Energetická sebestačnosť je a bude na programe týchto dní i najbližších rokov. Okrem toho, že každý novopostavený objekt by mal dôsledne spĺňať ekologické aj energetické kritériá, je potrebné čo najviac podporiť a zlacniť energetickú náročnosť aj všetkých existujúcich budov, vrátane rodinných domov. Čím skôr sa k tomuto kroku odhodláme napríklad aj s využitím slnečnej energie, tým skôr začneme šetriť vlastnú peňaženku…

Po krátkej prestávke sa od utorka 28. marca 2023 opäť budú vydávať poukážky na zariadenia Obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) oznámila, že navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur. Mimoriadne doplnenie zdrojov je určené na financovanie inštalácií, ktoré sú zhotovitelia schopní ukončiť do 3 mesiacov. K žiadostiam, ktoré si domácnosti zaregistrovali na stránke www.zelenadomacnostiam.sk, budú môcť zhotovitelia aktivovať vydávanie poukážok až do vyčerpania vyčlenenej sumy. SIEA zároveň pripravuje na jeseň 2023 nový projekt, v ktorom bude k dispozícii 140 miliónov eur.

Tomáš Jančařík, vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU, najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, k tomu dodáva: ,,Je to krok správnym smerom. Ale SIEA uviedla, že mimoriadne doplnenie o 5 miliónov eur má slúžiť najmä na príspevky pre tie inštalácie, pri ktorých je už dodanie technológie isté. Zároveň vyzvala zhotoviteľov, aby aktivovali iba žiadosti, pri ktorých vedia garantovať dokončenie inštalácie do troch mesiacov od vydania poukážky. Naše skúsenosti hovoria, že pri väčšine OZE sú čakacie lehoty, predovšetkým fotovoltických paneloch a tepelných čerpadlách dlhšie. Výnimkou sú práve slnečné kolektory. V prípade záujmu sa preto treba urýchlene obrátiť na montážne firmy, či sú schopné túto lehotu zvládnuť. Mnohí naši dodávatelia sa síce predzásobili, ale jar je najväčším náporom na ich montážne kapacity, pretože v zime boli možnosti obmedzené.“

Od septembra ďalších 140 miliónov eur

Jeden z najvýznamnejších svetových výrobcov solárnych kolektorov, spoločnosť  THERMO|SOLAR Žiar je od minulého roka členom Hargassner Holding, nezávislej skupiny výrobcov zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov, patriacej do vlastníctva rodiny Hargassner. V štruktúrach skupiny pôsobí ako jediný výrobca slnečných kolektorov a dvorný dodávateľ tejto technológie pre všetky obchodné zložky skupiny v Európe i zámorí. 

Pracovníci THERMO|SOLAR a jeho zmluvní partneri, sú k dispozícii na konzultácie týkajúce sa vhodnosti technológie a detailov inštalácií. Kapacity sú plne vyťažené, ale potenciál na uspokojenie zákazníkov je dostatočný pre tých, ktorí v priebehu roka 2023 požiadajú o inštaláciu výrobkov. Či už s poukážkami, alebo bez nich. SIEA robí všetko preto, aby podpora formou poukážok pokračovala od septembra tohto roka. Ďalší záujemcovia by tak mali mať šancu využiť podporu z nového projektu, v ktorom bude prostredníctvom Programu Slovensko pre domácnosti k dispozícii 140 miliónov eur.

Niet na čo čakať, prihláste sa

,,Kto má seriózny záujem o OZE, nemá dôvod čakať. Veľký dopyt po solárnych systémoch cítiť v celej Európe a september je tu čo nevidieť. Odporúčame preto obrátiť sa dovtedy na serióznu firmu a vybrať si svoje OZE. Nemusíte ani čakať na poukážky na podporu inštalácie zariadení na OZE. Pri takých cenách energií, aké sú ohlasované na najbližšie roky, sa vám slnečné kolektory oplatia aj keby podpora nebola. Odporúčame sa na termíne montáže dohodnúť čo najskôr. Čím skôr si slnečné kolektory nainštalujete, tým skôr začnete vďaka slnku šetriť,“ vysvetľuje Tomáš Jančařík.

Zelená domácnostiam je hitom 

Poukážky na vybrané zariadenia OZE stále môžu pokryť až 40 – 50 % oprávnených výdavkov. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 eur na slnečné kolektory, 3 400 eur na tepelné čerpadlo, 1 500 eur na kotly na biomasu a 1 500 eur na fotovoltické systémy. Pritom ročný prínos na ušetrených nákladoch za prípravu teplej vody v rodinnom dome slnečnými kolektormi od THERMO|SOLARU Žiar, pri systéme pre 4 – 5 osôb, predstavuje už v súčasnosti až 250 eur. Návratnosť systému podporovaného poukážkami sa tak dostáva pod 9 rokov a to pri uvažovanej životnosti až 40 rokov. Väčšiu časť teplej vody počas roka, približne 60 až 70 %, bude mať spotrebiteľ celé desaťročia zadarmo. Na zariadenia poskytuje žiarsky výrobca záruku až 12 rokov, vrátane servisu a poradenstva.

,,Ak máte voľné finančné prostriedky, najlepším spôsobom ako ich investovať je investovať ich do slnečných termických kolektorov – teda do seba, do vlastnej energetickej nezávislosti. Ak voľné prostriedky momentálne nemáte, môžete využiť podporu pripravovaných programov SIEA od septembra. Ďalšou možnosťou je zváženie pôžičky v banke. Niektoré banky poskytujú dokonca výhodné sadzby na environmentálne zariadenia,“ vymenúva Tomáš Jančařík a dodáva, že príprava teplej vody pomocou slnečných kolektorov sa stáva nielen jedným z najekologickejších, ale aj najekonomickejších spôsobov. 

Projekt Zelená domácnostiam začal v roku 2015 ako prvý národný projekt financovaný z európskych fondov. Odvtedy bolo podporených vyše 47 000 inštalácií celkovou sumou viac ako 99 miliónov eur. Len za posledný rok mali domácnosti možnosť čerpať príspevky na inštalácie tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu v celkovej sume 45 miliónov eur. Aktuálne majú domácnosti k dispozícii vydané poukážky v hodnote viac ako 10 miliónov eur, ku ktorým ešte zhotovitelia nepodali žiadosti o preplatenie.

www.thermosolar.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu