Učitelia základných škôl chcú učiť vonku. Do prieskumu Hurá von sa zapojilo 705 z nich z celého Slovenska

0
845

CEEV Živica pri príležitosti Medzinárodného dňa vyučovania vonku, ktorý tento rok pripadá na 21. máj, zrealizovala prieskum medzi učiteľmi základných škôl o tom, či a aké predmety by chceli preniesť z triedy von do prírody – do lesa, parku alebo záhrady. Z prieskumu vyplýva, že učitelia vonku jednoznačne učiť chcú, ale potrebujú metodickú podporu.
Medzinárodný deň vyučovania vonku je globálne hnutie, ktoré inšpiruje a oslavuje hry a učenie sa vonku, počas vyučovania aj mimo neho. Tento rok pripadá na 21. máj, ale v Živici sa rozhodli rozšíriť ho na celý mesiac máj, čo súvisí aj s obmedzenými možnosťami vyučovania počas koronakrízy a veľkým potenciálom využiť učenie sa vonku nielen v nastávajúcich letných mesiacoch.
„Vyučovanie vonku a prenesenie tém z učebných osnov von do prírody, je skvelý prostriedok ako nielen počas koronakrízy dosiahnuť to, že deti budú na čerstvom vzduchu a zároveň zážitkovým spôsobom preberú učivo,“ hovorí Ivana Poláčková z platformy Hurá von, ktorú zastrešuje Živica. Tá sa už niekoľko rokov snaží prostredníctvom viacerých projektov ako Záhrada, ktorá učí, Sadovo, Zelená škola alebo Mestské včely vytiahnuť učiteľov a deti von z tried a ukázať im možnosti, ako prirodzenou a pútavou formou nasať nové vedomosti.
Z prieskumu vyplýva, že medzi vyučovacie predmety, ktoré by učitelia základných škôl najradšej preniesli do vonkajšieho prostredia, patria prírodoveda, výtvarná výchova, matematika a vlastiveda. Nasleduje telesná výchova a slovenský jazyk a literatúra. Živica sa preto na základe prieskumu rozhodla, že pre základné školy vypracuje metodické listy vyučovania vonku pre 4 najžiadanejšie predmety. Spolupracovať na nich bude aj s partnerskými organizáciami z Českej republiky.
„Už dlhšie vnímame veľký záujem škôl o naše outdoorové projekty a radi by sme podporili nielen učiteľov, ktorí už vonku učia, ale aj tých, ktorí sa na to zatiaľ neodhodlali, pretože im chýba metodika,“ hovorí Poláčková. Je podľa nej veľmi dôležité cielene posilňovať senzitivitu (citlivosť) populácie voči životnému prostrediu, čo sa pri učení v prírode deje veľmi prirodzene. „Koronakríza v spojení s klimatickou krízou sú dnes veľmi jasnou ukážkou našej zraniteľnosti a priamej závislosti na prírode a jej zdrojoch. Vyučovanie vonku v prírode je jedným z nástrojov, ako prirodzene obrátiť pozornosť na tento fakt a upozorniť na problémy, ktoré už viac nemôžeme ignorovať,“ dodáva.
Okrem pripravovanej metodiky, ktorá by mala byť dokončená už v lete a prístupná v elektronickej podobe pre všetky základné školy, pripravila Živica na celý máj zaujímavé tipy na aktivity a inšpirácie nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a starých rodičov, ktoré vedia využiť pri učení sa s deťmi, vždy pre iný druh prostredia – les, záhrada, sad, sídlisko…
V ponuke budú zaujímavé webináre so skvelými slovenskými aj zahraničnými lektormi, konkrétne tipy na jednoduché aktivity vonku, ktoré s deťmi zvládnu aj starí rodičia a ďalšie zaujímavé inšpirácie na bádateľské úlohy, ktoré učitelia môžu deťom zadať aj na diaľku. Stačí sledovať facebookovú stránku Živice a web www.huravon.sk

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu