Krištáľové krídlo oceňuje významné osobnosti Slovenska v oblasti vedy, kultúry, filantropie či športu od roku 1997. Hlavnou myšlienkou projektu je prezentácia výsledkov tvorivej práce úspešných osobností našej krajiny. V 26. ročníku hľadá významné osobnosti a ich počiny za rok 2022. Do nominačnej kampane tradične zapája aj verejnosť, ktorá môže zasielať návrhy na nominácie podľa daných kritérií za uplynulý rok písomne alebo prostredníctvom online formulára.

„Vážime si každý návrh, každé meno, ktoré obohatí zoznam nominovaných osobností v jednotlivých kategóriách. Či už je to tip verejnosti, alebo členov porôt v jednotlivých kategóriách. Aj v minulosti sme v nomináciách verejnosti objavili silných kandidátov,“  informujeriaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala. V nadchádzajúcom ročníku máme pripravených niekoľko prekvapení. Jedným z nich je návrat obľúbenej kategórie Populárna hudba. Keďže každý rok je kategória Hudba plná nominácií, ktoré si za uplynulý rok zaslúžia vo svojom žánri obdiv a ocenenie, je vždy nesmierne náročné rozhodnúť o absolútnom laureátovi. Nová kategória prinesie možnosť oceniť osobnosti z viacerých oblastí hudby,“ dopĺňa Srkala.

Cena Krištáľové krídlo za rok 2022 sa udeľuje v týchto kategóriách:

 • Hudba
 • Populárna hudba
 • Divadlo a audiovizuálne umenie
 • Publicistika a literatúra
 • Medicína a veda
 • Šport
 • Hospodárstvo
 • Inovácie a startupy
 • Výtvarné umenie
 • Filantropia
 • Mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný významný počin

Kritériá pre návrhy na nominácie

Do procesu zasielania návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online formulára. Platné návrhy sú tie, ktoré spĺňajú nasledujúce Kritériá pre nominovanie osobností:

■ Mimoriadna odbornosť v danej kategórii a zároveň výrazný úspech a prezentácia výsledkov práce či tvorby, prípadne  dosiahnutie výrazných úspechov za rok 2022

■ Navrhovaná osobnosť pôsobí na Slovensku alebo reprezentuje Slovensko

■ Nominácia musí popri osobných údajoch o osobnosti obsahovať jasné a stručné zhodnotenie prínosu aj dôvod pre navrhované ocenenie

■ Porota kategórie hodnotí prínos osobnosti za rok 2022

■ Podmienkou pre udelenie mimoriadnej ceny za celoživotné dielo je aktuálne aktívne pôsobenie tejto osobnosti v oblasti, za ktorú je nominovaná

■ Navrhovaná osobnosť na nomináciu musí byť oboznámená s návrhom na nomináciu. Táto povinnosť je uvedená v online nominačnom formulári

■ Doručenie v stanovenom termíne  v písomnej alebo elektronickej podobe

■ Pri hodnotení nominácií osobností nie je rozhodujúca dĺžka pracovného či tvorivého pôsobenia

Už štvrťstoročie predstavuje ocenenie Krištáľové krídlo poklonu a odmenu za výnimočné ľudské výkony. Dnes je hodnotou overenou časom a osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými. „Mojim cieľom bolo a stále je, odmeňovať a dávať do pozornosti významné osobnosti, ktoré svojou prácou robia náš život plnším, krajším, hodnotnejším. Takých jednotlivcov nájdeme v nemocniciach, riaditeľských kreslách, na doskách, ktoré znamenajú svet či na olympiáde. Usilujeme sa nájsť najlepších medzi vynikajúcimi. A vždy, keď sa nám to podarí, vložíme im do rúk malý symbol – krídlo z krištáľu. To je naše „ďakujem“, naša poklona a odmena za ich nadpriemerné výkony, prelomové myšlienky, nápady, ktoré nás posúvajú vpred, za každodennú snahu zlepšiť kvalitu života jednotlivca i spoločnosti. Je mi cťou byť súčasťou tejto tradície už dvadsaťšesť rokov,“ uzatvára zakladateľka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu