Vážime si na Slovensku prácu opatrovateľov?

0
1213

Táto profesia nie je u nás dostatočne docenená

Napriek tomu, že ide o mimoriadne náročnú a prepotrebnú prácu, naša spoločnosť stále nevie dostatočne oceniť  jej hodnotu. Zhodli sa odborníci v diskusii pri príležitosti Svetového dňa ošetrovateľstva, ktorý si každoročne pripomíname 12. mája. V súčasnosti chýba na Slovensku približne 25 % personálu v zariadeniach sociálnych služieb, takže na jedného opatrovateľa  pripadá  aj viac ako 40 klientov. Spolu s nízkou mierou akceptácie tohto povolania v očiach verejnosti a nedostatočným finančným ohodnotením profesia „opatrovateľ“, je na trhu práce aj pomerne málo vyhľadávanou profesiou.

Štandardy pre výkon tejto profesie nie sú dostatočne kontrolované a napĺňané, lebo chýba personál a pozornosť sociálnej problematiky týkajúcej sa seniorov a klientov sociálnych zariadení zo strany politických elít. Hrozí, že už o niekoľko rokov sa na Slovensku reálne nebude mať kto starať o občanov odkázaných na pomoc opatrovateľov a odborného zdravotníckeho personálu.

Spoločnosť Hartmann reaguje na túto nelichotivú situáciu a zakladá Nadačný fond Hartmann, ktorého cieľom je vzdelávať opatrovateľov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb a refundačným príspevkom motivovať tých, ktorí sa rozhodnú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi.

Aktuálne pracuje na Slovensku v zariadeniach sociálnych služieb približne len 22 500 ľudí pri kapacite takmer 42 000 lôžok v domovoch opatrovateľských služieb. Už i tak kritickú situáciu ešte viac zhoršuje starnutie populácie. „Alarmujúce je, že nám v systéme chýba 25 % personálu, čo má za následok obrovské preťaženie opatrovateľov, ale aj odborného zdravotníckeho personálu. Situácia je kritická naprieč celým Slovenskom,“ hovorí Dana Grafiková, predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska.

Profesia opatrovateľ nie je u nás docenená

Štátna politika zamestnanosti bola v ostatných rokoch nastavená tak, že Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, evidovaným nezamestnaným ponúkli rekvalifikačné kurzy opatrovania. Túto profesiu tak dnes vykonávajú aj ľudia, ktorí nemajú reálny vzťah k povolaniu a chýba im motivácia sústavne sa vzdelávať v danej oblasti. Ostatná veľká časť prevažne slovenských opatrovateliek, nielen v dôsledku lepšieho finančného ohodnotenia, ale aj celkového pracovného prostredia odchádza vykonávať toto povolanie do zahraničia. Aktuálne len v Rakúsku pracuje viac ako 25 000 slovenských opatrovateľov. Denne zarobia  v priemere 70 – 100 eur a ich odmena po odpočítaní odvodov je približne od 800 do 900 eur brutto za 14 dní. Na Slovensku je priemerná mesačná mzda opatrovateľov na úrovni 623 eur, v Bratislave a okolí v rozmedzí 850 – 900 eur.

„Mnohí opatrovatelia by boli ochotní pracovať aj na Slovensku, museli by sa však zmeniť podmienky na výkon tejto profesie. Vysoká miera preťaženosti, nízke mzdy, nedostatočný prístup k moderným zdravotníckym pomôckam a celkové pracovné prostredie ich však nútia odchádzať za prácou do zahraničia. Treba si uvedomiť, že mnohí odchádzajú od svojich rodín, detí, blízkych, čo nie je ľahká situácia. Aj oni by radi zostali pracovať na Slovensku, dôležité však je, aby kompetentné rezorty nastavili systém tak, aby boli slovenskí opatrovatelia dostatočne motivovaní pracovať doma na Slovensku,“  hovorí Bibiána Kudziová, zástupkyňa slovenských opatrovateľov WKO Viedeň.

Kto sa postará o odkázaných spoluobčanov?

Na Slovensku chýba legislatívny rámec – štandard, ktorý by určoval kompetencie opatrovateľov a opatrovateliek.

„Dnes sa pohybujeme skutočne na hrane zákona, napríklad v oblasti podávania liečiv. Čo je v kompetencii zdravotníckeho personálu a čo v kompetencii opatrovateľov? Štát musí byť akcieschopnejší a okrem nastavenia štandardov musí prichádzať s ideami, ako zvýšiť mieru akceptácie a spoločenského uznania tejto profesie, ako motivovať ľudí aby si vyberali túto profesiu, a tiež ako zabrániť tomu, aby slovenskí opatrovatelia odchádzali za prácou do zahraničia,“  hovorí Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku.

Situácia je vážna nielen s ohľadom na starnúcu slovenskú populáciu, ale aj v kontexte toho, kto sú dnes klienti zariadení sociálnych služieb. Sú to prevažne klienti s ťažkým zdravotným postihnutím a neľahkými diagnózami, ktorí si vyžadujú intenzívnu opatrovateľskú, ošetrovateľskú, rehabilitačnú, ale aj psychologickú starostlivosť. Slovensko urgentne potrebuje nových kvalifikovaných opatrovateľov, ktorí budú mať dostatočnú motiváciu pracovať v našich zariadeniach sociálnych služieb a ktorí sa budú chcieť neustále vzdelávať tak, ako je to v iných zdravotníckych profesiách.

Iniciatíva spoločnosti Hartmann na podporu opatrovateľov

S cieľom pomáhať pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pociťujú dlhodobo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, zakladá spoločnosť Hartmann Nadačný fond Hartmann.

„Uvedomujeme si vážnosť a zložitosť personálnej situácie opatrovateľov v našej krajine a preto vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšeniu tohto nelichotivého stavu. Jednou z nich je práve založenie nadačného fondu Hartmann, ktorého primárnym cieľom je zvýšiť akceptáciu tejto profesie spoločnosťou a motivovať ľudí na Slovensku k tejhto záslužnej a nenahraditeľnej práci. Ak sa rozhodnú zmeniť svoju doterajšiu profesiu a chcú absolvovať rekvalifikačný kurz, Nadačný fond Hartmann im bude refundovať náklady na absolvovanie tejto rekvalifikácie až do výšky 300 Eur,“  vysvetľuje Ľubica Bezeli zo spoločnosti Hartmann a dodáva, že v prvej grantovej výzve spoločnosť prerozdelí na tento účel až 9 100 eur. Informácie, podmienky čerpania grantu, ale aj online formulár žiadosti o finančný príspevok na refundáciu nákladov na rekvalifikačný kurz opatrovania sú dostupné na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.

Výbor Nadačného fondu Hartmann, ktorý bude posudzovať žiadosti tvoria skúsení odborníci na sociálnu problematiku, zástupcovia organizácií venujúcich sa problematike a pomoci seniorom, ale aj sociálne a zdravotne odkázaným nielen seniorom.

Pripravil www.grapepr.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu