S výzvou „V rukách to máte len vy“ odštartovali v decembri na Slovensku výrobcovia kartónov aktivity zamerané na zber nápojových kartónov. Majú za cieľ poukázať na skutočnosť, že v porovnaní s inými európskymi krajinami Slovensko výrazne zaostáva v recyklácii nápojových kartónových obalov. Riešením je podľa výrobcov a ďalších firiem, ktoré nápojové kartóny využívajú, zavedenie zberových a recyklačných cieľov na tento typ obalov.

Špeciálna zásielka mlieka pre politikov 

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnil vlani Datank metódou CASI na vzorke 1 000 respondentov zo Slovenskej republiky, sedem z desiatich Slovákov aktívne triedi obaly od mlieka alebo džúsov. Nápojové kartóny sú z veľkej časti tvorené kvalitnou celulózou, a teda z nich vďaka recyklácii môžu vzniknúť napríklad hygienické obrúsky alebo ďalšie výrobky z papiera, ale aj stavebné dosky a výrobky z plastu a hliníka. S najväčšou pravdepodobnosťou však skončia v spaľovni alebo na skládke komunálneho odpadu. Späť do výrobného procesu sa u nás totiž vracia sotva 15 % obalov z nápojových kartónov, čo je približne trikrát menej ako je celoeurópsky priemer.

S nízkou mierou recyklácie týchto obalov v SR sa rozhodli bojovať výrobcovia, dodávatelia a používatelia nápojových kartónov. „Za vzor považujeme krajiny ako Nemecko, Belgicko, Rakúsko alebo Francúzsko, kde sa recykluje najviac nápojových kartónov v rámci celej Európy. Nie je náhoda, že ide o krajiny, ktoré si už svoje národné ciele na zber a recykláciu nápojových kartónov stanovili,“ komentuje situáciu Štěpán Ledvina, expert na cirkulárnu ekonomiku Tetra Pak. 

V rukách to máte len vy!

Spoločnosť Tetra Pak je iniciátorom novej výzvy V rukách to máte len vy. Tá v týchto dňoch rozoslala politikom špeciálne zásielky, ktoré na problematiku upozorňujú. Zásielku dostal predseda vlády Eduard Heger, minister životného prostredia Ján Budaj, zástupcovia výboru NR SR pre životné prostredie a ďalší členovia parlamentu.

Zásielka obsahuje dve špeciálne upravené krabice s mliekom. Na mlieku sa politici môžu dočítať napríklad to, že jeho obal s najväčšou pravdepodobnosťou skončí na skládke alebo v spaľovni. Ak by však zákonodarcovia prijali nové recyklačné ciele, mohli by sa nápojové kartóny stať súčasťou cirkulárnej ekonomiky, rovnako ako napríklad PET fľaše.

V rámci iniciatívy a snahy apelovať na potrebu legislatívnych zmien bol v bratislavskom nákupnom centre Nivy umiestnený aj špeciálne upravený automat na zber nápojových kartónov. Ľudia tak majú možnosť vrátiť prázdne obaly napríklad od mlieka alebo džúsu a tým preukázať, že o separovanie nápojových kartónov je na Slovensku záujem.

„Základ máme dobrý. Slováci majú pozitívny vzťah k triedeniu odpadu, hustú sieť zberných miest a kvalitný systém samotného zberu. Bez legislatívnych zmien a národných zberových či recyklačných cieľov, alebo zapojenia do depozitného systému, nemáme pri nápojových kartónoch šancu tieto ambície splniť. Aj na to sa teraz snažíme politikov upozorniť,“ prezentuje hlavnú myšlienku iniciatívy Štěpán Ledvina.

V súčasnosti existuje na území Slovenskej republiky povinný zberový cieľ len na PET fľaše v rámci zálohového systému. Zástupcovia celého odvetvia preto požadujú podobný cieľ aj pre nápojové kartóny. Tie sa už dnes radia vo svojej kategórii (mlieko, džúsy) k nápojovým obalom s najmenšou uhlíkovou stopou na trhu, ak vezmeme do úvahy celý životný cyklus obalu. „V prípade nápojových plastových fliaš udáva legislatíva ciele na zber až 90 % a podobný cieľ by mal byť aj pre kartónové nápojové obaly. Nápojové kartóny je možné zbierať aj cez depozitný systém a sme presvedčení, že rozšírenie zálohového systému o nápojové kartóny by bol krok správnym smerom. Sme pripravení o tom diskutovať s priemyslom aj ministerstvom“, dodáva Štěpán Ledvina.

Zástupcovia výrobcov, dodávateľov a používateľov nápojových kartónov dlhodobo proaktívne investujú do zberu a recyklácie týchto obalov, o čom svedčia nedávne investície vo výške viac ako 35 miliónov eur, konkrétnym prípadom je napríklad spolupráca Tetra Pak so spoločnosťou Stora Enso.

Od legislatívneho zakotvenia povinnosti recyklácie si spoločnosti sľubujú zníženie negatívneho vplyvu nápojových kartónov na životné prostredie. Ďalším pozitívnym dôsledkom, ktorý by so sebou zvýšenie miery recyklácie malo priniesť, je aj zníženie emisií skleníkových plynov. Tento krok by tak mohol prispieť k celkovému cieľu Slovenskej republiky v oblasti znižovanie emisií do roku 2030.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu