Podnikáte a chcete si uľahčiť prácu?

0
1083

Tu je niekoľko tipov ako využívať elektronický podpis

Žijeme uprostred digitálneho sveta. Elektronizácia sa postupne vkráda do nášho každodenného osobného i podnikateľského života. Nemali by sme sa jej brániť, ale naopak ju vyžadovať, keďže nám prináša veľa zjednodušení. Takým je aj kvalifikovaný elektronický podpis. Oceníme ho najmä teraz, keď väčšina z nás pracuje z domu.

Pri podnikaní, ale aj v osobnom živote musíme veľakrát vlastnoručne podpísať rôzne doklady a listiny, a potom ich doručiť adresátovi. Papier, pero i doručenie dnes vieme nahradiť inou formou. A to dokladom, resp. listinou v elektronickej forme podpísané s kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), a odoslané prostredníctvom internetu. Všetko z pohodlia svojho domova.

Na jednoduchšie vysvetlenie, prečo využívať elektronické služby a elektronický podpis, si pozrite videá kampane „Je IT zložITé?“.

Namotivujme sa

Elektronický podpis nám otvára celú škálu ďalších možností. Ak si na jednu misku váh dáme jeho nesporné výhody, a na druhú štipku námahy, kým si ho aktivujeme, iste bude rozhodnuté v jeho prospech.

Výhody využívania elektronického podpisu

  • Zvyšuje komfort pri získavaní nových klientov a pri komunikácii s nimi;
  • Zvyšuje bezpečnosť elektronických dokumentov. Chráni totiž ich integritu, a odstraňuje tak riziko zmeny obsahu dokumentov;
  • Zabezpečuje jednoznačnú identitu kto dokument podpísal. Znemožňuje tak falšovanie  nášho podpisu;
  • Zvyšuje našu produktivitu tým, že skracuje náš čas venovaný zbytočným administratívnym procesom;
  • Šetrí náklady na papier, tlač, skenovanie, dopravu, poštové služby, na archivovanie papierových dokumentov a pod.;
  • Chráni životné prostredie.

Pri podnikaní a práci z domu si môžeme vybrať niektorú z nasledujúcich aplikácií na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov. Vyberajme si podľa toho, ako často kvalifikovaný elektronický podpis k životu potrebujeme, a aký typ súborov podpisujeme. Tu sú jednotlivé aplikácie na to určené:

Portál ZEP.DISIG.SK – môžeme využiť, ak potrebujeme občas niečo elektronicky podpísať pre potreby firmy, resp. ako povinnosť voči orgánom verejnej moci. Nie je určený pre komerčné využívanie pre služby tretím stranám. Túto bezplatnú službu je možné využívať vo všetkých najznámejších prehliadačoch, vrátane mobilných zariadení (mobil, tablet). Ku každému elektronickému podpisu je tu automaticky bezplatne pridávaná aj kvalifikovaná elektronická časová pečiatka. Vďaka nej má každý podpísaný dokument dôveryhodné potvrdenie o svojej existencii v čase, ktorý je v nej uvedený. Zároveň veľmi spoľahlivo určuje čas vytvorenia podpisu. Vzhľadom na svoju povahu má portál určité obmedzenia. Týkajú sa veľkosti podpisovaného dokumentu, či nemožnosti podpisovania nepodporovaných typov dokumentov.

Aplikácia DISIG DESKTOP SIGNER je určená pre bežných občanov, alebo ak patríme medzi menšie podnikateľky. Umožňuje vyriešiť situácie, pri ktorých sa vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis fyzickej osoby, alebo kvalifikovaná elektronická pečať právnickej osoby. Ide o podpísanie dokumentov, ktoré majú byť v elektronickej forme, bez ohľadu na ich veľkosť.

S pomocou tejto aplikácie môžeme kvalifikovaným elektronickým podpisom podpísať dokumenty ako napríklad zmluvy, tlačivá, faktúry, či žiadosti. Vieme s ňou komunikovať so štátnymi a súkromnými spoločnosťami bez toho, aby sme odišli od svojho počítača.

Aplikácia sa inštaluje priamo do počítača či notebooku. K elektronickým podpisom a pečatiam (KEPe) si v tejto aplikácii môžeme  pridávať aj kvalifikované elektronické časové pečiatky. Túto službu si ľahko zabezpečíme u jej dodávateľa (Disig a.s.), ktorý má oprávnenie poskytovať túto kvalifikovanú dôveryhodnú službu.

V prípade väčšej firmy je lepším riešením  aplikácia DISIG QES PORTAL. Umožní nám suplovať osobný kontakt medzi našimi zamestnancami a klientmi. Nahradí nám podpisovanie dokumentov v listinnej podobe výhradne len elektronickým podpisovaním, ale aj overovaním. V praxi môže ísť napríklad o komunikáciu klientov, či zamestnancov s poisťovňou, bankou, samosprávnym krajom a pod.

Kvalifikovaný elektronický podpis – KEP – je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom. Za splnenia podmienok daných zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách, umožňuje spoľahlivo a jednoznačne určiť fyzickú osobu, ktorá ho vyhotovila. Pomocou KEP je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník).  KEP v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Preto je nevyhnutné jeho použitie pri niektorých úkonoch uskutočňovaných v rámci elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci a komerčným sektorom.

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu