Bezpečnejšie na cestách za volantom

0
903

Dnes si už ani nevieme predstaviť pracovný či súkromný život bez auta. Denne sme tak na cestách neraz v kritických situáciách, pri nehodách, problémoch s vozidlom a nezriedka môžeme prísť aj o auto. Dobré informácie, skúseností a zručnosti s poskytovaním prvej pomoci nám pomôžu správne sa rozhodnúť a pomôcť, ak sme náhodou účastníkmi dopravnej nehody a vyspelý monitoring dokáže napríklad hneď vyhľadať  auto, ak si ho niekto „požičal“…

Každý človek by mal absolvovať kurz prvej pomoci. Osobitne ho potrebujú ľudia, ktorí sú často za volantom a ktorých výkon profesie vyžaduje tieto znalosti alebo potrebujú ovládať prvú pomoc v súvislosti s inou činnosťou. Ide o vodičov z povolania, žiadateľov o vodičské oprávnenie, vodičov dopravnej zdravotnej služby, zamestnancov firiem a pod. Medzi účastníkmi kurzov môžu byť aj jednotlivci, ktorí vo vlastnom záujme chcú získať skúsenosti v tejto oblasti. O živote človeka v kritických situáciách rozhoduje schopnosť vedieť sa správne rozhodnúť v priebehu niekoľkých sekúnd. Ten, kto sa ocitol v takejto situácii, pozná hodnotu informácii dôležitých pre záchranu ľudského života. V kurzoch prvej pomoci sa dá naučiť všetko potrebné aby ste boli pánom situácie a zabezpečili podmienky nevyhnutné pre úspešný zásah odbornej lekárskej pomoci. Banskobystrická spoločnosť PYROBOSS poskytuje akreditované kurzy prvej pomoci. Odborníci záujemcov učia ako zachrániť ľudský život, osvoja si vedomosti a zručností základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch. Získajú tiež pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia. Bolo by na cestách bezpečnejšie, ak by firmy i jednotlivci viac dbali o získavanie takých zručnosti, vďaka ktorým by účastníci dopravnej nehody boli schopní zachrániť to najcennejšie – ľudský život.

Inou stránkou problematiky je bezpečnosť samotného vozidla. Žiaľ, neraz býva odcudzené a dlhé mesiace nenájdené. Zabrániť tomu môže aj moderná aplikácia GPS monitoring osobných vozidiel, ktorú sa dá do autá nainštalovať a prepojiť napríklad s mobilom. Vďaka nej majiteľ auta získa prehľad o jeho pohybe. Vo vozidle je nainštalovaná GPS jednotka, ktorá nepretržite komunikuje s družicami na obežnej dráhe Zeme. V pravidelných intervaloch prijíma údaje o polohe, rýchlosti a smere pohybu monitorovaného objektu a zaznamenáva ich do internej pamäte. Prehľadný monitoring vozidla je ideálne riešenie najmä pre firmy, osobitne pre taxislužby, požičovne aut a pod. Vďaka jednoduchej obsluhe umožňuje nielen sledovať aktuálnu polohu vozidla, plánovať trasy a zefektívniť tak pracovný výkon zamestnancov, ale môže slúžiť aj na komfortné rozpoznávanie služobných a súkromných jázd. Znamená teda aj úsporu nákladov na prevádzku a údržbu vozidla. Obvykle až do 30 %. Neobmedzená archivácia dát automaticky generuje knihu jázd čím znižuje administratívne zaťaženie zamestnancov, vodičov. Vozidlá s GPS monitoringom zároveň majú zvýšenú ochranu pred odcudzením alebo neoprávneným používaním. Tento monitorovací systém akceptujú aj poisťovne v prípade uzavretia havarijného poistenia.

foto: archív redakcie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu