Príchod nového človeka je vždy veľkou udalosťou. Kým sa to však podarí, budúca mamička sa musí vyrovnať s mnohými očakávanými i neočakávanými problémami, ťažkosťami a neraz i mylnými radami či predsudkami. Nová kniha Pôrodníctvo pre každého – odpovede na vaše otázky podáva odborné informácie o pôrodníctve zrozumiteľným spôsobom pre širokú verejnosť. Má ambíciu stať sa zodpovedným sprievodcom pri plánovaní tehotenstva, počas neho i neskôr v materstve. Profesor MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D., MPH, autor knihy, sa v nej zameral napríklad na prekoncepčnú prípravu, predpôrodnú starostlivosť, ale dotýka sa aj tém ako sú vývoj plodu, pôrod, šestonedelie a pod.  

Čo je prekoncepčná príprava pre ženy?

„Prekoncepčná príprava je veľmi dôležitá súčasť prípravy na zdravé tehotenstvo a pôrod. Sú to všetky opatrenia, ktoré smerujú k tomu, aby bol ženský organizmus v maximálne možnej forme pripravený na otehotnenie a zdravý priebeh tehotnosti. Niektorí autori ho nazývajú aj nultý mesiac tehotnosti. Líši sa u žien zdravých a u žien, ktoré trpia na niektoré chronické ochorenie. Dôležité je, aby žiadna žena neotehotnela neplánovane,“ – približuje koncept autor. V knihe ďalej vysvetľuje význam starostlivosti o zdravie už pred začatím tehotenstva z pohľadu vplyvu na vývoj zárodku a plodu. Detailne sa venuje aj fyziológii tehotenstva a opisuje dôležité zmeny v ženskom tele počas tohto obdobia. Zdôrazňuje význam tehotenskej poradne a jej neoceniteľný prínos pre tehotné ženy a ich partnerov. Poradne poskytujú nielen lekárske informácie, ale aj psychologickú podporu, čím prispievajú k celkovému zdraviu a pohodliu žien počas tehotenstva.

Riziká, o ktorých by budúce mamičky mali vedieť

Budúce mamičky nájdu v knihe aj odporúčania ohľadom životosprávy pre obdobie pred tehotenstvom, počas a po ňom. Na trhu sú výživové doplnky, ktoré boli vytvorené pre páry snažiace sa o potomka, tehotné ženy a dojčiace mamičky. V knihe sú aj odkazy na pokrokové produkty vyvinuté na základe potrieb žien v Českej a Slovenskej republike a na základe odporúčania českej a slovenskej gynekologickej spoločnosti. Ide napríklad o kyselinu listovú 4. generácie. Kniha sa venuje aj najčastejším tehotenským komplikáciám a ich prevencii. Autor si kládol za cieľ, aby budúce mamičky boli informované o možných rizikách a vedeli sa primerane pripraviť. 

Je nevoľnosť normálny stav?

„Prvým z príznakov tehotenstva je nevoľnosť, ktorá sa považovala za normálne prebiehajúcu tehotnosť. Väčšinou nemá závažné následky pre tehotnú ani pre plod, pre mnohé však môže byť nepríjemná a dlhotrvajúca s výrazným vplyvom na kvalitu života vo všetkých oblastiach,“  hovorí o najčastejšom probléme v tehotenstve prof. Záhumenský. Po zlyhaní tzv. režimových opatrení sa pristupuje k medikamentóznej liečbe. Liek, ktorý má priamu indikáciu na nevoľnosť a vracanie v tehotnosti s dokázanou bezpečnosťou a účinnosťou, doteraz na Slovensku chýbal. Kombinácia doxylamínu a pyridoxínu v jednej tablete je tým liekom, ktorý má na celom svete dokázanú účinnosť aj bezpečnosť pre tehotné. Výborná správa je, že je už k dispozícii aj pre ženy na Slovensku. 

Tehotenská cukrovka a cukrovka 2. typu

Každé 8. tehotenstvo sprevádza podľa dát zdravotnej poisťovne Dôvera tehotenská cukrovka. Predstavuje riziko pre zdravie matky i plodu. Problémom však je, že až v 60 % prípadov sa po pôrode môže rozvinúť do diabetu 2. typu, ktorý je už nevyliečiteľný. „Len tretina žien s tehotenskou cukrovkou absolvuje kontrolné vyšetrenie do roka od pôrodu. Mnoho matiek na seba zabúda alebo o tomto zdravotnom riziku nevie. Preto ich vzdelávame, ako tehotenstvo zvládnuť s minimom rizík pre seba a dieťa a pripomíname im aj popôrodné kontroly,” konštatuje zástupkyňa zdravotnej poisťovne Dôvera. Ženám s gestačným diabetom, ale aj následne zisteným diabetom 2. typu, poskytuje Dôvera bezplatné vzdelávanie, poradenstvo ako aj celý ekosystém benefitov pre lepšie zvládnutie týchto ochorení. „Ženy s tehotenskou cukrovkou majú do 6 mesiacov po pôrode absolvovať kontrolné vyšetrenie u diabetológa. Je nutné edukovať ich o potrebe redukcie telesnej hmotnosti. Celkovo odporúčam dosiahnuť optimálnu telesnú hmotnosť, mať dostatočnú fyzickú aktivitu a stravovať sa podľa princípov racionálnej výživy,“ dopĺňa diabetológ doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Pôrodníctvo pre odbornú a laickú verejnosť

Autorom knižnej novinky Pôrodníctvo pre všetkých – odpovede na vaše otázky je prednosta II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského so sídlom v Nemocnici Ružinov Bratislava. Od návratu z Prahy sa už desať rokov snaží o približovanie slovenského pôrodníctva k západným štandardom. Jeho cieľom je nielen zavádzanie najnovších poznatkov lekárskej vedy do praxe, ale aj humanizácia pôrodníctva a boj proti paternalistickému prístupu k pacientke. Pod jeho vedením sa z pôrodnice v Ružinove stalo najvyhľadávanejšie pôrodnícke pracovisko na Slovensku. Kniha nadväzuje na odbornú publikáciu, ktorú profesor MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D., MPH, vydal s kolektívom autorov minulý rok. Táto publikácia bola určená pre odbornú verejnosť, ale aj pre študentov medicíny. „Je to učebnica, ktorá za posledných 30 rokov nemá obdobu. Je veľkým prínosom pre lekárov a personál pracujúci v pôrodníctve a gynekológii.“ – potvrdil prednosta a primár Gynekologicko – pôrodníckej kliniky v Trenčíne  MUDr. Peter Kaščák, PhD. a dodal: „Nová kniha je istou formou vzdelávania laickej verejnosti, čo môže pomôcť pri našej práci, pretože sú v nej relevantné informácie priamo od najlepších odborníkov.“  Novinku uviedol do života pokropením nealko šampanským MUDr. Peter Kaščák, PhD. spolu s Kristínou Tormovou, trojnásobnou mamou, dramaturgičkou, herečkou, moderátorkou a spisovateľkou, ktorá vo svojich knihách prináša pohľad z opačnej strany, zo strany rodičky a konzumentky pôrodníckej starostlivosti. 

Projekt Lekári ženám

S publikáciou vstupuje na trh aj online portál www.lekarizenam.sk, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o ženskom zdraví, gynekologických ochoreniach i možnostiach liečby či prevencie. Odborným garantom webstránky, na ktorej čitatelia nájdu informácie výlučne od odborníkov, bude aj profesor MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D., MPH. Projekt tak reaguje aj na výzvy dnešnej doby, spojené so šírením rôznych dezinformácií aj v zdravotníctve. „Veľmi si vážime snahu a prácu pána profesora, ktorého publikácia Pôrodníctvo pre každého – odpovede na vaše otázky vychádza v našom vydavateľstve,“ opisuje výnimočnosť diela riaditeľka vydavateľstva A-medi management Ing. Helena Šurinová, ktoré stojí aj za projektom Lekári ženám a dlhodobo sa venuje vzdelávaniu lekárov.

Foto: A-medi management

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu