Získavanie energie zo Slnka sa osvedčuje už aj na bytových domoch v Prievidzi i v Bardejovských Kúpeľoch

0
478
thermosolar využitie energie zo slnka

Skúsenosti posledných mesiacov so stále rastúcimi nákladmi na energiu a ohrev teplej vody nútia hľadať riešenia menšej závislosti a najmä lacnejšej energie. Majitelia rodinných domov sa už s veľkým nasadením pustili do inštalovania kolektorov na ohrev vody. Pri obytných domoch je Prievidza u nás priekopníkom. Rovnako známe Bardejovské Kúpele sa pustili do investícií, ktoré nakoniec budú znamenať úsporu peňazí, zelenú energiu a najmä menšiu závislosť.

V Prievidzi potvrdili vhodnosť fototermiky i pre Centrálne zásobovanie teplom

Na dvoch prievidzských bytových domoch na sídlisku Zápotôčky nainštalovali v roku 2021 po 24 slnečných kolektorov TS 500, každá z oboch sústav má výkon 36 kilowattov. Pilotný projekt kombinácie slnečných kolektorov s Centrálnym zásobovaním tepla (CZT) v Prievidzi sa ukázal ako vhodný. Potvrdilo to približne ročné meranie počas skúšobnej prevádzky do mája 2023.

,,Mali sme napočítaný teoretický energetický zisk okolo 60 megawatthodín ročne, V prvom roku sme boli v skúšobnej prevádzke, kde sme nastavovali systém a hľadali optimálne využitie tepelného zisku slnečných kolektorov. Už aj počas nej sa nám podarilo dosiahnuť 70 % predpokladaného energetického zisku. Veríme, že po naladení prevádzkových režimov sa bude blížiť k 100 %. K systémom bol dodatočne dorobený výstup údajov na dispečing investora a tieto údaje sa priebežne vyhodnocovali. Verifikáciou vyrobeného tepla sme zistili, že po naladení by solárny systém mohol pokryť približne 15 % spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre bytový dom. Potvrdilo sa tak, že pri rastúcich cenách energií sa takáto investícia z dlhodobého hľadiska vyplatí, najmä ak je financovaná z fondov Európskej únie. Pokiaľ sa nám podarí takéto zdroje získať, uvažujeme s rozšírením tohto systému o ďalšie sústavy slnečných kolektorov na vhodných strechách v meste,“ zhodnotil situáciu Milan Bugár, manažér pre technický rozvoj a investície Prievidzského tepelného hospodárstva (PTH). Nainštalované slnečné kolektory boli  prvé na Slovensku, ktoré boli namontované na obytných domoch v rámci sústavy CZT. Priekopník Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) svoju investíciu realizovalo v spolupráci s firmou THERMO|SOLAR Žiar.

,,Ide vlastne o dva samostatné solárne systémy, ktorých kolektorové polia sú na spoločnej streche dvoch bytových domov. Na systémy sme použili po 24 kusov slnečných kolektorov TS 500. Oba systémy odovzdávajú teplo cez protiprúdový  výmenník do OST (odovzdávacej stanice tepla) dodávateľa tepla. Nosná konštrukcia, ktorá nesie solárne kolektory, je navrhnutá s ohľadom na to, aby sa žiadnou svojou časťou nedotýkala a nezaťažovala plášť strechy. Preto je kotvená cez pomocnú roznášaciu konštrukciu do železobetónovej podlahy vo vnútri výťahových strojovní. Systémy sú unikátne aj tým, že investorom nie je spoločenstvo bytového domu, na ktorom sú umiestnené, ale priamo dodávateľ tepla (CZT). Oba systémy pracovali v mierne odlišnej prevádzke. Na nich si investor overil, ktoré zo zapojení je pre daný účel výhodnejšie,“ konštatoval Tomáš Jančařík, vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU a dodal, že systémy sú jedinečné aj svojim spôsobom zapojenia. Nemajú žiadny zásobník na teplú vodu ako v rodinných domoch, ale sú zapojené priamo do odovzdávacej stanice tepla.

thermosolar využitie energie zo slnka
Thermosolar kolektory v Prievidzi.

Na strechách v Bardejovských Kúpeľoch pribudne 1 106 solárnych panelov

Známe Bardejovské Kúpele nečakajú na riešenie energetickej krízy so založenými rukami. Strechy hotelov Ozón a Alexander a Kúpeľného domu budú do začiatku jesene pokryté spolu 1106 solárnymi panelmi. Nemala investícia (asi 500 000 eur) sa na plochých strechách objektov realizuje od mája do augusta 2023 a s pripojením do siete sa počíta už začiatkom septembra.

,,Odhadovaná ročná výroba je 394 000 kWh, pritom celková spotreba elektrickej energie v Bardejovských Kúpeľoch je 2 700 000 kWh. Náklady na elektrinu ročne v kúpeľoch sú na úrovni 648 000 EUR, takže možná ročná úspora fotovoltického zdroja je tak vypočítaná na 94 560 EUR, pri doterajšej cene elektriny v roku 2023 na úrovni 0,24 eur/kWh. Návratnosť tak vychádza veľmi priaznivo na niekoľko rokov,“ stručne vysvetlil Jozef Bača, technický riaditeľ Bardejovských Kúpeľov. Dodal, že výhodou je, že najvyššia spotreba elektriny sa sústreďuje do letných mesiacov, keď je i najvyššia obsadenosť kúpeľov a hlavná kúpeľná sezóna. Vtedy je aj najdlhší slnečný svit a najmenej dní pod mrakom, čo ovplyvní výrobu elektriny. Daná fotovoltika bola navrhnutá tak, aby sa väčšina vyrobeného výkonu spotrebovala priamo v spoločnosti. Zvyšok elektriny naďalej pokryjú z externého prostredia.

Práce na montáži fotovoltiky sú rozdelené do 2 etáp. Solárne panely na hoteli Ozón a Kúpeľnom dome sú už nainštalované a na hoteli Alexander sa chystajú finišovať začiatkom augusta. V septembri 2023 už budú čerpať energiu aj zo Slnka…

thermosolar využitie energie zo slnka
Bardejovské kúpele.

 www.thermosolar.sk

 www.kupele-bj.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu