Vzdelávací program HOBIT otestoval takmer 1 700 žiakov z krajín Vyšehradskej skupiny

0
646
Vzdelávanie, Varovné signály Hobit

Do projektu HOBIT sa zapojili Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Zdravotnou výchovou v školách v krajinách V4 sa žiaci učia o záchrane životov. Prostredníctvom e-learningových aktivít sa žiaci z takmer 30 základných a stredných škôl naučili rozpoznať príznaky mozgovej príhody a infarktu a poskytnúť postihnutým prvú pomoc. Vďaka projektu sa podarilo rozšíriť tento úspešný vzdelávací program aj do zahraničia.

Spolupráca škôl v krajinách V4

Program HOBIT funguje na českých školách už od roku 2014. Pre učiteľov a žiakov z ostatných troch krajín Vyšehradskej skupiny je však novinkou. K projektu sa vyjadrila Ľubica Fidesová z agentúry Grape PR: „Teší nás vysoká účasť slovenských žiakov, ktorí sa zapojili do tohto medzinárodného vzdelávacieho programu. Takmer 750 žiakov sa naučilo rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a infarktu a ako sa správne zachovať pri stretnutí s človekom, ktorý tieto príznaky prejavuje.“ Slovensko bolo spomedzi krajín V4 vyhlásené za krajinu s najvyšším počtom žiakov, ktorí sa zúčastnili projektu V4 HOBIT.

Najviac slovenských škôl, zapojených do projektu, pochádzalo z Košíc. Zúčastnili sa však aj školy z Bratislavy, Považskej Bystrice a Trstenej. V Poľsku bola väčšina zapojených škôl z mesta Krakov. Maďarsko malo  širšiu základňu škôl, napríklad školy z miest Szeged, Nyírbátor, Zalaegerszeg, Szigetszentmiklós a ďalšie.

HOBIT vzdeláva prostredníctvom simulačných scenárov

Elektronický vzdelávací program HOBIT pozostáva z troch častí. Najprv študenti prejdú krátkou časťou s niekoľkými otázkami, ktoré ich preveria, koľko už vedia o mozgovej príhode a infarkte. Potom si žiaci pozrú výučbové videá so simulačnými scenármi a potom sú opäť otestovaní, koľko sa toho naučili. „Deťom sa projekt veľmi páčil. Videá boli pre ne podnetné a mohli sa naučiť, ako reagovať v kritických a život ohrozujúcich situáciách,“ konštatovala učiteľka biológie Jana Hájková.

V školskom roku 2021/2022 absolvovalo prvé kolo testovania približne 1700 žiakov z krajín V4. V najbližších týždňoch si žiaci opäť zopakujú e-learningový program a testovanie. Vďaka tomu budú môcť výskumníci z cerebrovaskulárneho tímu Medzinárodného centra klinického výskumu Fakultnej nemocnice u svätej Anny v Brne vyhodnotiť celkovú účinnosť medzinárodného vzdelávacieho programu V4 s názvom HOBIT.

Zvyšovanie vedomostí mladej generácie v oblasti zdravia

Realizácia projektu viedla k zhromaždeniu údajov o tom, ako je mladá generácia schopná rozpoznať príznaky spomínaných zdravotných ťažkostí a primerane na ne reagovať. Zároveň sme spoznali, ako veľmi náš program prispieva k zvyšovaniu vedomostí detí v oblasti zdravia,“ uviedla koordinátorka programu HOBIT Renata Hejnová.

V každej zo zúčastnených krajín sa zvýšili vedomosti žiakov o jednotlivých zdravotných stavoch. Najvyššie zlepšenie sa zistilo na Slovensku, kde sa hodnoty zvýšili z priemerných 44,8 % (úspešnosť v prvom kole otázok) na 59,5 % (úspešnosť v druhom kole otázok). Najvýraznejší rozdiel medzi prvým a druhým kolom testovacích otázok bol zaznamenaný v Poľsku. Zatiaľ čo v prvom kole testu poľskí žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 53,5 %, v poslednom kole otázok dosiahli až 57 % úspešnosť.

Učitelia hodnotia projekt V4 HOBIT ako veľmi rozumný. „Zdravotné ťažkosti, ktoré sprevádzajú mŕtvicu a infarkt sú súčasťou nášho každodenného života. S človekom, ktorý prejavuje tieto príznaky, sa môžeme stretnúť kedykoľvek. Žiaci prijímajú program s nadšením, že sa naučia niečo nové, čo môžu využiť v reálnom živote a necítia sa bezmocní v kritických situáciách,“ uviedla učiteľka Gabriela Milsinerová.

Projekt V4 HOBIT začal v marci 2021. Koordinuje ho cerebrovaskulárny tím z Medzinárodného centra klinického výskumu Fakultnej nemocnice u svätej Anny v Brne a spolupracuje s Univerzitou Semmelweisa, Jagelovskou univerzitou a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach. Realizáciu projektu viedla agentúra Grape PR na Slovensku, agentúra Agencja Pretty Good v Poľsku a agentúra Diamond v Maďarsku. V rámci Českej republiky boli oslovené tie isté školy, ktoré sa zúčastnili programu HOBIT už v predchádzajúcich rokoch.

Projekt spolufinancovali vlády Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorého hlavným cieľom je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu