporenie a 10 % rezerva, aby sme sa tak pripravili na nečakané výdavky, respektíve, aby sme ľahšie zvládli splácanie úveru aj pri dočasnom výpadku príjmu.
Nastavte si zvládnuteľné splátky. Klientom odporúčame zvoliť si dobu splácania tak, aby výsledná splátka vyhovovala ich možnostiam. Je vhodnejšie voliť dlhšiu lehotu splatnosti a znížiť si tak mesačné zaťaženie. Vďaka tomu budú schopní vytvoriť si potrebnú rezervu a tú môžu o pár rokov použiť práve na predčasné splatenie úveru.
Úver si poistite. Ide síce o peniaze navyše, ale keď sa dostanete do nečakanej a zložitej životnej situácie, tento záväzok za vás na seba dočasne prevezme poisťovňa. Vo všeobecnosti platí, že 4 z 10 úverov sú poistené. Pri hypotekárnom úvere u nás majú klienti na výber dva balíky. Základný balík kryje úmrtie a invaliditu a komplexný navyše aj pracovnú neschopnosť.
Komunikujte s bankou. V prípade nečakanej životnej situácie, kvôli ktorej sa dostanete do dočasnej neschopnosti splácať úver, ihneď kontaktujte svoju banku a informujte ju o daných okolnostiach. „Pre klientov máme pripravených niekoľko riešení, a to buď splátkový kalendár, prípadne odklad splátok na určité obdobie, kým nepríde k zmierneniu následkov nečakanej životnej situácie alebo reštrukturalizáciu ich úveru, kde sa klient môže s bankou dohodnúť na splácaní úveru za nových podmienok. Chápeme, že počas splácania hypotéky môžu v živote klienta nastať rôzne nepredvídateľné udalosti. Banka sa práve v takýchto situáciách snaží byť nápomocná, no je nesmierne dôležité, aby klient o svojich problémoch so splácaním úveru s bankou komunikoval hneď na začiatku, čím sa dá predísť väčším problémom,“ dodáva hovorkyňa banky.

Najhoršie je prestať splácať a neinformovať banku o našich dôvodoch. V takom prípade od nej získame negatívny záznam do úverového registra, čím sa zníži naša bonita a v budúcnosti aj šanca získať ďalší úver. Pri pretrvávajúcej neochote klienta dohodnúť sa s bankou, vymáhaním dlhu banka poverí exekútora.
Práve v rámci prevencie neprimeraného zadlžovania a následných problémov so splácaním úverov, došlo k postupnému sprísňovaniu poskytovania úverov. Dialo sa tak v jednotlivých fázach, pričom tá posledná vstúpila do platnosti tento rok. Za toto obdobie sa tempo rastu úverov mierne spomalilo, čo sme videli najmä v roku 2018. V júli minulého roku sa však rast úverov opäť zrýchlil a tempo zadlžovania slovenských domácností tak pokračuje aj naďalej. Hlavným dôvodom sú extrémne nízke úrokové sadzby, ktoré aktuálne banky ponúkajú. Z toho dôvodu sa preto predpokladá, že dopyt po hypotékach neutíchne ani v najbližšom období.
Poštová banka až do konca marca ponúka výhodnú hypotéku s úrokom od 0,5 % p.a. Viacerí klienti ju však môžu získať úplne zadarmo. „Klienti, ktorí v tomto období požiadajú o úver a uzatvoria zmluvu o úvere na bývanie, budú po splnení podmienok zaradení do súťaže o nulovú úrokovú sadzbu,“ hovorí Lýdia Žáčková. Úver s úrokom 0 % môže mať až 42 výhercov, ktorí získajú ešte väčšiu mesačnú úsporu.

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu