Koronakríza mimoriadne ťažko doľahla na služby v cestovnom ruchu Slovenska. AHRS tvrdí, že ak hotelom a reštauráciám pri reštarte nepomôže štát, prepúšťanie bude pokračovať

0
1412

Podniky v hotelierstve a gastronómii nemôžu dostatočne využívať nástroje pomoci zo strany štátu, ako to ukázal aktuálny prieskum Asociácie hotelov a reštaurácií (AHRS).
Doteraz sľúbenú pomoc štátu si časť zamestnávateľov v gastronómii a hotelierstve nedokáže vôbec uplatniť pre nesplnenie podmienok, či udržanie počtu pracovníkov. Hlavným dôvodom ďalších problémov sú stále platné reštrikcie, kvôli čomu klesá dopyt a tým aj tržby, čo bude znamenať nové kolo prepúšťaní. Mimoriadne dôležitá je pre prevádzky v cestovnom ruchu, osobitne pre hotely a reštaurácie, pomoc v období po otvorení prevádzok, na tzv. reštart.

Na základe aktuálneho prieskumu v čase od 12. do 13. mája 2020, ktorý urobila AHRS medzi svojimi členmi (122 opýtaných) je zrejmé, že za marec 20 % podnikov v gastronómii a hotelierstve nevyužilo žiaden z nástrojov tzv. Prvej pomoci. Z tých, čo tak urobili, nemalo podpísanú dohodu s príslušným úradom práce až 33 % zamestnávateľov a podnikov.
Zamestnávatelia, ktorí nepožiadali v marci o žiadnu formu pomoci uvádzajú ako hlavné dôvody to, že nespĺňajú podmienky stanovené pre čerpanie a záväzok udržania pracovných miest. V čase od zatvorenia – obmedzenia činnosti prevádzok v gastronómii a hotelierstve – takmer 60 % zamestnávateľov pristúpilo k znižovaniu stavu zamestnancov v trvalom pracovnom vzťahu. Ide najmä o pracovné pozície kuchár, čašník, chyžná, recepčná. Práve títo pracovníci tvorili najväčšiu časť prepustených a zároveň tieto pozície patria k najpočetnejším v hotelierstve a gastronómii.
Zatiaľ 40 % z opýtaných zamestnávateľov doteraz neprepúšťalo, no viac ako polovica z nich ho zvažuje v najbližšom období. Hlavnými dôvodmi pre znižovanie počtu zamestnancov je výrazný pokles dopytu a tržieb v období po otvorení prevádzky a ako ďalšiu skutočnosť na prepúšťanie uvádzajú súčasné nastavenie foriem pomoci, ktoré nie sú dostatočné pre udržanie zamestnanosti. Viac ako tretina z tých, ktorí ešte zamestnanosť vo svojich zariadeniach udržali však deklaruje, že už nedokážu udržať podnikanie a prepúšťať určite budú.
Viac ako polovica respondentov z prieskumu tiež uviedla, že zatiaľ nevyužila žiaden z ďalších nástrojov pomoci pre podnikateľov, akými sú odklad splátok úverov, získanie preklenovacieho úveru alebo produkt Podnikateľ 2020 SZRB. Pričom až 55 % tých podnikateľov, ktorí sa rozhodli využiť tieto nástroje, v čase prieskumu nemalo ešte uzatvorenú dohodu s finančnou inštitúciou, čo poukazuje na zdĺhavosť pri vybavovaní týchto úverov.
Prieskum jednoznačne ukázal aj to, že zamestnávatelia a podnikatelia v gastronómii a hotelierstve očakávajú v najbližších mesiacoch výrazný pokles dopytu zo strany zákazníkov o ich služby, ktorý je spôsobený stále platnými reštrikciami a obmedzeniami. Tie výrazne obmedzujú záujem hostí o služby, ktoré sú hlavným motívom pre návštevu hotela či reštaurácie. Napriek postupnému uvoľňovaniu reštrikcií takmer 83 % podnikov očakáva v mesiaci máj medziročný pokles tržieb o viac ako 80 %, v júni 75 % podnikov predpokladá pokles o viac ako 60 %, v mesiaci júl 73 % podnikov očakáva pokles tržieb o viac ako 40 % a v mesiaci august, ktorí predstavuje najlepší mesiac z hľadiska tržieb v cestovnom ruchu až 64 % podnikov stále očakáva medziročný pokles tržieb o viac ako 40 %. Po letných mesiacoch očakávajú hotely a reštaurácie znova zhoršenie a vyšší prepad tržieb.
Pritom 70 % hotelierov a majiteľov reštaurácií odhaduje, že neudrží svoje podnikanie bez aktívnej pomoci štátu aj po znovuotvorení prevádzok.

Z existujúcich nástrojov pomoci štátu navrhujú:

  • predlženie nástrojov prvej pomoci štátu zamestnávateľom aj na jún a ďalšie mesiace,
  • zrušenie odvodov zamestnávateľa (sociálne odvody) aj na ďalšie mesiace, v súčasnosti je to len za apríl.
    Pre reštart svojho podnikania požadujú prijatie ďalších opatrení, akými sú:
  • podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rekreačných poukazov,
  • zníženie sadzieb DPH na stravovacie služby,
  • podnikatelia v gastronómii a hotelierstve považujú otváranie hraníc za dôležitú pomoc pre ich podnikanie.

Viac na www.ahrs.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu