Motivácia pre nových opatrovateľov v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku

0
1068

Spoločnosť HARTMANN – RICO, ktorá patrí medzi najvýznamnejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok  a hygienických výrobkov v Českej a Slovenskej republike, prerozdelí prostredníctvom Nadačného fondu Hartmann v druhej tohotoročnej grantovej výzve až 8000 eur tým, ktorí sa chcú stať opatrovateľmi. Po mimoriadne úspešnom prvom jarnom kole, ktoré zaznamenalo ohlas takmer vo všetkých regiónoch Slovenska, vyčlenil Hartmann aj teraz v jeseni finančné prostriedky určené na refundáciu nákladov pre záujemcov o kurz opatrovania.  Grantom chce pomôcť pri získavaní nového kvalifikovaného personálu do zariadení sociálnych služieb. Cieľom druhej grantovej výzvy je finančne podporiť tých ľudí, ktorí majú silnú motiváciu zmeniť profesiu a stať sa opatrovateľom, ale nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich s potrebnou rekvalifikáciou. 

Nadačný fond Hartmann, vznikol s cieľom vzdelávať opatrovateľov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Refundačným príspevkom motivuje tých, ktorí sa rozhodnú zmeniť svoju profesiu a chcú sa stať opatrovateľmi. Reaguje tak na nelichotivú situáciu na slovenskom trhu, ktorý sa už niekoľko rokov doslova borí s nedostatkom ľudí, ochotných pracovať v sociálnych službách. „Sme radi, že prostredníctvom Nadačného fondu Hartmann vieme zachytiť a pomôcť tým, ktorí majú záujem pracovať v oblasti sociálnych služieb na Slovensku a nechcú odchádzať do zahraničia. Dôkazom toho je aj prvé kolo grantovej výzvy, v rámci ktorého sme refundovali náklady na kurz opatrovania 22 žiadateľom. Práve náklady na rekvalifikáciu sú bariérou, ktorú sme touto našou aktivitou prelomili,“ hovorí Ľubica Bezeli z Nadačného fondu Hartmann. 

Prostredníctvom systému refundácie nákladov na realizáciu kurzu opatrovania totiž pomáha Nadačný fond Hartmann tým, ktorí perspektívne majú záujem zmeniť svoje povolanie a chcú sa stať opatrovateľmi v takýchto zariadeniach, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz. V prvom (jarnom) kole grantovej výzvy NF Hartmann podporil 22 žiadateľov o rekvalifikačný kurz opatrovania a preplatil im náklady na rekvalifikáciu v celkovej výške 6000 Eur.   V druhej (jesennej) grantovej výzve prerozdelí Nadačný fond Hartmann na tento účel až 8000 eur.

Druhá grantová výzva je určená tým, ktorí nie sú vedení na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ale majú silnú motiváciu zmeniť svoju doterajšiu profesiu. Pokiaľ im ich sociálna a ekonomická situácia nedovoľuje uhradiť si rekvalifikačný kurz, môžu požiadať Nadačný fond Hartmann v druhej grantovej výzve o refundáciu týchto nákladov. Fond im preplatí náklady na rekvalifikáciu až do výšky 300 eur na jedného žiadateľa. Požiadať o grant môžu až do 15.10.2021. Informácie, podmienky čerpania grantu, ale aj online formulár žiadosti o finančný príspevok na refundáciu nákladov na rekvalifikačný kurz opatrovania sú dostupné na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/

Výbor Nadačného fondu Hartmann, ktorý bude posudzovať nové žiadosti, tvoria skúsení odborníci na sociálnu problematiku, zástupcovia organizácií venujúcich sa problematike a pomoci seniorom, ale aj sociálne a zdravotne odkázaným nielen seniorom. 

„Profesia opatrovateľ je pre spoločnosť nenahraditeľná a má obrovský zmysel a význam. V čase starnúcej populácie a nízkej pôrodnosti, bude stále viac a viac ľudí odkázaných na pomoc druhých. V zariadeniach sociálnych služieb potebujeme milých a kvalifikovaných ľudí, ktorí sa s láskou postarajú o našich seniorov v jeseni ich života. Nikdy nevieme, či my sami nebudeme raz odkázaní na ich pomoc a opateru,“ hovorí Eva Šaradinová zo spoločnosti Hartmann, ktorá je zriaďovateľom Nadačného fondu Hartmann. 

www.hartmann.cz a GrapePR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu