V roku 2023 sa rozbehne u nás ďalších 8 projektov ochrany biodiverzity a životného prostredia

0
624
8 projektov biodiverzity

Dobrodružná hra, ktorá pritiahne deti do prírody, záchrana vtákov a živočíchov, ktoré strácajú domov kvôli obnove hradu, čistenie a obnova horských prameňov v Malej Fatre – to je niekoľko príkladov užitočných projektov, ktoré získavajú podporu z programu Envirogranty. Tretí ročník iniciatívy Nadácie VÚB podporuje občianske združenia a  ochranárske organizácie, ktoré majú dlhodobú víziu a plán chrániť prírodu, zvrátiť hrozbu klimatickej krízy a šíriť princípy udržateľného života. Komisia odborníkov vybrala osem projektov s očakávaným najväčším dopadom, medzi ktoré putujú granty v celkovej výške 50 000 eur. 

Do grantovej výzvy, ktorá bola vyhlásená v októbri, sa zapojilo 76 subjektov. Všetky projekty boli zamerané na boj proti narastajúcej strate biodiverzity, harmonický vzťah prírody a cestovného ruchu či rozvoj sociálneho podnikania s prínosom aj pre planétu.

Možnosť porásť dostáva týchto osem iniciatív

Nezávislá hodnotiaca komisia zložená z uznávaných enviro odborníkov rozhodla o podpore ôsmich organizácií, ktorým Nadácia VÚB prerozdelí spolu 50 000 eur. Tieto iniciatívy využijú granty počas realizácie projektov v priebehu budúceho roka:

  • Združenie Slatinka (Zvolen) – Združenie zmapuje údolie rieky Slatina a identifikuje lokality, kde bude s dobrovoľníkmi realizovať opatrenia na podporu biodiverzity. S cieľom osvety o hodnotách územia usporiada verejné vychádzky, osadí informačné tabule a vytvorí novú kampaň – lokálnu značku pre prírodný turizmus Riekoles.
  • STEFANI, n. o. (Žarnovica) – Projekt vytvorí dobrodružnú hru pre deti v areáli Pekného lesa, ktorej zmyslom je vrátiť ich do prírody a budovať v nich úctu k nej i k sebe navzájom. Účelom hry je aj terapia energiou z prírody a získavanie zážitkov, aké deti inde nezažijú. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie centra agroturizmu, ktoré bude v danom kraji jedinečné.
  • Rodičia a priatelia ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach – Iniciátori projektu majú plán zorganizovať medzinárodný filmový KLÍMAedu festival. Jeho podstatou je tvorba školských filmov na tému klimatickej krízy, ktoré vytvoria deti vo viacerých krajinách, a ich následné uvedenie a ocenenie. Projekt pomôže zvýšiť u žiakov aj povedomie o tom, ako aktívne chrániť lokálnu biodiverzitu.
  • Správa mestskej zelene v Košiciach – Podporený projekt sa dotkne 7 mestských častí Košíc, a to najmä výsadbou nových stromov, kríkov, premenou sterilných zelených pásov na kvetinové ostrovy, rozmiestnením úkrytov pre vtákov, netopiere a ďalšie drobné cicavce. Jeho cieľom je aj osveta, ktorá povedie k opusteniu zlých návykov, napríklad zimného prikrmovania vtákov.
  • OZ HORAL RIVER (Žilina) – Združenie má dlhoročné skúsenosti v čistení a obnove zanedbaných horských prameňov v Malej Fatre. Miestni dobrovoľníci chcú vyčistiť a obnoviť ďalšie pramene a k tomu vytvoria turistický náučný chodník Kuneradské studničky, ktorý ich bude všetky spájať. Výsledok ich práce ocenia nielen turisti, ale aj lesná zver a celý lesný ekosystém v regióne.
  • OZ Castrum Thorna (Turňa nad Bodvou, okres Košice – okolie) – Kvôli obnove hradu Turňa sa začali z tohto miesta vytrácať živočíchy, ktoré obývali jeho dutiny a praskliny. V projekte budú do múrov zakomponované náhradné úkryty pre dážďovníky a netopiere, budú vytvorené chránené liahniská pre jašterice, na múry budú vysadené skalničky a živné rastliny pre vzácne motýle.
  • OZ Naše Zálesíčko (Zálesie, okres Senec) Združenie chce prinavrátiť meandru Malého Dunaja pri Bratislave naturálny charakter, s tým zámerom realizuje opatrenia na zadržiavanie vody v krajine. Súčasťou projektu je aj vybudovanie malého dreveného móla a dosadenie pôvodných drevín lužného lesa, obnova brehového porastu a podpora tradície zberu byliniek.
  • CEEV Živica (Zaježová, okres Zvolen) OZ chce vybudovať poznávací ekochodník vo vulkanickom pohorí Javorie, ktorý prehĺbi zážitok návštevníkov z ich pobytu v prírode. V rámci projektu Umenie zaježovského lesa ich budú sprevádzať vizuálne, akustické či dotykové inštalácie land-artovej tvorby, na rozvoji ktorých sa budú môcť i sami priamo podieľať.

Nadácia jednej z najväčších bánk vyhlásila program Envirogranty po prvýkrát v roku 2020 v súvislosti so Zeleným manifestom VÚB – prvým verejným prísľubom medzi bankami na Slovensku povýšiť udržateľnosť a ochranu životného prostredia na DNA svojho podnikania a stratégie vo sfére spoločenskej zodpovednosti. Z hľadiska podpory tretieho sektora prerozdelila Nadácia VÚB za prvé tri roky programu Envirogranty a tiež dva ročníky svojej enviroceny Atlas sumu už 280 000 eur.

„Každý jeden grant, ktorým dokážeme niekomu na Slovensku pomôcť v úsilí zachraňovať prírodné dedičstvo, v nás vzbudzuje radosť a satisfakciu. Ľudia, ktorí venujú svoj čas a energiu na neprestávajúcu činnosť pre budúcnosť nás a našich detí, potrebujú na Slovensku nevyhnutne spojencov v korporátnom sektore. Chceme, aby ich projekty nielen prospeli samotnej prírode a životnému prostrediu, ale aby tiež fungovali ako inšpirácia. Prajeme si, aby sa vďaka ich príkladu ľudia po celom Slovensku rozhodli myslieť a konať ekologickejšie, a tiež aby sa k tomuto celospoločenskému hnutiu pridali aj ďalšie firmy svojimi zdrojmi a zmenou vlastného správania,“ uvádza predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Pripravil: Dominik Miša, press@vub.sk

Foto: archív VUB

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu