Výzva pre Slovensko: Zálohujte, ale nezabúdajte triediť

0
502
zálohujte a trieďte

Vo väčšine slovenských domácností tvorí najväčšiu odpadovú položku plast. Neznamená to však, že všetok plastový odpad vieme aj správne vytriediť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu OZV ENVI – PAK. Tá zároveň spúšťa novú kampaň, ktorá apeluje na zodpovednejšie triedenie plastového a kovového odpadu v domácnostiach a radí ľuďom, ako triediť konkrétne obaly obľúbených produktov.

Prieskum OZV ENVI – PAK o triedení odpadu sa realizoval v apríli 2022 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Vyplýva z neho, že väčšina (92 %) oslovených respondentov odpad pravidelne triedi. Neznamená to však, že triedi všetky druhy obalov rovnako precízne. Niektoré obaly sú triedené lepšie, iné horšie.

Z plastového odpadu najviac ľudí triedi nezálohované nápojové obaly a najmenej obaly z liekov. S triedením kovov sme na tom ešte o čosi horšie a problémy nám robia napríklad aj obaly zo sprejov, dezodorantov, alobal, ale aj obaly z paštét. Viac ako polovica ľudí tieto obaly stále netriedi – končia teda v zmesovom odpade. Preto sa OZV ENVI – PAK spojila s výrobcami a spoločnými silami chcú spotrebiteľov naučiť, ako ich obaly správne rozdeliť do farebných kontajnerov a vriec na triedený odpad.

Treba zálohovať, aj triediť

Zálohovaním vratných recyklovateľných obalov, ktoré vstúpilo na Slovensku do platnosti 1. januára 2022, sa znižuje množstvo PET fliaš a plechoviek v kontajneroch na triedený odpad. Stále tu však zostáva veľké množstvo iných druhov plastového a kovového odpadu, ktoré treba aj naďalej správne triediť.
„Skúsenosti zo zahraničia naznačujú, že po zavedení zálohovania, klesla snaha triediť ostatný odpad v domácnostiach. Našou novou kampaňou by sme chceli ľudí povzbudiť, aby na triedenie nezanevreli, skôr naopak, robili tak ešte dôslednejšie. Veríme, že to je najschodnejšia cesta k cirkulárnej ekonomike,“ objasňuje Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI – PAK.
Ak ste si už v domácnosti zvykli odnášať vratné fľaše a plechovky do zálohomatov, je to správny krok, ale len zálohovanie nestačí. Zálohované nápojové PET fľaše a hliníkové plechovky tvoria totiž len malé percento všetkých plastov a kovového odpadu, ktorý vyprodukujeme.

Výrobcovia zodpovedajú za výrobky a obaly z nich, aj keď sa stanú odpadom

Iniciátormi kampane z radov výrobcov sú spoločnosti Henkel, Unilever a Nestlé, ktorých produkty sa používajú takmer v každej domácnosti. „Keďže výrobcovia nesú zodpovednosť za väčšinu životného cyklu svojich výrobkov, touto iniciatívou by sme chceli našim spotrebiteľom poradiť, ako použité obaly správne vytriediť potom, keď sa stanú odpadom. Domnievame sa, že osveta vo vzťahu k širokej verejnosti je veľmi dôležitá. Spoločne tak prispievame k ich opätovnému zhodnocovaniu,“ tvrdia v spoločnom vyhlásení firiem.

Mass Image Compressor Compressed this image. https://sourceforge.net/projects/icompress/ with Quality:80

Vyjadrenia zástupcov spoločností, ktoré kampaň podporujú

„Ak naučíme spotrebiteľov správne triediť obaly z našich produktov, predídeme tak ukladaniu odpadov v životnom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa preto podporujeme iniciatívy v oblasti zberu a recyklácie odpadu,“ tvrdí Roman Kýr, General Manager Laundry and Home Care Henkel CZ/SK a Prezident Henkel ČR.

„Boj proti plastovému odpadu si vyžaduje komplexný prístup. V Nestlé  sa okrem vývoja nových materiálov a zavádzania nových schém na opätovné použitie obalov snažíme o podporu zodpovedného prístupu spotrebiteľov. Okrem iného pripravujeme i mobilnú aplikáciu, ktorá im pomôže správne triediť odpad,“ vysvetľuje Ľubica Novotná, Corporate Affairs Manager, Nestlé Slovensko.

„V spolupráci s OZV ENVI – PAK systematicky podporujeme stratégie na zvýšenie miery triedenia odpadu. Do budúcnosti sa chceme viac zamerať aj na recykláciu vyzbieraného materiálu,“ vysvetľuje Denisa Kotrlová, Customer Marketing Leader – Ice Cream, Unilever Slovensko.

Správnym vytriedením dostávajú aj nezálohované obaly z plastov a kovov šancu na opätovné využitie v procese recyklácie. Vyžaduje si to zodpovedné triedenie odpadu v domácnostiach. Zároveň sa tým znižuje množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý u nás končí väčšinou na skládkach. „Veríme, že touto iniciatívou prispejeme aj k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu na verejných miestach a v prírode,“ uzatvára Hana Nováková zo spoločnosti ENVI – PAK na margo cieľa, o ktorý sa ako organizácia zodpovednosti výrobcov dlhodobo zasadzuje.

Zásady triedenia plastového a kovového odpadu v domácnostiach:

 • Jemne znečistené obaly z plastu stačí opláchnuť úžitkovou vodou. Nie je nutné ich dôkladne umývať.
 • Obaly z nezálohovaných plastov treba pred vyhodením do zbernej nádoby poriadne stlačiť a tak zmenšiť ich objem. Nestlačené obaly zaberajú zbytočne veľa miesta a skôr zaplnia kontajner alebo vrece.
 • Triedenie obalov sa v mestách a obciach môže líšiť. Preto sa pri triedení treba vždy riadiť pokynmi danej samosprávy.

PLASTY Triedia sa do žltého kontajnera alebo vreca na triedený zber.Medzi plastový odpad patria:

 • plastové obaly z potravín (napríklad syry a údeniny), mrazených výrobkov, detskej výživy, kelímky od jogurtov, obaly z instantných jedál a cestovín, zo sladkostí a slaných pochutín,
 • fľaše z mlieka, mliečnych výrobkov, sirupov, oleja, octu,
 • obaly z tvrdého plastu od kečupu, majonézy, horčice,
 • obaly z kozmetických, hygienických výrobkov, pracích gélov a čistiacich prostriedkov,
 • plastové výrobky do domácnosti a detské hračky.

KOVY Triedenie kovov sa môže v jednotlivých mestách a obciach líšiť, preto sa pri triedení riaďte vždy pokynmi miestnej samosprávy.

Do červených zberných nádob/vriec sa zbierajú len kovy. V niektorých mestách sa kovy môžu zbierať spolu s plastmi a nápojovými kartónmi do spoločného žltého kontajnera alebo vreca. V iných obciach sa zase kovy zbierajú len spolu s nápojovými kartónmi, vtedy môže mať kontajner oranžovú farbu. Medzi kovový odpad patria:

 • hliníkové obaly – z cukroviniek, keksov, kávy, masla, margarínov, syrov, 
 • kovové konzervy z paštét, sardiniek, trvanlivých jedál,
 • hliníkové konzervy z nápojov s obsahom mlieka, alobal, kovové vrchnáky,
 • kovové obaly z potravy pre domáce zvieratá,
 • dezodoranty, laky na vlasy, spreje.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu