Zima je každoročne najnáročnejším obdobím pre ľudí, ktorí sa ocitli bez stabilného bývania. Platí to aj pre ľudí bez domova, ktorí sa najčastejšie stretávajú s predsudkami, že sú „lenivé socky“ či „smradľaví ožrani“ a že si môžu za svoju situáciu sami. Pritom približne 80 % ľudí bez domova je „neviditeľných“, čo znamená, že chodia čisto oblečení, stretávame ich v obchodoch, u lekára, vo verejnej doprave, chodia do práce. Netušíme, že prišli o svoj domov.

Nezisková organizácia Depaul Slovensko vyzýva verejnosť hlbšie vnímať, že pod každou nálepkou je v prvom rade človek so svojim životným príbehom.

„Strhnime nálepku bezďák“ je názov a hlavné posolstvo iniciatívy Depaul Slovensko, ktorá prostredníctvom hashtagu #somčlovek vyzýva verejnosť, aby nabrala odvahu konfrontovať vlastné predsudky voči ľuďom bez domova. Humanizáciu prehliadanej a sociálne vylúčenej skupiny považuje riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš za nevyhnutný krok k tomu, aby ľudia bez domova dostali šancu na návrat do spoločnosti.

Pomoc sabotujú predsudky

„Ročne sa na nás obráti takmer 2 000 ľudí bez prístrešia nad hlavou. Predovšetkým v zime je vyťaženosť našich nízkoprahových zariadení veľmi vysoká. Okrem náročnosti života na ulici vnímame, ako ľudí bez domova stigmatizujú ponižujúce nálepky a predsudky. Spôsobujú zranenie dôstojnosti človeka a dopomáhajú k vytváraniu spoločenskej stigmy,“ približuje Kákoš ideové pozadie iniciatívy. 

Depaul Slovensko vyzýva verejnosť prehodnotiť stereotypný uhol pohľadu na ľudí bez domova a vidieť pod nálepkou v prvom rade zraniteľnosť človeka.

„Pod každou ponižujúcou nálepkou je v prvom rade človek. Našou úlohou nie je súdiť, či si človek za životnú situáciu môže sám, ale byť tu pre každého, kto má o pomoc záujem. Príbehy, s ktorými sa denne už 17 rokov stretávame nám dokazujú, že pomoc má zmysel,“ hovorí Jozef Kákoš. 

Dvojnásobne neviditeľní 

Cestu von zo začarovaného kruhu bezdomovstva komplikuje necitlivé nálepkovanie a prehliadanie ľudí bez domova. Či už na prvý pohľad viditeľných, alebo neviditeľných. Zároveň stereotypný obraz špinavého „bezďáka“ rozoznateľného na prvý pohľad je skreslený a nezodpovedá realite. Ľudí bez domova teda často nerozpoznáme a nevidíme, alebo ako okoloidúci nechceme vidieť a odvraciame zrak od ľudí žijúcich priamo na ulici.

Poskytuje viac, ako len teplú posteľ

Výzvou na strhávanie nálepiek chce Depaul upriamiť pozornosť aj na svoju dlhoročnú aktivitu Adoptuj si posteľ, ktorej aktualizačný moment silnie vždy s nástupom zimy. Symbolická adopcia postele znamená, že človek v núdzi dostane nielen posteľ, ale aj potrebné zázemie a aspoň základný komfort pre znesiteľné prežitie (nielen) najchladnejších mesiacov v roku. Z dlhodobého hľadiska komplexná forma podpory zlepšuje vyhliadky pre návrat ľudí do spoločnosti. „V našej nocľahárni poskytujeme klientom celoročne teplé jedlo, ošatenie, hygienu, základné ošetrenie, sociálne poradenstvo a to najdôležitejšie – nocľah v teple a ľudské prijatie od našich kolegov,“ hovorí Kákoš. „Žiaľ, naše finančné možnosti sú obmedzené a potrebujeme pomoc verejnosti, aby sme pomohli každému, kto to potrebuje. Adopciou sa môže ktokoľvek stať podporovateľom našich postelí formou jednorazového alebo pravidelného mesačného daru.“  

Po sviatkoch zima nekončí 

Hoci iniciatíva „Strhnime nálepku bezďák“ prebieha v predvianočnom čase, jej odkaz je nadčasový. Pomôcť človeku dostať sa „z ulice“ je náročný a dlhodobý proces. Efektívna, úspešná a udržateľná pomoc stojí na troch pilieroch – personálnej, materiálnej a finančnej podpore. Práve finančná pomoc je vo veľkej miere kľúčová, pretože udržuje organizácie ako Depaul Slovensko prevádzkyschopné a poskytuje nevyhnutné zdroje pre ďalšiu personálnu a materiálnu podporu. 

„V  Depaul Slovensko si nesmierne vážime každého, kto sa svojím jednorazovým, či ešte lepšie pravidelným, darcovstvom rozhodne stať sa súčasťou dlhodobej a efektívnej pomoci. Niekým, kto sa aktívne angažuje a nenálepkuje, teda nerobí rozdiely medzi viditeľnými a neviditeľnými ľuďmi v núdzi,“ uzatvára Kákoš. 

Ktokoľvek z nás môže podporiť aktivity neziskovej organizácie Depaul Slovensko zamerané na pomoc ľuďom bez domova na www.adoptujsipostel.sk.

Foto: Depaul Slovensko

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu