O tom, ktorá pamiatka bude obnovená Nadáciou VÚB, rozhodne verejné hlasovanie do 15. júna 2023

0
431
VÚB pamiatky

Do verejného hlasovania za záchranu jedného z deviatich vybraných objektov kultúrneho dedičstva, na ktorých sa podpísal ničivý zub času, prírodný živel či dlhoročný nezáujem sa môže zapojiť ktokoľvek z nás. Deje sa tak vďaka jednej z najdlhšie fungujúcich iniciatív v oblasti obnovy historických pamiatok a osvety o ich stave na našom území, o ktorú sa stará Nadácia VÚB.

Počas 14. ročníka svojej súťaže Poklady Slovenska poskytne víťaznej pamiatke na jej zreštaurovanie grant vo výške 30 000 eur. Verejnosť môže o tom rozhodnúť do 15. júna 2023.

vúb nadácia pamiatky

Skupinu deviatich historických objektov a umeleckých diel vybrala porota expertov zložená z odborníkov na ochranu pamiatok a reštaurátorstvo spomedzi viac ako 400 nominácií doručených z celého Slovenska v prvej polovici apríla. Komisia z nich vybrala deväť najvhodnejších adeptov na obnovu. Zavážilo pri tom odborné posúdenie ich súčasného stavu, význam, historický kontext, aktuálna pripravenosť na obnovu, ako aj nároky na nevyhnutné reštaurátorské práce. Z nich vzíde víťaz – pamiatka, ktorá sa zrekonštruuje – po našom verejnom hlasovaní, ktoré sa ukončí 15. júna.

„Žijeme v prítomnosti a našimi činmi myslíme na budúcnosť. Veríme však, že rovnako tak treba pamätať aj na odkazy, ktoré nám tu ostali z minulosti. My v Nadácii VÚB dlhodobo cítime poslanie venovať svoju energiu a zdroje obnove kultúrneho dedičstva. Vzácne pamiatky nielen z obdobia klasicizmu či romantizmu totiž dlhé desaťročia chátrajú pod vplyvom vandalizmu ale aj flegmatizmu. V tejto oblasti chceme prispievať k zmene a už 14 rokov pomáhame pamiatky zachraňovať. Preto opäť všetkých pozývame, aby svojimi hlasmi rozhodli, ktorú pamiatku spoločnými silami obnovíme tentokrát,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich.

vúb nadácia pamiatky

Pamiatky, ktoré sa uchádzajú o grant v roku 2023

Ľudia, ktorým nie je ľahostajný stav historických pamiatok na území našej krajiny, sa môžu opäť svojím hlasom prihovoriť za niektorú z nich. O grant na obnovu či reštaurovanie od Nadácie VÚB aktuálne súťaží týchto deväť pamiatok:

  • knižnica komunitného centra Eleuzína, ktorá sa nachádza v požiarom zničenom renesančnom dome v Banskej Štiavnici
  • dokončenie rekonštrukcie koncertnej siene v historickom Dome Albrechtovcov na bratislavskej Kapitulskej ulici
  • gotické fresky z prelomu 14. a 15. storočia v rímskokatolíckom Kostole sv. Juraja v obci Stará Halič pri Lučenci
  • neskorobarokový a rokokový ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu sv. Paraskievy vo Svidníku
  • mauzóleum továrnika Jozefa Schreibera zo začiatku 19. storočia v historickom parku v Lednických Rovniach
  • kaplnka Piety na kalvárii z roku 1867, ktorá sa nachádza v areáli františkánskeho kláštora v obci Báč na Žitnom ostrove
  • okenné vitráže v štýle Art Deco, ktoré sú súčasťou kupoly neologickej synagógy zo začiatku 20. storočia v Trenčíne
  • barokové nástenné maľby v štukových rámoch v Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom
  • novogotická kaplnka rodiny Medňanských v Bohuniciach pri Ilave z roku 1866
vúb nadácia pamiatky

Verejnosť môže za vybrané pamiatky hlasovať do 15. júna 2023 cez stránku www.nadaciavub.sk/poklady, kde je k dispozícii aj stručný popis ich histórie a stavu. Reštaurovanie diela s najvyšším počtom hlasov, ktoré zafinancuje Nadácia VÚB grantom vo výške 30 000 eur, prebehne v druhej polovici tohto roka.

VÚB, člen bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, pomohla prostredníctvom svojej nadácie v minulosti cez hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, barokový organ v Španej Doline, historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube, vzácne stredoveké fresky na hrade Uhrovec či plávajúci vodný mlyn v Kolárove – unikátnu technickú pamiatku.

VÚB pamiatky

Pripravil: Dominik Miša
Foto: archív Nadácie VÚB

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu