V Centra voľného času na Ulici K. Novackého v Prievidzi, vyvrcholil 19. apríla  21. ročník projektu EKOROK s Nestlé. Záverečná prezentácia a vyhodnotenie sa konali pri príležitosti Dňa Zeme. Do tohtoročnej témy „Les – miesto zázrakov“ sa zapojilo viac ako 3 000 žiakov štyroch prievidzských základných a dvoch základných škôl s materskou školou. Na vyhodnotení sa zúčastnili zástupca primátorky Prievidze Norbert Turanovič, riaditeľ závodu Nestlé v Prievidzi Dušan Ďurdík a špecialista pre environmentálne záležitosti  Nestlé Prievidza Martin Trágor.

,,Žiaci spolu s koordinátormi projektu a v spolupráci s pedagogickými zamestnancami počas školského roka 2023/2024 realizovali činnosti, ktoré posilnili vedomosti a zručnosti detí a žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,“ hodnotila Ekorok s Nestlé Beáta Jelačičová, vedúca oddelenia školstva a školského úradu a doplnila: „Okrem tvorivých aktivít  vyzbierali aj 39 465 kg papiera, čím zachránili 670  stromov, na recykláciu priniesli 753 kg batérií, 180 ks mobilných telefónov, 800 kg elektroodpadu a 100 kg použitého oleja.“ Výsledky svojich aktivít žiaci prezentovali na webových stránkach škôl i na webovom sídle Centra voľného času v Prievidzi. 

Zelené nápady pri revitalizácii areálov škôl

Aj tento rok boli vybrané dve základné školy a jedna materská škola, ktoré dostali finančnú podporu na realizáciu projektových zámerov. Plán revitalizácie a obnovy časti okolia realizovali ZŠ Ulica energetikov, ktorá sa v rámci projektu „Ovocný sad – zdravie pre všetkých“ rozhodla zriadiť na pozemku školy ovocný sad, o ktorý sa budú spolu starať žiaci a ich starí rodičia, ZŠ Mariánska ulica realizáciou projektu „Zdravé životné prostredie v škole“ vytvorila environmentálnu učebňu so zeleňou a hmyzím hotelom a MŠ Ulica M. Mišíka projektom „Hráme sa a poznávame svet – Envirokútik“ vybudovala vyvýšené záhony, o ktoré sa budú starať deti. 

Projekt EKOROK realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou spoločnosti Nestlé Slovensko. 

,,Toto podujatie má tradičné a nezastupiteľné miesto v kalendári aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. Je príkladom, že správne vedená mladá generácia si vie osvojiť pozitívne hodnoty ochrany životného prostredia. Zároveň zapája do environmentálnych aktivít i svoje okolie, školy a rodiny. Ide pritom o tisíce detí. Sme radi, že môžeme takýmto ojedinelým prepojením s mestom a regiónom prispieť k skrášleniu škôl, verejných priestranstiev a zvýšeniu kvality bežného života,“ povedala k EKOROKU Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková sa tiež pridala k pozitívnemu hodnoteniu: ,,Uplynulé desaťročia potvrdili, že skvelý nápad spojený s úspešnou firmou a zodpovednými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný svet, v ktorom žijú, prináša ovocie. Tisíce zapojených žiakov za tie roky sa pretavili do tisícov kilogramov vyzbieraných druhotných surovín, stoviek vysadených stromov, kríkov a rastlín, či desiatok osadených lavičiek. Čo je potešiteľné ešte viac, tieto zmeny zasiahli vedomie našich detí a vyrástla z nich zodpovedná mladá generácia, ktorá si váži a zlepšuje svoj životný priestor. Vďaka patrí všetkým účastníkom projektu a zvlášť firme Nestlé za jej podporu.“

Verejnosť a žiaci škôl si mohli ročný prierez ekoaktivitami zapojených škôl pozrieť na výstave fotografií s podtitulom „Čo sa nám podarilo v školskom roku 2023/2024“. Návštevníkov zaujali i interaktívne hry, súťaže a tvorivé dielne pre žiakov organizované organizáciami: Zelená župa TSK,  Lesy SR, ZOO Bojnice, Planéta A, SZOPK Prievidza – Včely v meste, Vtáky v meste, Tvorivá dielňa a pohybové aktivity CVČ Prievidza. Školáci zaujali tiež stánkami a pripravili si aj zaujímavý kultúrny program: ekodivadielka, pesničky, básničky a tanec. 

Inšpiratívne aktivity prievidzských škôl: 

  • Žiaci ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského zmajstrovali vtáčie búdky, dozvedeli sa informácie o slovenských lesoch a svetových pralesoch. Vďaka Včelej akadémii si vyskúšali, aké je byť včelárom. Potešilo ich vystúpenie chovateľov exotického vtáctva priamo u nich v škole. 
  • Žiaci ZŠ Ulica energetikov sa venovali záchrane migrujúcich žiab. Zapojili sa  aj do medzinárodnej súťaže Ekofotografia 2023, v ktorej bol ocenený Simon Glonek. 
  • Na ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica realizovali projekt ,,Včely do škôl“ s liahňou pre včely. Diskutovali o ochrane medveďa hnedého, tvorili básne s lesnou tematikou a vytvorili projekt „Stromy – živé ruky zeme“ o spomalení odlesňovania. Vrcholom bol projektový deň, kde prezentovali pojmovú mapu lesa, vzorkovník drevín, značenie chodníkov a zásady správania sa v prírode.
  • ZŠ Mariánska ulica sa zapojila do projektu „Vyčisti svoju rieku“ vyčistením  okolia vodnej nádrže Kanianka. V projekte „Adoptuj si strom“ sa počas roka starali o vybraný strom a jeho okolie. V areáli školy pribudli 2 nové včelie domčeky a formikárium, v ktorom žiaci chovajú kolóniu mravcov Messor barbarus.
  • Na Zakladnej škole na Rastislavovej ulici deti okrem iných aktivít realizovali projekt Dajme život starým veciam“, v rámci ktorého vyrábali hračky, tašky a vrecúška zo starých látok, recyklovali papier, vyrábali z odpadového materiálu kŕmidlá pre vtáčiky a svietniky. 
  • Jednou z aktivít ZŠ Ulica S. Chalupku bola účasť na interaktívnej prednáške EDUwaste o udržateľnej móde a textilnom odpade. V diskusii sa žiaci dozvedeli, čo je to fast fashion, slow fashion, cirkulárna ekonomika a upcykláciateda ako nakupovať a správne triediť šatník.

Foto: www.nestle.sk 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu