Pacientom hrozí zníženie dostupnosti modernej liečby!

0
1884

Doplatky za inhalačné lieky pre pacientov s astmou a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc po revízii úhrad stúpnu až o 600 percent!

Revízia úhrad inhalačných liekov a systémov k 1.10.2019 a tiež pripravovaná revízia úhrad k 1.1.2020, znamenajú zvýšenie doplatkov až o 600 percent za tieto lieky.1 Ide pritom o preparáty a inhalačné systémy, ktoré nemajú generické náhrady. Významné zvýšenie doplatkov sa bude týkať chronicky chorých pacientov s bronchiálnou astmou a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), ktorí potrebujú dlhodobú liečbu.

Náklady na farmakologickú inhalačnú liečbu týchto pacientov pritom nie sú pre platcov zaťažujúce. Náklady VšZP na antiastmatiká v roku 2018 medziročne poklesli o 7 percent a na celkových nákladoch na lieky sa podieľali menej ako 5 percentami.2
Výrazne stúpnu aj doplatky za preparáty, ktoré sú určené pre pacientov s najťažšou formou CHOCHP. Sú to väčšinou ľudia vo vážnom stave, na kyslíkovej liečbe a s nízkym príjmom. Odborníci sú presvedčení, že takéto zvýšenie doplatkov povedie k zníženiu dostupnosti tejto vysoko kvalitnej a účinnej liečby. Podľa nich ide o diskrimináciu najťažších pacientov, ktorí sú na túto liečbu odkázaní.

MUDr. Katarína Dostálová

Zvýšenie doplatkov po revízii úhrad k 1.10.2019 a tiež k ďalšej pripravovanej revízii úhrad k 1.1.2020, sa týka fixných kombinácii inhalačného kortikoidu a formoterolu a aj takzvanej triple medikácie. Fixné kombinácie inhalačných kortikoidov s formoterolom sú pritom podľa aktuálnych odporúčaní určené nielen na kontrolu astmy, ale aj ako záchranná liečba, ktorá pacientovi v prípade potreby pomáha zvládať kritické stavy, často potenciálne ohrozujúce život.3 Situácia je o to vážnejšia, že tieto lieky ani inhalačné systémy nemajú generické náhrady.4

Od 1.10.2019 došlo k vzniku „clustrov“, takzvaných úhradových skupín. Zdravotné poisťovne platia pacientovi cenu najlacnejšieho lieku v úhradovej skupine. Bohužiaľ, neboli zohľadnené špecifiká respiračných liekov, hlavne výnimočnosť inhalačných systémov, “od stola“, bez poznania liečebnej praxe, boli vytvorené úhradové skupiny podľa jednotlivých molekúl. Inhalačné lieky sú totiž väčšinou tzv. kompozitné, teda obsahujú viacero zložiek. Ich aktuálne doplatky teda vznikli súčtom doplatkov všetkých jednotlivých komponentov. Molekuly, ktoré boli ponechané bez doplatku, nie sú dostupné vo všetkých inhalačných systémoch, a viaczložkové inhalačné lieky, uvedené v námietke odbornej pracovnej skupiny sú všetky bez generickej náhrady, čo sa týka zloženia a inhalačného systému.

MUDR. Marta Hájková, Csc. , MPH

„Ak sa pacienti rozhodnú kvôli výške doplatkov pre zmenu liečby, respektíve aj inhalačného systému, u CHOCHP a astmy hrozí výrazné zhoršenie ich zdravotného stavu,“ píše MUDr. Katarína Dostálová, predsedníčka odbornej pracovnej skupiny pre respiračné lieky kategorizačnej komisie, v liste adresovanom ministerke zdravotníctva doc. MUDr. Andrei Kalavskej, PhD. Nútená zmena liečby by mala podľa jej slov veľmi negatívny vplyv na zdravie pacientov s astmou i s CHOCHP. “Liečba astmy a CHOCHP je samostatná veda. Nevyberáme len liek, ale aj systém cez ktorý bude pacient inhalovať. Inhalačnú techniku ho musíme naučiť a opakovane ju s ním odskúšať. Na zmenu liečby pri takomto zložitom procese musí byť vážny medicínsky dôvod, v žiadnom prípade by dôvodom nemala byť finančná nedostupnosť liečby,“ varuje odborníčka.
Liečba astmatikov je podľa lekárov komplikovaná nielen kvôli náročnému výberu liečebných molekúl. „Aj inhalačný systém treba zvoliť individuálne, podľa schopností pacientov zvládnuť samotné inhalovanie. Treba tiež opakovane kontrolovať správnosť ich inhalačnej techniky,“ vysvetľuje pneumologička MUDr. Marta Hájková CSc., MPH. „Je to náročný a dlhý proces. Pri náhlej zmene alebo vynechaní liečby hrozí vzplanutie ochorenia, ktoré vedie často k hospitalizácii, návštevám pohotovosti a výjazdom RZP, často tiež k navyšovaniu ďalšej liečby a ďalšiemu navýšeniu výdavkov na zdravotnú starostlivosť.“
Zvýšenie doplatkov zhorší podľa odborníkov aj dostupnosť trojkombinácii moderných liekov na liečbu pokročilých štádií CHOCHP, ktoré sú ako jediné dve dostupné na našom trhu: flutikazón + vilanterol + umeklidínium a beklometazón + formoterol + glykopyrónium. „Sú to takzvané triple preparáty používané u najťažších pacientov s častými ťažkými vzplanutiami CHOCHP. Zvýšenie ich doplatkov povedie u tejto skupiny pacientov, z ktorých sú mnohí na kyslíkovej liečbe a majú nízke príjmy, k zníženiu dostupnosti tejto vysoko kvalitnej a účinnej liečby. Ide o diskrimináciu našich najťažších pacientov,“ tlmočí MUDr. Dostálová stanovisko odborných lekárov. „Generovanie doplatkov takéhoto rozsahu nemôžeme ako zástupcovia odbornej verejnosti akceptovať a žiadame o ich úpravu,“ uvádza sa ďalej v liste. Podľa odborníkov, jedinou šancou pre týchto pacientov je vyňať inhalačné lieky z revízie úhrad, z dôvodu ich unikátnej aplikačnej formy, akou inhalačný systém bez pochyby je. Ak bude zachovaný súčasný stav, kvalitná inhalačná liečba, ktorá je v súlade s aktuálnymi odporúčaniami odborných spoločností, sa stane pre pacientov nedostupnou.

prof. MUDr. Martin Hrubiško PhD


„Podľa údajov WHO, v rokoch 2030 – 2040 bude každý druhý človek alergik a z nich 10 percent bude trpieť astmou,“ upozorňuje prof. MUDr. Martin Hrubiško PhD. Na Slovensku je v súčasnosti liečených 102 386 ľudí na bronchiálnu astmu, z toho vyše 6 000 ľudí má ťažkú formu. Astma je tiež šiestym najčastejším dôvodom kúpeľnej liečby.5 Chronickou obštrukčnou chorobou pľúc na Slovensku trpí 80 601 pacientov. Najťažšiu formu CHOCHP má 5 555 ľudí.6

Zdroje:
1 list MUDr. Dostálovej adresovaný MZ SR z 18.9.2019, Vec: námietka voči revízii úhrad od 1.10.2019.
2 Ferianc D, VšZP, 4/2019.
3 update GINA 2019, zdroj: ginasthma.org.
4 list MUDr. Dostálovej adresovaný MZ SR z 18.9.2019, Vec: námietka voči revízii úhrad od 1.10.2019.
5,6 Health Status of population, The Slovak republic, 2017, Vybrané netuberkulózne ochorenia, dispenzarizovaní v pneumologických ambulanciách, Zdravotnícka ročenka 2017.

foto: pixabay.com / archív doktorov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu