Elektronická PNka ešte viac administratívne zaťaží nedostatočne financovaný ambulantný sektor

0
487
Elektronická PNka

Elektronizácia zdravotníctva zahŕňa od júna minulého roka aj potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti cez elektronický systém eZdravie. Zatiaľ čo ePN už môžu využívať všeobecní lekári a gynekológovia, zákon počíta so zavedením tejto povinnosti pre všetkých lekárov vrátane špecialistov.

Sekcia ambulantných gastroenterológov situáciu sleduje so znepokojením a myslí si, že takémuto kroku by mala predchádzať odborná diskusia.

„Nová legislatíva počíta s tým, že od januára 2024 zaťaží ambulantných špecialistov aj ďalšou povinnosťou, ktorá spočíva vo vystavovaní ePNky. Táto kompetencia doteraz prislúchala všeobecným lekárom. Sme presvedčení, že takému kroku mala predchádzať náležitá diskusia k téme a to aj za účasti Slovenskej lekárskej komory,“ uviedol MUDr. Dušan Baláž, predseda Sekcie ambulantných gastroenterológov Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.

Sekcia ambulantných gastroenterológov SGS sa domnieva, že ak špecialistom pribudnú nové administratívne povinnosti spojené v skutočnosti s dispenzarizáciou pacienta, tieto by mali byť náležite ohodnotené, napríklad vo forme kapitačnej dispenzarizačnej platby. Ambulantní gastroenterológovia vidia  ako primeranú cenu na úrovni 10 Eur mesačne za každého dispenzarizovaného pacienta.

Novelizácia zákonov č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení priniesla od 1. júna 2022 zmenu v potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá bude po novom realizovaná v elektronickej forme. Cieľom ePN, ktorá je spoločným projektom NCZI a Sociálnej poisťovne, je uľahčiť a zjednodušiť administratívu lekárom, pacientom, zamestnávateľom a pracovníkom Sociálnej poisťovne. Podľa aktuálnych dát prešlo zatiaľ na ePN 46 % lekárov. Sekcia ambulantných gastroenterológov považuje zavedenie ePN za výborný nástroj, ktorý ušetrí veľa času a významne zjednoduší prácu praktickým lekárom s vybavovaním dočasnej práceneschopnosti.

Elektronická PNka

„Praktický lekár by mal predstavovať ústredný bod v poskytovaní primárnej zdravotnej starostlivosti. Má najväčší prehľad o pacientovi a jeho stav posudzuje v kontexte so závermi vyšetrení, ktoré realizujú špecialisti. Práve praktický lekár posiela pacienta na špecializované vyšetrenia a je logické, že má rovnako aj obligátnu kompetenciu realizovať potvrdzovanie práceneschopnosti,“ dopĺňa za ambulantných gastroenterológov MUDr. Zita Bačíková, podpredsedníčka Sekcie ambulantných gastroenterológov.

Systém eZdravie poskytuje podľa gastroenterológov rýchly a jednoduchý prístup všeobecných lekárov aj k záverom špecializovaných vyšetrení, takže praktickí lekári by nemali mať problém potvrdiť svojim pacientom práceneschopnosť odporúčanú špecialistom. „Máme za to, že táto povinnosť by aj naďalej mala ostať primárne v kompetencii všeobecných lekárov. Pre lekárov špecialistov by to bola ďalšia administratívna záťaž v situácii, kedy je potrebné predovšetkým realizovať kroky k udržaniu funkčného ambulantného sektora. Mnohí špecialisti zvažujú ukončenie svojej ambulantnej praxe najmä z dôvodu dlhodobého nedostatočného financovania, a tiež pre neustále sa zvyšujúcu administratívnu záťaž,“ uviedol Baláž.

Sekcia ambulantných gastroenterológov považuje za dôležité, aby novým legislatívnym návrhom vždy predchádzala odborná diskusia so všetkými zúčastnenými stranami.

Pripravila: Katarína Leschinger

Foto: Grape PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu