Jedinečná multimediálna výstava SNP v Banskej Bystrici

0
1482
multimediálna výstava SNP

Stála expozícia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici je jedna z najnavštevovanejších expozícií na Slovensku. Vznikla však pred vyše pätnástimi rokmi a hoci sprostredkúva vzácne dokumenty a unikátne zbierkové predmety, už nezodpovedá súčasným očakávaniam zodpovedajúcim informačnej revolúcii, digitalizácii a komfortnej interaktivity virtuálneho prostredia.
Píše o tom aj časopis Krásy Slovenska, v spolupráci s ktorým vám prinášame tieto zaujímavé informácie.

Múzeum SNP preto v spolupráci s Ústavom technológií a inovácií a dizajnérskou spoločnosťou Cube design pripravilo vstupnú multimediálnu výstavu SNP 1944, ktorá je akousi pilotnou prezentáciou, naznačujúcou možnosti realizácie budúcej novej modernej expozície múzea.

Na neveľkej ploche autori a realizátori pripravili obsahovo bohatú a formou mimoriadne atraktívnu, na Slovensku dosiaľ nevídanú inštaláciu. Prezentáciu realizovali s využitím najprogresívnejších informačných technológií a projekčných možností, ako aj najmodernejších prostriedkov výstavníckeho dizajnu. Na relatívne malej ploche asi 150 m2 prináša výstava mimoriadne množstvo textových, obrazových a najmä audiovizuálnych informácií.

Unikátne exponáty aj atmosféra

Návštevníci si môžu pozrieť digitalizované dobové písomné a obrazové dokumenty, historické kinematografické záznamy, originálne zbierkové predmety (zbrane, dopravné prostriedky a pod.), ako aj inscenovaný filmový príbeh z Povstania.
Atmosféru podčiarkuje architektonické riešenie, ktoré umožňuje využiť veľké plochy na projekciu historických záberov na konkrétne predmety, napríklad na karosériu historického automobilu. V kombinácii so scénickým riešením približuje reálne udalosti (na kópiu zákopu sa premieta scéna z bojiska).

Medzi unikátne exponáty patrí zabudnutá zbraň, ktorá časom vrástla do stromu. Výstava tiež presvedčivo dokladá takmer bezhraničné možnosti prezentácie rozsiahlych digitálnych obsahov na minimálnej ploche a ich komfortného sprostredkovania návštevníkovi priamo do slúchadiel alebo monitorov inštalovaných v rôznych častiach expozície.

Multimediálna výstava SNP 1944

Multimediálna výstava SNP

Prehliadka výstavy sa začína už vo vstupnej hale, kde návštevník narazí na zrkadlovú stenu so šiestimi stovkami „letiacich“ nábojov. Výsledný efekt projektilov smerujúcich na pozorovateľa dáva tušiť, čo bude nasledovať.
Prvý exponát je Mercedes 170, vozidlo ktoré v čase SNP používal veliteľ 1. československej armády na Slovensku generál Ján Golian. Technické parametre vozidla môže návštevník sledovať vo filmovej slučke na veľkej obrazovke za vozidlom. Návštevník nemusí čakať len pasívne na informácie, ale sám si môže zvoliť na laptope témy: Vznik ČSR, Život v ČSR, Rozpad ČSR, Vznik Slovenského štátu a Život v Slovenskom štáte.

Ako zdôraznil pre Krásy Slovenska hlavný autor koncepcie a scenárista výstavy, generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev: „Pri realizácii výstavy sme postupovali netradičným spôsobom, ktorý chceme dodržiavať aj v budúcnosti. Od prvopočiatku boli pri príprave výstavy aktívni všetci jej účastníci. Scenár sa vytváral za pochodu a po dohode s realizátormi technickej stránky projektu. Reálnu históriu sme doplnili aj hranými príbehmi, ktoré podčiarkujú emočnú stránku výstavného projektu. Cieľom bolo dosiahnuť odpor k vojne a násiliu s ňou súvisiacim. Chceli sme poukázať aj na hrdinstvo tisícov vojakov a partizánov, ktorí neváhali a vzopreli sa násiliu a totalitnému režimu vojnového Slovenského štátu.“

Nepochybne jednu z najmodernejších múzejných prezentácií môžu návštevníci vidieť na prízemí banskobystrického Pamätníka – Múzea SNP denne (okrem pondelka) od 9. do 16. hod. a vo virtuálnej verzii na internetovej adrese www.muzeumsnp.sk.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu