Pomôžme športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Zabúda sa na nich.

0
1309

Športovci s intelektuálnym znevýhodnením úspešne reprezentujú Slovensko a robia výborné meno našej krajine v zahraničí. Ale zabúda sa na nich.
Špeciálne olympiády Slovensko upozorňujú na to, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú medzi nami. Už nechcú byť ticho a dlhšie už nemôžu čakať, pretože na ich práva je stále zabúdané. Zaumienili si preto prostredníctvom celoslovenskej kampane Sme tu medzi Vami – Deklarácia Inklúzie, upozorniť na potrebu dodržiavania medzinárodných dohovorov a na naplnenie ich práv v športe, pretože šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie.

Deklarácia inklúzie

Predstavuje vyjadrenie športovcov kto sú a kam patria. Je to forma komunikácie Špeciálnych olympiád s verejnosťou, s osobami tvoriacimi našu spoločnosť a vládnymi predstaviteľmi, ktorá je úprimná, pravdivá a dožadujúca sa svojich práv, ktoré vláda SR prijala za svoje. Zatiaľ však len na papieri. ,,Deklarácia inklúzie je naša revolúcia bez násilia. Nie sme produkt charity, ale mali by sme byť predmetom záujmu štátu. Čl. 12 ods. 1 a 2 prvého oddielu Druhej hlavy Základné práva a slobody, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a Článok 5 – Rovnosť a nediskriminácia Dohovoru OSN nie sú v športe intelektuálne znevýhodnených dodržiavané.  Ust. § 3 písm. h) bodu 2. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe Zákon 440/2015 hovorí o tom, že máme právo na odmeny za Svetové hry Špeciálnych olympiád, ale vo výzve sa na nás – zabudlo. Zákon 228/2019 Z. z. o príspevku za vzornú reprezentáciu rieši tri Národné športové organizácie a na nás ako na Národnú športovú organizáciu sa opäť zabudlo. Preto je potrebné stále upozorňovať na to, že SÚ MEDZI NAMI,” vysvetľuje Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

Športovci s intelektuálnym znevýhodnením

Úspešnou reprezentáciou robia výborné meno Slovensku v zahraničí. Rovnako ako zdraví športovci dokážu prekonávať samých seba, svoje osobné rekordy a vedia byť prínosom pre celú našu spoločnosť. Aj pre športovca Špeciálnych olympiád je najvyššou métou reprezentácia a účasť na Svetových hrách Špeciálnych olympiád. Zúčastnilo sa ich 42 našich športovcov a priniesli 35 medailí.
„Šport otvoril Jurajovi dvere do sveta.  Do sveta poznania krajín, nových priateľov a zážitkov. Juraj rád rozpráva o svojich športových úspechoch, ktorými udivuje celé okolie. Naučil sa nebyť hanblivý a práve naopak pochváliť sa. Šport ho naučil disciplíne, vďaka ktorej je dnes spoľahlivým zamestnancom,“ povedala Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., lekárka a profesorka, odborníčka v oblasti down syndrome, mama športovca Juraja.  „Môj syn vďaka športu vie kto je a kam patrí. Jeho voľný čas je vyplnený športom do poslednej minúty a práve v športe nás prekvapuje, že neustále vie posúvať svoje limity. A ako rodič vidím, že aj v bežnom živote tak môžem od neho vyžadovať viac,“ približuje Veronika Sedláčková, mama Filipa športovca s kombinovaným postihnutím downom syndróm a diagnózou autizmus. „Šport mu dal samostatnosť, radosť a sebadôveru v samého seba. Vie ísť sám na tréning. Má svoju húževnatú osobnosť, ktorú si vybudoval práve športom,“ dopĺňa Emília Vargová mama športovca Mareka.

Nepatrí im renta športovcom za vzornú reprezentáciu krajiny?

V roku 2019 bol schválený zákon 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. renta športovcom za vzornú reprezentáciu krajiny. Táto renta je platná pre olympionikov, paralympionikov i deaflympionikov, a na športovcov Špeciálnych olympiád sa zabudlo. Otázkou zostáva, čo nikto nikdy nezodpovedal, prečo sú vytláčaní zo spoločnosti a zabúdaní? Ako inak olympionik, paralympionik, deaflympionik či šachista reprezentuje krajinu? Stoja dlhšie na stupni víťazov? Je ich status reprezentanta iný? Túžia po víťazstve menej? Je ich celospoločenský prínos iný? Na otváracom ceremoniáli Špeciálnej olympiády spieva U2 či Avril Lavigne, Hry Špeciálnej olympiády otvára prezident krajiny či minister zodpovedný za šport, športovci si porovnávajú sily so súpermi zo 192 krajín, na svojom najväčšom športovom sviatku  je ich viac ako 7 000. Ich výkony sú dych vyrážajúce a vysiela ich medzinárodná televízna spoločnosť ESPN či medzinárodná AIPS píše o nich články po celom svete. Štátom za reprezentáciu je ocenený športovec s telesným postihnutím, nepočujúci športovec, nevidiaci športovec, tak prečo nie športovec so zníženým IQ?

Ambasádori Deklarácie inklúzie

Celoslovenská kampaň Sme tu medzi Vami predstavuje päť top športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí vo svete pozitívne až neuveriteľne fantasticky zviditeľňujú Slovensko. Sú to osobnosti, ktoré sa dokázali predrať na svetlo sveta aj napriek prekážkam, a to vďaka svojim rodičom, sestrám, bratom, trénerom a aj vďaka Špeciálnym olympiádam. Nie sú len športovci, sú aj ambasádormi Deklarácie inklúzie – Peter Išpold plavec a triatlonista, Gizela Billíková moderná gymnastika, Filip Graňo jazdectvo, Vanda Kračunová plávanie a Michal Štubňa cyklistika. Sú to pokojní demonštranti, ktorí nesúhlasia s vyčleňovaním odlišnosti. Ich požiadavky sú rovnocennosť, dôstojnosť a uznanie spoločnej ľudskosti.

Pridajte sa k nim a podporte Deklaráciu Inklúzie svojím podpisom na www.deklaraciainkluzie.sk. ĎAKUJEME.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu