Nielen COVID-19 prehĺbil dieru v rozpočte zdravotníctva.

0
1029

Viac ako 90 miliónov eur dlhuje aktuálne štát za štátne nemocnice dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v Slovenskej asociácii dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED), ktorá zastupuje záujmy 26 dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich na Slovensku. Extrémne zadlžené zdravotníctvo utrpelo vplyvom pandémie koronavírusu COVID-19 ďalšiu ranu, ktorou sa len prehĺbila doposiaľ existujúca diera v rozpočte zdravotníckej kapitoly. Tá dnes potrebuje na svoje dofinancovanie viac ako 500 miliónov eur. Kolaps hrozí nielen štátnym nemocniciam, ale aj ostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a dodávateľom zdravotníckych pomôcok.  Združenie SK+ MED upozorňuje, že ak sa finančná situácia v zdravotníctve nebude urgentne riešiť, doplatia na to predovšetkým samotní pacienti. 

„Slovenské zdravotníctvo potrebuje silnú finančnú injekciu v podobe dofinancovania. Na kritickú situáciu sme upozorňovali už na jeseň minulého roka. Už vtedy bolo zrejmé, že práve prvý polrok 2020 môže byť pre slovenské zdravotníctvo kritický. Pandémia koronavírusu žiaľ tento nepriaznivý stav ešte viac prehĺbila. Je tu reálna obava, že vzhľadom na vysokú mieru zadlženia zdravotníctva a pre extrémne výdavky súvisiace s koronavírusom, nebudú pohľadávky voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok uhradené. Ich výška len za prvý kvartál tohto roka presiahla hranicu 90 miliónov eur,“ hovorí Katarína Danková, výkonná riaditeľka SK+ MED, ktorá je riadnym členom MedTech Europe, medzinárodnej zdravotníckej asociácie so sídlom v Bruseli, zastrešujúcej národné asociácie dodávateľov a výrobcov zdravotníckych pomôcok a technológií z celej Európy.

Aktuálne majú neuhradené faktúry voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok splatnosť po 285 dňoch. „Takmer rok musíme udržať naše firmy, ktoré na Slovensku podnikajú a dodávajú zdravotnícke pomôcky v solídnej kondícii. Platiť dane, odvody či mzdy a to napriek tomu, že od obchodného partnera, ktorým je v tomto prípade štát dostaneme úhradu za poskytované služby takmer po roku,“  upozorňuje ďalej Danková. 

Aj keď negatívna situácia v slovenskom zdravotníctve nie je novým javom a z roka na rok sa prehlbuje, štát doteraz nepredstavil jasnú koncepciu, ako tieto dlhy zastaviť a riešiť úhrady súvisiace s ich záväzkami. SK+ MED vyzýva zodpovedné subjekty a zástupcov MZ SR, aby predstavili jasnú a transparentnú koncepciu dofinancovania slovenského zdravotníctva a úhradovej politiky. A to nielen v kontexte neuhradených pohľadávok voči dodávateľom, ale aj v kontexte ďalších výziev pred ktorými stojí zdravotníctvo na Slovensku. 

Ide predovšetkým o starnutie populácie, nárast chronicky chorých pacientov, vyššie nároky pacientov vyplývajúce z nových technológií, rastúcej informovanosti a životného štýlu. Nemožno opomenúť ani nové inovatívne lieky a medicínske technológie, ktorými bude výrazne ovplyvnená medicína 21. storočia. Všetky tieto faktory budú mať vplyv na fungovanie zdravotníctva a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Beneficientom je v tomto prípade predovšetkým pacient, ktorému ústava garantuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť. 

Aj preto zástupcovia firiem združených v asociácii SK+ MED vyzývajú kompetentných na otvorený a transparentný dialóg o dofinancovaní zdravotníctva zo štátneho rozpočtu a koncepcii riešenia pohľadávok voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok. 

„Sme presvedčení, že dnes viac ako inokedy je dôležité upriamiť našu pozornosť na zdravotníctvo. To sa ocitá aj vplyvom koronakrízy v nezávidenia hodnej situácii. Potreba jeho urgentného dofinancovania je viac ako aktuálna. Ak nechceme zažiť kolaps zdravotníctva v priamom prenose, je dôležité naliať do systému x miliónov eur. Na strane druhej považujeme za dôležité otvoriť diskusiu na tému nastavenia jasných pravidiel úhradovej politiky štátu. Od rezortu zdravotníctva očakávame, že predstaví v krátkom čase aj koncepciu štátu, ktorá zabráni generovaniu dlhov v zdravotníctve, otvorí priestor pre vstup inovatívnych medicínskych technológií a modernej terapie na trh, s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť, kvalitu a dĺžku života slovenských pacientov,“ dodáva Danková.  

Zástupcovia SK+ MED súpripravení zúčastniť sa tohto otvoreného dialógu a byť silným odborným partnerom pre štát a Ministerstvo zdravotníctva SR. 

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu