Umelecký sklár Ján Zoričák v Galérii u anjela v Kežmarku

0
835
Ján Zoričák


Patrí medzi najvýznamnejších a najvýraznejších súčasných svetových sklárskych umelcov. Celý svet ho uznáva ako priekopníka tzv. prizmatickej plastiky a jeho diela sú v najprestížnejších galériách sveta. Ján Zoričák pochádza zo Ždiaru, ale žije vo Francúzsku. Rád sa vracia na Slovensko a do Belianskych Tatier. Len čo zacíti, že je na domácej pôde, hneď prechádza v rozprávaní do slovenčiny a pokojne aj do goralčiny. Často prichádza domov osobne alebo prostredníctvom výstav svojich diel. Kežmarská Galérii U anjela pripravila Jánovi Zoričákovi, svojmu krajanovi, výstavu od 29. júla do 16. septembra 2022.

Ján Zoričák je nielen originálny výtvarník a umelecký sklár, dokázal pozdvihnúť na umeleckú úroveň prizmatické sklo v Európe i vo svete. Inšpiruje ho svojou priehľadnosťou, svetelnosťou, nekonečnými optickými variáciami, ktoré mu dovoľujú vyjadriť vesmír – jeho univerzum a priestor nekonečných možností. Vesmír, hviezdy nad Belianskymi Tatrami sa stali jeho osudom a inšpiráciou. Autor o sebe neraz hovorí: „Hoci som na Slovensku žil len štrnásť rokov. No boli to zásadné roky, ktoré prevalcovali ten zvyšok.“

Majster skla svojou tvorbou podstatne ovplyvnil charakter francúzskej, slovenskej i európskej sklárskej tvorby. Má za sebou bohatú medzinárodnú výstavnú činnosť. Jeho diela sú v renomovaných svetových zbierkach sklárskej tvorby, napríklad v Musée du verre Liège, Musée des Arts Décoratifs Lausanne, Paríž, Yokohama Museum of Modern Art Yokohama a i. Vlastní mnohé významné svetové ocenenia.

Pre tvorbu si vybral náročné médium, v ktorom sa okrem umeleckej vízie a výtvarných schopností vyžaduje majstrovské ovládanie náročných technologických a chemických procesov spracovania sklenej hmoty. Sám hovorí, že svoje diela pečie. Popritom je nekonvenčný, stále objavuje nové a netradičné postupy spracovania optického skla, ktorému vie majstrovsky vdýchnuť svoje predstavy o vesmíre, nekonečnosti a bohatosti svetla. Vo vnútri každej plastiky vytvára svoj mikrokozmos, ktorý je sondou do vesmírneho makrokozmu. Jeho sklené objekty sa dajú posudzovať aj ako vesmírne putovanie za záhadami sveta. Tvorbu obsahovo tematizuje do viacerých okruhov, cyklov, tém, ktoré vyjadrujú ním sledovanú myšlienku. Známe sú cykly Poslovia z vesmíru, Arktické kvety, Planéty, Asteroidy, Nebeské kvety, záhrady, Kozmické signály, Energie, Exoplanéty, Spectrocykly. Magické stvárnenie sklených plastík umelec docieľuje zatavovaním rôznych farieb, drobných častíc a zlatých, strieborných či medených plátkov alebo prachu do sklenej hmoty. Optické vlastnosti skla ovplyvňuje šošovkovitými výbrusmi, zvlnením či zošikmením stien elementárnych geometrických foriem, použitím farby, matovania a ďalších výtvarných postupov.  V tom dosiahol veľké majstrovstvo, prejavuje sa aj v následnom brúsení a leštení. Súčasne predmet svojho záujmu ďalej skúma, vzdeláva sa a hľadá súvislosti. Pohybuje sa pri tom medzi astronómiou, fyzikou a biológiou. Dokladá to napríklad aj cyklus Energie – výtvarne transformujúci výskum častíc vo švajčiarskom stredisku CERN, pre ktoré vytvoril aj plastiku ako dar Slovenska tamojším vedcom.

Ján Zoričák pracuje ako solitér, hoci väčšina sklárov uprednostňuje  prácu v tíme. Ako čarodejník vdychuje mŕtvej hmote život. Naozaj, pri pohľade na jeho objekt akoby sklo ožilo. Stačí zapojiť všetky zmysly a nechať sa pohltiť svetlom. Povedané slovami autora: „Moje posolstvo je svetlo“.

Pozývame vás do Galérie U anjela v Kežmarku na jeho výstavu – na fascinujúcu hru svetla, neuveriteľného spektra farieb v kombinácii s čírosťou skla. Výstava Ján Zoričák je prístupná od 29. júla do 16. septembra 2022.

Ján Zoričák

Narodil sa 13. novembra 1944 v Ždiari. Študoval na Sklárskej umeleckopriemyselnej škole v Železnom Brode (1959 -1963), potom na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (1963 – 1969). Už ako študent  zvíťazil so svojím návrhom sklenenej vázy na svetovej výstave EXPO ´67 v Montreale. Od roku 1970 žije s rodinou vo Francúzsku. Patrí k priekopníkom sklárskej tvorby vo Francúzsku, je vedúcou osobnosťou hnutia tzv. prizmatickej plastiky. Podieľal sa na založení prvého francúzskeho múzea skla a medzinárodného sklárskeho strediska v Aix-en-Provence. Zoričákov mimoriadny prínos pre oblasť umenia ocenila francúzska vláda v roku 1987 titulom Rytier rádu umenia a literatúry.  V Japonsku získal za tvorbu Zlatu medailu, Kanazawa (1990) a je tiež nositeľom mnohých ďalších prestížnych ocenení, medzi ktorými nechýba ani Pribinov kríž II. triedy. Sklárskou tvorbou je zastúpený v umeleckých zbierkach Nemecka, Belgicka, Dánska, Španielska, Fínska, Austrálie, Japonska, Čile, Kanady, USA, Švajčiarska, ČR a SR. Rád a pravidelne vystavuje aj v slovenských galériách.

Anna Konečná

Foto: archív Jána Zoričáka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu