Napriek pokroku v medicíne 21. storočia predstavujú infekcie v nemocničnom prostredí stále závažný problém a značnú záťaž pre zdravotnícke systémy. Len v európskych krajinách ochorie na infekciu získanú v nemocnici alebo v opatrovateľskom zariadení ročne takmer 3,5 milióna ľudí, podľa WHO v priemere jeden z desiatich pacientov na takúto infekciu zomiera. Nozokomiálnym nákazám však vieme predchádzať nielen vhodnými opatreniami, ale aj modernými a efektívnymi digitálnymi riešeniami.

Nozokomiálna nákaza je taká nákaza, ktorá vzniká v priamej súvislosti s pobytom pacienta v zdravotníckom zariadení, pričom najviac ohrození sú najmä starší ľudia, pacienti na jednotkách intenzívnej starostlivosti, novorodenci a malé deti. Za minulý rok bolo na Slovensku zo zdravotníckych zariadení nahlásených viac ako 19 000 nozokomiálnych nákaz, čo je oproti roku 2021 nárast o 17 %. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR je to však len časť predpokladaného výskytu nákaz.

„Mali by sme mať na pamäti, že nemocnica je živý organizmus v neustálom pohybe. Pacienti prichádzajú do kontaktu aj s inými mikroorganizmami ako vo vonkajšom prostredí, často sú nebezpečnejšie a odolnejšie voči antibiotikám, preto je prevencia a hygiena v nemocničnom prostredí aj z hľadiska ochrany zdravia pacienta mimoriadne dôležitá,“ uviedol Mgr. Michal Adamišin, PhD., MPH, verejný zdravotník a hygienik Národného ústavu detských chorôb.

Výzva pre slovenské zdravotníctvo

Predchádzať nozokomiálnym nákazám je podľa SK+MED výzva pre slovenské zdravotníctvo na najbližšie roky. Prevencia ich šírenia prináša množstvo výhod – zabezpečuje kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacienta, bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov a v neposlednom rade znižuje aj náklady na liečbu a hospitalizáciu.

Problémom nozokomiálnych nákaz je to, že ich často spôsobujú baktérie, ktoré sú stále odolnejšie voči antibiotikám, a to výrazne ovplyvňuje kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov. Infekcie získané v nemocniciach ešte viac komplikujú zdravotný stav pacienta, s ktorým už v nemocnici bol a predlžujú dobu jeho hospitalizácie,“ hovorí nemocničná epidemiologička MUDr. Katarína Naďová PhD., MPH.

Neviditeľní hygienici v podobe digitálnych softvérov

Medzi najčastejšie nozokomiálne nákazy patria infekcie močových ciest, zápaly pľúc, infekcie krvi či operačných rán. 60 až 80 % nákaz spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa prenáša rukami. „Hygiena rúk je jednou z najjednoduchších foriem prevencie šírenia infekcií a každý rok môže zachrániť milióny životov, ak sa vykonáva správne,“ spresnila epidemiologička Naďová. Predchádzať šíreniu infekcií v nemocničnom prostredí však dnes vieme aj efektívnymi digitálnymi riešeniami, ako sú aplikácie na zlepšenie úrovne hygieny a predikatívny softvér na včasnú diagnostiku šírenia infekcií. Zobrazujú aktuálny a presnejší obraz o výskyte infekcií, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

„Pomáhajú nám rýchlejšie zasiahnuť pri epidemickom výskyte ochorení, a teda pri výskyte vyššieho počtu toho istého ochorenia,“ hovorí hygienik NÚDCH Adamišin s tým, že práve vďaka digitálnemu riešeniu často vie o probléme skôr ako samotní zdravotnícki pracovníci a tak dokáže aj rýchlejšie reagovať, výsledkom čoho je okamžitá pomoc pacientovi. „Digitálne riešenie poskytuje pomoc aj v prípade zabezpečovania správnych hygienických požiadaviek, vrátane spotreby dezinfekcie či už prostredia alebo rúk. V rámci hygieny rúk si viem napríklad overiť, ktoré zdravotnícke povolanie je zodpovednejšie viac, a ktoré menej,“ doplnil.

Digitálne riešenia vznikli predovšetkým s cieľom zefektívniť prevenciu infekcií v zdravotníckych zariadeniach, pričom uľahčujú prácu zdravotníckemu personálu. „Tieto programy dokážu monitorovať výskyt a vývoj infekcií v reálnom čase v rôznych oddeleniach nemocnice, môžu tiež obsahovať online nástroje na sledovanie hygieny rúk, správu a analýzu dát, ako aj zdieľanie informácií medzi jednotlivými nemocnicami. Sú dôkazom toho, ako môžeme pokrokovými technológiami denne zlepšovať aj slovenské zdravotníctvo,“ uzavrela výkonná riaditeľka SK+MED Ing. Katarína Danková, PhD., MHA.

Pripravila: Katarína Leschinger 

Foto: Grape PR, Shutterstock

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu